Co je to Faktoring? Příklady a využití

Pojem faktoring znamená postoupení pohledávek za odběrateli (někdy se hovorově používá „prodej faktur“) s dobou splatnosti maximálně 90 dnů. Přičemž se předpokládá, že za tímto odběratelem vzniká v časovém sledu více pravidelných pohledávek.

Podle způsobu ošetření rizika rozlišujeme dva druhy faktoringu:

1) Regresní – v případě, že dlužník, vůči němuž byla pohledávka postoupena nezaplatí v dohodnutém termínu, pohledávka se vrací zpět klientovi (postupiteli) a s tím je rovněž po klientovi požadována již dříve uhrazená záloha na cenu včetně úroku. Tato varianta klade větší důraz na ekonomické kvality klienta a méně spoléhá na bonitu klientova dlužníka.

2) Bezregresní – faktoringová smlouva neumožňuje vrátit pohledávku klientovi (postupiteli) z důvodu pozdní úhrady dlužníka, riziko termínu úhrady dlužníka přebírá faktoringová společnost. Tento druh faktoringu tedy neklade žádné požadavky na finanční situaci klienta ale pouze na bonitu dlužníka

Každý subjekt poskytující financování formou faktoringu musí v prvé řadě řešit otázku zajištění rizika s tím spojeného. Podle toho jakým způsobem je tato otázka řešena se pak odvíjí základní podmínky pro přidělování financí ve faktoringu. Hlavní možnosti zajištění rizika:

  • Pojištění pohledávek u pojišťovny
  • Regresní postup vůči klientovi – tedy zajištění náhradním dlužníkem – klientem
  • Výběr konkrétního dlužníka – odběratele
  • Jiné možnosti zajištění

V praxi většinou faktoringové firmy používají kombinaci některých těchto způsobů zajištění. Z toho pak plyne nastavení základních podmínek pro poskytování faktoringu.

Zajištění rizika

Velké faktoringové společnosti většinou kombinují první dvě možnosti zajištění, tedy pojištění pohledávek a regresní faktoring. Tento způsob jistě funguje velice uspokojivě pro tyto faktoringové společnosti ale přináší s sebou pro potenciálního klienta ty mnohým dobře známe základní podmínky, tedy určité dané množství odběratelů, určitý minimální obrat a dobrou historii vlastní firmy. Dané minimální množství odběratelů a jejich vzájemné rozvrstvení co do výše pohledávek v určitém vyrovnaném poměru je požadavek pojišťovny, která potřebuje pro své fungování velké množství pohledávek za různými dlužníky a jejich rovnoměrné rozvrstvení kvůli statistickému zpracování rizika.

Rovněž tak pojišťovna požaduje kvalitní dokumentaci k pohledávkám a jejich kompetentní obhospodařování, což většinou zajišťuje faktoringová společnost. Zajištění financování výhradně dle bodu 2. tedy formou regrese vůči klientovi je doménou zejména bankovních faktoringových společností, které vyžadují kvalitní ekonomickou historii klienta, kterou pak posoudí shodnými postupy jak to činí jejich mateřská banka. Pokud tedy klient splňuje svými ekonomickými výsledky nastavená kritéria, je pro takovou faktoringovou společnost dostatečným garantem, že v případě problému s úhradou odběratelské pohledávky bude tato pohledávka v rámci regresní smlouvy uspokojena ze strany tohoto klienta.
Skombinujeme-li ještě tyto dvě varianty zajištění dohromady vznikne nám vcelku bezpečný podnikatelský produkt avšak ne pro každého.

Podobné:   Jaký je ve skutečnosti průměrný roční výnos S&P 500?

Další možností zajištění rizika je pečlivý výběr odběratele – dlužníka.Tato možnost přichází v úvahu, když faktoringový klient má méně odběratelů a tito odběratelé se nemění a jsou stálí. Pak je možné aplikovat určitá rozhodovací kritéria o ekonomické bonitě na každého takového dlužníka a poskytnout pak faktoring pouze na tyto vybrané odběratele. Takto vybraní dlužníci jsou pak tím dostatečným zajištěním rizika pro možnost financování.

Samozřejmě je možné i tuto metodu kombinovat s ostatními a spoléhat třeba na ekonomickou stabilitu klienta v rámci regresní smlouvy.

Pod bodem „Jiné možnosti zajištění“ máme na mysli hlavně zajišťovací instrumenty ve formě postihu vůči nějakému majetku zúčastněných osob, jako jsou osobní směnky nebo zástavní práva k majetku, jakožto nejvyšší formu zajištění. Jedni z největších firem poskytující faktoring jsou Česká spořitelna a Komerční banka.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz