Podle čeho kupuje Warren Buffett akcie? Indikátory výběru

Warren Buffett, slavný investor známý jako Oracle of Omaha, je jednou z nejznámějších investičních osobností na světě. Jeho společnost Berkshire Hathaway je globálním hráčem v oblasti akumulace bohatství prostřednictvím pečlivého výběru akcií a dodržování hodnotového investování. Běžní investoři často chtějí vědět, jaké strategie a metody používá tato legenda pro správný výběr akcií. V tomto článku se podíváme na několik známých indikátorů výběru akcií, které Warren Buffett používá.

Investiční filozofie a kritéria pro výběr akcií

A podle čeho vybírá a kupuje akcie Warren Buffett? Z jeho minulých obchodů víme, že používá metody a ukazatele založené na hodnotovém investování. Hodnotové investování je široce používaným termínem, který v sobě zahrnuje různé investiční praktiky. Jednoduše řečeno, hodnotoví investoři se zaměřují na vnitřní hodnotu akcií, která je odhadována na základě finančních výsledků společnosti, jako jsou zisky a ztráty.

Tato metoda byla populární i u další legendární osobnosti v investování Benjamina Grahama. Zde je podrobnější rozbor zásad hodnotového investování.

Výkon společnosti

Při hodnocení akcií je důležité zohlednit výkon společnosti. Jedním z klíčových ukazatelů je návratnost vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE), který poskytuje informace o finanční výkonnosti společnosti. ROE se vypočítá jako poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu, který je roven celkovým aktivům společnosti minus její dluh. Tímto způsobem ROE ukazuje, jak efektivně společnost využívá své čisté aktiva a poskytuje indikaci ziskovosti vlastního kapitálu.

Při posuzování společnosti je vhodné analyzovat alespoň pět let minulých ROE. Pokud je počet let s dobrými, pozitivními a rostoucími hodnotami ROE vyšší, naznačuje to lepší vyhlídky společnosti. Je také důležité porovnat ROE společnosti s ROE nejlepších konkurentů ve stejném průmyslovém odvětví, abychom získali představu o relativní výkonnosti společnosti a zjistili, zda stojí za investici.

Zisková marže a EPS

Ziskové marže (Profit Margins) jsou důležitým faktorem při hodnocení společností. Zisková marže vyjadřuje procento z prodeje, které se promění ve zisky. Například 40% zisková marže znamená, že společnost získává 40 USD zisku za každých 100 USD prodaného zboží.

Warren Buffett doporučuje sledovat ziskovou marži za posledních několik let a příznivý trend v tomto ukazateli naznačuje, že společnost je vhodná pro investici. Růst ziskové marže v průběhu času také naznačuje, že vedení společnosti je schopné efektivně kontrolovat provozní náklady a zvyšovat ziskovost společnosti.

Zisk na akcii (EPS) je dalším ukazatelem, který může být použit k posouzení finančního výkonu společnosti. EPS udává zisk, který společnost vydělá na každé akcii. Je vypočten jako podíl čistého zisku společnosti a počtu akcií v oběhu. To umožňuje investorům posoudit, jaký zisk mohou očekávat v budoucnosti na jednu akcii. Stejně jako u ROE, Buffett doporučuje sledovat EPS za posledních několik let a preferuje rostoucí trend.

Podobné:   Warren Buffett - miliardář, filantrop, investorská legenda

Dluh společnosti

Dluh je závazkem společnosti, který musí být splacen, bez ohledu na výši úrokové sazby. I když společnost může využít půjčeného kapitálu s nízkým úrokem a generovat z něj vysoké zisky, dluh stále představuje finanční závazek, který musí být dříve nebo později splacen.

Warren Buffett kladne důraz na poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti jako klíčovou matici. Vyšší hodnota tohoto ukazatele naznačuje, že společnost má vysoký podíl dluhu ve srovnání s vlastním kapitálem, což je situace, které by se mělo investorům vyhnout.

Společnosti s vysokým dluhem také často musí věnovat většinu svých příjmů na splácení dluhu (jako jsou úrokové platby), namísto toho, aby tyto příjmy byly rozděleny mezi akcionáře ve formě dividend nebo investovány do jiných obchodních projektů. Proto je vhodné vyhýbat se investicím do společností s vysokým zadlužením.

Zisk z vlastního kapitálu

Zisk z vlastního kapitálu je ukazatel, který může být použit k posouzení finančního zdraví společnosti. Vlastní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými aktivy a celkovými závazky společnosti. Pokud je výsledná hodnota kladná, naznačuje to, že společnost má dostatečné aktiva k pokrytí svých závazků.

Naopak, pokud je výsledná hodnota záporná, naznačuje to, že společnost má větší závazky než aktiva a v případě pohledávek by nemuselo nic zbyt akcionářům. Warren Buffett doporučuje investovat do společností s nízkým dluhem a vyšším ziskem z vlastního kapitálu. Tyto dvě hodnoty jsou klíčové ukazatele pro úspěšný výběr akcií.

Co nedělat podle Warrena Buffetta při výběru akcií?

Kromě pozitivních indikátorů je také důležité věnovat pozornost chybám, kterým se raději vyhnout. Warren Buffett radí vyhnout se impulzivním pokušením investovat své těžce vydělané peníze do nových trendů, které se zdají být revolučními nebo slibují zaručené zisky. Tímto způsobem by se mělo vyhnout krátkodobým spekulativním obchodům nebo rychlým změnám na trhu, zejména v technologickém sektoru.

Na závěr je důležité mít vlastní disciplínu jako investor, bez ohledu na to, co Buffett, Munger nebo Graham radí. Je třeba sledovat rady soudně a moudře, a to s pevným a disciplinovaným přístupem, abychom dosáhli úspěchu v dlouhodobém horizontu.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz