Ukazatel P/E: Poměr tržní ceny akcie k jejímu zisku

Poměr Price to Earnings, zkráceně PE nebo P/E, je základní ukazatel hodnotící jednotlivou akcii, nebo i celý index a ETF. Poměr P/E vyjadřuje vztah mezi aktuální tržní cenou akcie a ziskem na jednu akcii (EPS – Earnings Per Share). Tento ukazatel umožňuje porovnávat akcie různých společností mezi sebou, obzvláště pokud tyto společnosti působí ve stejném odvětví. P/E ratio slouží akciovým investorům jako nástroj k srovnání hodnoty jedné akcie s hodnotami ostatních akcií nebo s průměrem na trhu. V oblasti akcií je ukazatel P/E důležitým měřítkem, kterého se využívá pro analýzu a hodnocení férové ceny akcie na burze.

Co značí Vysoké P/E?

Vysoké P/E obvykle mluví o tom, že trh je připraven platit za akcie společnosti vyšší cenu v naději na její schopnost podstatně zvětšit svůj zisk. P/E může být „uměle nafouknutý“. Je to například tehdy, pokud má společnost velmi slabé ukazatele za minulý rok.

Znamená vysoké P/E, že bychom se neměli o akcii zajímat? Má vysoké P/E odůvodnění? Čím větší P/E, tím dražší akcie. Obecně by se měl investor snažit nakupovat akcie s nízkým P/E. Pokud u společnosti očekáváme vysoký růst zisků, může to být důvod proč se zajímat i o akcie s vyšším P/E.

Co značí nízké P/E?

Pokud je P/E ratio nižší, naznačuje to, že cena akcie je ve srovnání se současným ziskem relativně nízká. Tato situace může být způsobena tím, že investoři mají nižší očekávání ohledně budoucího vývoje společnosti. Nízký P/E může též signalizovat nedostatečnou důvěru trhu v schopnost firmy generovat vyšší zisky v nadcházejících obdobích. Když je P/E ratio nízké, naznačuje to, že akcie je relativně cenově dostupná a při nákupu tak nemusíme platit zbytečně vysokou cenu.

Je však třeba si uvědomit, že nízké P/E samo o sobě nezaručuje, že daná firma je vynikající a vhodná pro investici. Uvažujme například o firmě s nízkým P/E, avšak dlouhodobě klesajícím ziskem na akcii. V takovém případě bychom pravděpodobně nebyli příliš nakloněni investovat do této společnosti.

P/E u akcie je většinou počítáno za posledních 12 měsícu. Odtud zkratka TTM.

Společnost nemá uvedeno P/E

Některé firmy nemají k dispozici P/E ratio, a proto se tato hodnota nezobrazuje v nástrojích pro screenování (často je uvedeno „n/a“ nebo jednoduše pomlčka). Důvodem může být absenci zisků společnosti v daném období. Tato absenci zisků nelze vyjádřit negativní hodnotou. Tato situace se může vyskytnout z následujících důvodů:

  • Firma působí v cyklickém odvětví a generuje zisky pouze v určitých obdobích (například stavební firma, která v jednom roce staví a v následujícím roce získává zisky prodejem nemovitostí).
  • Mladá společnost již generuje tržby, ale zisk se očekává až za několik let (typicky u startupů).
  • Firma může procházet krizí v krátkodobém horizontu (může mít několik solidních tržebních let, ale zároveň záporný zisk).
  • Firma dlouhodobě nepřináší zisk a může být v potížích.

Pokud není k dispozici P/E ratio, můžeme se obrátit k ukazatelům P/S (cena/tržby) a P/B (cena/kniha hodnoty), které by měly být na nízkých úrovních. Tyto ukazatele jsou součástí komplexní analýzy.

Společnost nemá žádné P/E. Protože netvoří zisk. P/E je tedy záporné.

Forward P/E

Forward P/E (Forward Price-to-Earnings ratio) se odlišuje tím, že porovnává tržní cenu akcie s odhadovanými zisky na akcii pro budoucí období, často pro dalších 6 – 12 měsíců, nebo pro další kvartál.

  • Jestliže Forward P/E ratio je nižší než tradiční P/E ratio, může to naznačovat, že analytici očekávají růst zisků u firmy v následujících měsících.
  • Pokud je Forward P/E vyšší než tradiční P/E, to může naznačovat, že očekávání ohledně budoucích zisků nejsou dobrá.
Podobné:   Price to Book P/B: Akciový ukazatel, vzor, definice

Forward P/E poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce. Tradiční P/E nevychází z aktuální situace společnosti ale z historických dat. Nicméně je počítáno z čísel, která jsou auditovaná. Forward P/E ratio je založeno pouze na odhadech analytiků, které se mohou změnit v čase.

Shillerovo P/E

Shillerovo P/E, známé také jako CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ratio) nebo PE10, je specifický ukazatel, který slouží k hodnocení akcií a byl vyvinut ekonomem a profesorem Robertem Shillerem. Oproti běžnému P/E ratio má tento ukazatel odlišný přístup, neboť zahrnuje do svého výpočtu inflaci a cyklickou povahu ekonomiky.

  • Shillerovo P/E se počítá tím, že tržní cenu akcie dělíme průměrným ziskem na akcii za posledních deset let, který je upravený o inflaci. Tento postup slouží k vyvážení výkyvů v hospodářských cyklech a k zohlednění dlouhodobějšího pohledu na zisky firem.

Shillerovo P/E poskytuje investorům perspektivu, zda jsou akcie momentálně předražené nebo naopak podhodnocené ve srovnání s historickými průměry. Když je Shillerovo P/E vyšší než průměr, to může signalizovat, že akcie jsou pravděpodobně nadhodnocené a mohou začít vykazovat nižší výnosy v budoucnosti. Na druhé straně, pokud je Shillerovo P/E nižší než průměr, to naznačuje, že akcie jsou relativně levné a mohou být atraktivní pro dlouhodobé investory.

Shillerovo PE ratio pro index S&P 500.

Výpočet

Cena / výnosy (Price / Earnings) – P/E akcie společnosti se vypočítávají prostřednictvím dělení tržní ceny těchto akcií na zisk na akcii za posledních 12 měsíců. Stačí vydělit aktuální tržní cenu akcie jejím ziskem na akcii (EPS). Například, pokud má akcie tržní cenu 100 Kč a EPS je 10 Kč, pak P/E ratio je 100/10 = 10.

Současně to však může znamenat i to, že trh si nevšiml tyto akce a podbízel jejich potenciál růstu. Tohoto pohledu se přidržují hodnotově orientovaní soukromí a institucionální investoři. Viz také Matrice investičního stylu fondu, specializujícího se na akcích domácího trhu (Domestic-Equity Style Box).

Ukazatel P/E je snad nejoblíbenější indikátor hodnoty akcie. Je třeba si uvědomit, že ukazatel je zlomek. Investoři se často soustředí na P (cenu) a zapomínají, že ukazatel ovlivňuje i jeho jmenovatel E (zisk). To znamená, že ukazatel není ovlivněn pouze cenou. Pokud roste cena akcie, neznamená to, že musí růst i P/E. Tedy i při vysokých cenách nemusí být akcie drahé.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz