Jak investovat do indexu S&P 500: Kde ho koupit?

Akciový index S&P 500 patří mezi nejčastěji monitorované ukazatele na burze a je často považován obchodníky za nejspolehlivější barometr stavu amerického hospodářství. Akcie v indexu jsou váženy podle tržní kapitalizace, což znamená, že hodnota indexu závisí nejen na ceně akcií, ale i na jejich množství. Přestože index zahrnuje 500 společností, většina dynamiky indexu je ovlivněna menším počtem velkých firem, zejména v technologickém sektoru, s významným vlivem akcií Google, Apple i Microsoftu, které společně tvoří významný podíl hodnoty indexu.

Investování do indexu S&P 500 je dnes populární strategie pro mnoho investorů po celém světě. V tomto článku se dozvíte, proč je S&P 500 tak atraktivní a každý o něm mluví a točí videa a jakým způsobem můžeme do tohoto indexu investovat, včetně informací o tom, kde ho lze koupit.

Proč akciový index S&P 500

Rozhodnutí investovat do indexu S&P 500 je často vnímáno jako rozumný krok pro dlouhodobé a pravidelné investování. Tento zájem má své opodstatnění v několika klíčových vlastnostech tohoto indexu. Jedním z klíčových důvodů je fakt, že historicky vzato index S&P 500 po každém poklesu dosáhl nových maxim. Tento trend nejen ukazuje na jeho schopnost se zotavit z poklesů, ale také na potenciál pro růst hodnoty v dlouhodobém měřítku, což je důležité pro investory hledající stabilnější možnosti investic.

Když investujeme do indexu S&P 500, vlastně investujeme do americké ekonomiky, která patří mezi největší a nejstabilnější na světě. Index obsahuje 500 předních společností z USA, zastupujících různé sektory a přispívajících k dynamice amerického hospodářství. Popularita tohoto indexu mezi investory je také podpořena tím, že mnoho investičních fondů a bankovních produktů do něj rovněž investuje, což slouží jako svědectví jeho důvěryhodnosti a oblíbenosti v očích profesionálních investorů. Tyto fondy často používají index S&P 500 jako benchmark pro hodnocení svého výkonu a strategií správy aktiv.

Navíc, S&P 500 vykazuje dlouhodobý průměrný roční výnos přibližně +8%. Ačkoliv tento průměr přináší určitá rizika spojená s akciovým trhem, v dlouhodobém horizontu může poskytovat významný růst investičního portfolia.

Index pravidelně aktualizuje seznam zastoupených společností.

Index S&P 500 se vyznačuje jedinečnou schopností udržovat svou relevanci a dynamiku prostřednictvím pravidelných aktualizací svého složení. V praxi to znamená, že firmy, které již neodpovídají určitým kritériím výkonnosti, jsou postupně nahrazovány novými, úspěšnějšími společnostmi. Tento proces umožňuje indexu, aby věrně odrážel současný stav a vývoj amerického tržního prostředí.

Pokud se některá společnost v rámci S&P 500 ocitne ve finančních problémech nebo začne ztrácet svůj podíl na trhu, může být z indexu odstraněna. Na druhou stranu, firmy, které ukazují výrazný růst, inovační přístupy a finanční stabilitu, jsou přijímány do indexu. Tento dynamický proces aktualizace zajišťuje, že index S&P 500 vždy představuje elitu amerického podnikání, skládající se z nejúspěšnějších a nejslibnějších firem.

Jak a kde koupit index S&P 500

Pro přímé investice do indexu S&P 500 nám pomohou ETF fondy, které se váží na tento index. Chceme-li koupit index S&P 500 prostřednictvím ETF, existuje několik cest, jak toho dosáhnout, včetně využití platforem jako například XTB a eToro.

  • XTB: Tato platforma je známá pro své pokročilé obchodní nástroje a konkurenční poplatky. Poskytuje přístup k široké škále ETF, včetně těch, které sledují index S&P 500. Navštivte jejich webové stránky, založte si účet a dokončete proces ověření.
  • eToro: Je populární pro svou uživatelsky přívětivou platformu a funkci sociálního obchodování, která umožňuje sledovat a kopírovat obchody zkušenějších investorů. Zaregistrujte se na eToro, ověřte svůj účet a můžete začít.
Populární brokeři na ETF

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových

Při hledání ETF fondů se zaměříme na ty, které kopírují právě index S&P 500. Tyto fondy odrážejí jak složení, tak i výkonnost daného indexu. Mezi příklady ETF sledujících S&P 500 patří SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) a Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Nicméně v EU platí omezení pro americké ETF. To souvisí především s regulací známou jako MiFID II (Směrnice o trzích finančních nástrojů II), která byla zavedena Evropskou unií.

Americká ETF čelí omezením v Evropě hlavně kvůli nedostatečnému splnění evropských požadavků na dokumentaci, jako jsou Key Information Documents (KID), které poskytují základní informace o rizicích a výnosech investičních produktů. Evropská regulace se zaměřuje na ochranu investorů, vyžaduje transparentnost a zohledňuje daňové a právní rozdíly mezi EU a USA. To vede k tomu, že mnoho amerických ETF, včetně populárních fondů sledujících indexy jako S&P 500, není v Evropě přístupných, což nutí evropské investory hledat alternativy, které vyhovují evropským regulačním standardům.

Mezi evropské ETF fondy, které sledují index S&P 500 a můžeme do nich tak investovat, patří například iShares Core S&P 500 UCITS ETF a SPDR S&P 500 UCITS ETF. Tyto fondy jsou určeny pro investory v Evropě, kteří chtějí investovat do amerického indexu S&P 500.

Vývoj hodnoty investice při pravidelné měsíční investici do indexu S&P 500, pokud by dalších 20 let rostl v průměru 8% ročně.

Pomůže strategie DCA (Dollar-Cost Averaging)

Dollar-Cost Averaging (DCA) je strategie, kde pravidelně investujete stejnou částku peněz, což pomáhá minimalizovat dopad tržní volatility na vaši celkovou investici. Jako příklad, můžete se rozhodnout investovat 2000 kč ů každý měsíc do konkrétního ETF sledujícího index S&P 500. Tato metoda umožňuje rozložit nákupní cenu aktiv během času, čímž se snižuje riziko značných ztrát způsobených náhlými tržními výkyvy a zároveň využívá potenciálního dlouhodobého růstu. K tomu růstu nám pomáhá složené úročení.

Podobné:   Warren Buffett - miliardář, filantrop, investorská legenda

Složené úročení je proces, kde naše investice generují výnosy, které následně samy vydělávají další výnosy. Tento efekt se s časem zvyšuje a může výrazně posílit hodnotu vašich investic. V případě ETF fondů sledujících S&P 500 může být tento efekt zesílen reinvestováním dividend a dlouhodobým držením fondu. Tímto způsobem využíváte výhod složeného úročení, kdy dividendy nejsou vypláceny, ale jsou reinvestovány zpět do fondu, což umožňuje vašim investicím růst exponenciálně s časem.

Poplatky a rozdílné formy u ETF S&P 500

Musíme si dát pozor zda je dané ETF na S&P 500 akumulační nebo distribuční. Hlavní rozdíl mezi akumulačním a distribučním ETF na S&P 500 spočívá v tom, co se děje s dividendami společností v indexu – zda jsou reinvestovány zpět do fondu nebo vypláceny investorům. Historicky se průměrný výnos z dividend z indexu S&P 500 pohyboval v rozmezí 1,5% až 3%, tyto hodnoty se však mohou měnit nahoru i dolů a nejsou zárukou budoucích výnosů.

Akumulační ETF automaticky reinvestuje všechny dividendy zpět do fondu, což zvyšuje hodnotu investičního podílu a více se využívá efektu složeného úročení bez vybírání pravidelných příjmů ve formě dividend.

Naopak distribuční ETF vyplácí dividendy přímo investorům, což poskytuje pravidelný příjem z jejich investic. Rozdíl mezi oběma typy tedy spočívá v tom, zda jsou dividendy reinvestovány do fondu nebo vypláceny investorům.

Akumulační ETF je výhodné i z daňového hlediska, neboť eliminuje potřebu řešit daňové záležitosti spojené s jednotlivými dividendami, které by nám vyplatilo distribuční ETF. V případě akumulačního ETF jsou dividendy automaticky reinvestovány zpět do fondu, což znamená, že nejsou vypláceny přímo vám a tedy nemusíte řešit jejich zdanění v průběhu držení fondu. Toto může zjednodušit daňové povinnosti a usnadnit celý proces.

Poplatky u ETF S&P 500

Pokud nakupujeme ETF u bezpoplatkových brokerů nemusíme řešit jednorázové poplatky za nákup a prodej. U každého brokera se tento postup liší, proto je si to třeba ověřit u jednotlivých brokerů, včetně případné konverze měny a nemá cenu je jednotlivě srovnávat. Nicméně ETF má i poplatek za správu. 

Poplatky za správu ETF obvykle činí od 0,1 % do 2 % ročně a jsou již zahrnuty v ceně. Tyto náklady jsou známé pod pojmem Total Expense Ratio (TER), což je míra, jež ukazuje celkové roční náklady na provoz ETF vyjádřené jako procento jeho celkové tržní hodnoty. TER zahrnuje všechny spojené náklady, jako jsou poplatky za správu, administrativu, audity a další provozní výdaje. To znamená, že 0,1 % až 2 % % z hodnoty investice do daného ETF je každoročně strháváno jako správcovský poplatek.

Tato výše poplatku může mít podstatný dopad na celkový dlouhodobý výnos. S vyššími poplatky totiž dochází k většímu snížení celkové akumulované hodnoty investice v průběhu času. Proto je dobré vybírat ETF pro index S&P 500, které je likvidní a zároveň má nízké Total Expense Ratio (TER).

Závěr a shrnutí

Pravidelné investování do indexu S&P 500 je jedna z mála rozumných cest k dlouhodobému růstu. Tady je stručný přehled toho, proč je to zajímavé:

  1. Dlouhodobý Růst: Historie indexu S&P 500 ukazuje, že i přes krátkodobé tržní kolísání nabízí potenciál pro dlouhodobý růst hodnoty investic.
  2. Diverzifikace: Investice do ETF sledujících S&P 500 poskytuje širokou diverzifikaci, protože index zahrnuje 500 předních společností z různých sektorů americké ekonomiky.
  3. Přístupnost: Platformy jako XTB a eToro usnadňují nákup ETF sledujících S&P 500, čímž umožňují jednoduchý přístup k tomuto indexu.
  4. Strategie Dollar-Cost Averaging (DCA): Tato strategie pomáhá minimalizovat dopad tržní volatility a je ideální pro dlouhodobé investory.
  5. Využití složeného úročení: Dlouhodobé držení ETF a reinvestice dividend mohou výrazně zvýšit celkový výnos díky složenému úročení.
  6. Sebevzdělávání a Opatrnost: Důležité je neustálé sledování tržních trendů a vzdělávání se v oblasti investic, stejně jako pochopení rizik spojených s investováním na akciovém trhu.
  7. Rizika: Ačkoliv S&P 500 nabízí potenciál pro růst, je důležité si být vědom rizik a nikdy neinvestovat více, než si můžete dovolit ztratit.

Závěrem, investice do S&P 500 mohou být výborným způsobem, jak rozšířit další investiční možnosti, zvláště pokud hledáme „stabilní“ růst a máme strategii pro řízení krátkodobých tržních výkyvů. Vždy si ale pamatujme, že je důležité provádět pečlivý výzkum a mít jasný plán, abychom měli realistická očekávání.

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz