Co je to Volatilita?

Volatilita, klíčový prvek na finančních trzích, nám poskytuje cenné informace o dynamice cen podkladových aktiv. Vysoká volatilita naznačuje, že cena akcie se prudce mění, přičemž se pohybuje v širokých cenových pásmech. Naopak, nízká volatilita ukazuje na stabilnější chování ceny, která se drží v úzkých pásmech.

Přesněji řečeno, volatilita je měřena jako standardní odchylka od současné ceny akcie. Tato odchylka nám poskytuje představu o tom, jaké rozsahy cen můžeme očekávat v určitém časovém období. Zvonovitý tvar grafu cenové volatility je důležitým konceptem. Jeho vrchol reprezentuje aktuální cenu akcie, zatímco šířka grafu, dána standardní odchylkou, ukazuje, jak daleko by se měla cena pohybovat s určitou pravděpodobností v daném časovém horizontu.

Například akcie s vyšší volatilitou mají širší graf, zatímco ty s nižší volatilitou mají úzký graf. I když může být matematická podstata složitější, pro nás je důležité pochopit, že tento tvar nám pomáhá odhadnout, jaká rozpětí cen můžeme očekávat v různých časových horizontech.

Indikátory volatility pro její měření

Jedním z nejčastějších nástrojů pro měření volatility je standardní odchylka cenových dat. Tato metoda vypočítává rozptyl cenových pohybů od střední hodnoty a poskytuje kvantitativní měření variability cenových změn. Vyšší hodnota standardní odchylky indikuje větší volatilitu, zatímco nižší hodnota ukazuje na menší fluktuace. Volatilita obecně znamená kolísavost trhu. Se stoupající volatilitou roste i cenové rozpětí, ve kterém se trh pohybuje.

Indikátory volatility: Volatilní trhy mohou přinést během krátkého času větší zisky, protože udělají velké cenové pohyby. Indikátory, které z ní matematicky vycházejí se nazývají indikátory volatility. Jejich princip spočívá v porovnání současné kolísavosti (rychlosti změny) trhu s předchozím vývojem a v případě narůstající nerovnováhy nám dávají signál k možnému obratu v trendu.

Mezi nejznámější indikátory volatility na finančních trzích patří několik důležitých nástrojů, které investoři používají k měření a analýze fluktuace cen aktiv. Dva z těchto klíčových indikátorů jsou Bolinger Bands (BB) a Average True Range (ATR).

Bolinger bands (BB)

Bolinger Bands jsou grafickým nástrojem, který se skládá z tří čar umístěných nad a pod cenovým grafem. Tyto pásy jsou odvozeny z pohyblivého průměru cen a standardní odchylky. BB jsou často používány k identifikaci úrovní podpory a odporu a k analýze volatility cenových pohybů. Když se pásy rozšiřují, naznačuje to zvýšenou volatilitu, zatímco stahování pásů naznačuje sníženou volatilitu.

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) je indikátor, který měří průměrný rozsah cenových pohybů v daném časovém období. ATR je často používán k určení míry volatility trhu a k identifikaci potenciálních úrovní podpory a odporu. Vysoká hodnota ATR ukazuje na větší rozsah cenových pohybů a vyšší volatilitu, zatímco nízká hodnota ATR naznačuje menší fluktuace cen.

Podobné:   Nejlepší Čínské ETF do portfolia s nízkými poplatky

Kromě těchto technických indikátorů můžeme měřit volatilitu i pomocí derivátů, jako jsou opce. Cena opce se odvozuje z očekávané budoucí volatility podkladového aktiva. Vyšší cena opce naznačuje vyšší očekávanou volatilitu a naopak.

Typy volatility

Volatilita, jakožto klíčový prvek na finančních trzích, hraje nezastupitelnou roli při formování investičních strategií a rozhodování investorů. Tento koncept odráží míru fluktuace cen aktiv a je stěžejním faktorem pro porozumění tržním podmínkám. Při zkoumání volatility se často setkáváme s jejími různými typy, které poskytují různé úhly pohledu na trh.

Historická volatilita

Poskytuje pohled do minulosti a ukazuje, jaké úrovně volatility mělo podkladové aktivum v průběhu času. Tato informace je cenná pro investory, kteří chtějí porozumět tomu, jak se cena aktiv vyvíjela v minulosti a jaké fluktuace mohou očekávat v budoucnosti. Analýza historické volatility umožňuje posoudit, jaká rizika jsou spojená s daným aktivem a jak se může chovat v různých situacích na trhu.

Implicitní volatilita

Implicitní volatilita, na druhou stranu, nám poskytuje informace o tržních očekáváních ohledně budoucí volatility aktiv. Jedná se o odhady investitorů a obchodníků, jak moc se očekává, že se cena aktiv bude v budoucnu pohybovat. Implicitní volatilita je důležitá zejména pro obchodníky s opcemi, protože ovlivňuje cenu opcí na trhu. Vyšší implicitní volatilita znamená vyšší očekávané riziko a tedy i vyšší cenu opcí.

Závěr

Volatilita je nepostradatelným prvkem finančních trhů, který má zásadní vliv na investiční rozhodnutí a strategie. Její analýza a porozumění jsou klíčové pro úspěšné obchodování a řízení rizik. Přestože se může zdát složitá, existují dva hlavní typy volatility, které nám pomáhají lépe pochopit chování trhu.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz