Tržní Bubliny, mánie a paniky

Trhy jsou jako živé organismy, plné emocí, očekávání a někdy i iracionálních reakcí. Čas od času se na nich odehrávají události, které připomínají divokou jízdu na horské dráze – bubliny, mánie a paniky. Tyto jevy nejsou jenom přechodnými anomáliemi; jsou to spíše zrcadla lidské psychologie, ekonomických principů a kolektivního chování, které ovlivňují nejenom trhy, ale i širší ekonomiku.

Historie je plná příkladů, kdy nadměrný optimismus nebo pesimismus vedl k drastickým výkyvům na trzích, což mělo za následek obrovské zisky pro některé a katastrofální ztráty pro jiné. V následujících řádcích se ponoříme do fascinujícího světa tržních bublin, mánií a panik, prozkoumáme jejich příčiny, průběh a dopady, a pokusíme se pochopit, co nás tyto události učí o fungování trhů a lidské povaze.

Tržní Bubliny, mánie a paniky

Bubliny, mánie a paniky na trzích jsou termíny, které popisují různé fáze chování investorů a dynamiku cen aktiv na finančních trzích, často spojené s iracionálním přehříváním nebo náhlým poklesem. Pojďme si každý termín vysvětlit zvlášť:

Bublina (Market Bubble)

Bublina na trhu nastává, když cena aktiv (např. akcií, nemovitostí, kryptoměn) stoupne daleko nad jejich skutečnou hodnotu. Tento jev je často poháněn nadměrným optimismem, spekulacemi a přehnanými očekáváními investorů, což vede k nerealisticky vysokým cenám. Bubliny jsou neudržitelné a obvykle prasknou, což způsobí prudký pokles cen, který může vést k finančním ztrátám pro investory, kteří nakupovali za vrcholové ceny.

Mánie (Market Mania)

Mánie na trhu je období extrémního nadšení a nadměrného zájmu o určité aktiva nebo sektory, často bez ohledu na jejich skutečnou hodnotu nebo fundamentální ukazatele. Tento jev může být poháněn „stádním instinktem“, kdy investoři následují ostatní bez samostatné analýzy. Mánie může vést k rychlému nárůstu cen a může být částí bubliny nebo k ní přispět.

Panika (Market Panic)

Panika na trhu nastává, když dochází k náhlému a masivnímu výprodeji aktiv, často jako reakce na neočekávané zprávy nebo události, které vyvolají strach z velkých ztrát. Panika může vést k prudkému poklesu cen a může být ukončením bubliny, když investoři hromadně prodávají svá aktiva v pokusu vyhnout se ztrátám. Během paniky může tržní logika ustoupit masovému strachu, což často vede k iracionálním rozhodnutím.

Příklady tržních bublin

Tržní bubliny, mánie a paniky jsou zajímavé jevy, které se opakují v historii finančních trhů. Níže jsou příklady každého z těchto jevů:

Tulipánová mánie (1634–1637):
Charles MacKay ve svém díle popisoval davovou horečku, která se zmocnila lidí při různých ekonomických bublinách jako byla například „Tulipánová mania“ v Nizozemsku v letech 1636-1637. Při vrcholu této mánie v únoru 1637 se jedna tulipánová hlíza prodávala za cenu, která se rovnala 10 násobku ročního výdělku zručného řemeslníka. Člověk, který se chová úplně normálně a rozumně, když funguje jako jedinec se často změní na nemyslícího člena stáda, v momentě kdy je vystaven tlaku davu. Dobrým příkladem mohou být i výprodeje velkoobchodů.

Dot-com bublina (konec 90. let 20. století – 2000): Bublina spojená s akciemi technologických a internetových společností, kdy jejich hodnoty dosáhly extrémních výšek na základě spekulací o budoucím růstu, než praskly v roce 2000.

Bytová bublina v USA (2006–2007): Nadhodnocení nemovitostí v USA vedlo k masivní finanční krizi v letech 2007–2008, kdy praskla bublina na trhu s bydlením.

Příklady tržních mánií

Kryptoměnová mánie (2017 a opět 2020–2021): Extrémní nárůst zájmu a cen kryptoměn, zejména Bitcoinu a Ethereum, přitahoval spekulativní investory a vedl k obrovským výkyvům cen.

Akcie marihuany (2018): S legalizací marihuany v několika jurisdikcích po celém světě akcie společností zaměřených na konopí zažily obrovský nárůst ceny a zájmu, který byl částečně spekulativní.

Příklady tržních panik

Černý čtvrtek (1929): Masivní výprodej akcií na newyorské burze, který předznamenal začátek Velké deprese.

Podobné:   Byl Benjamin Graham Inteligentní investor?

Černé pondělí (1987): Největší jednodenní procentuální pokles na amerických burzách, což vedlo k celosvětové finanční panice.

Finanční krize (2008): Po prasknutí bytové bubliny v USA a kolapsu několika velkých finančních institucí nastala globální finanční panika, která vedla k nejhorší recesi od doby Velké deprese.

Tyto příklady ukazují, jak mohou bubliny a mánie zvýšit hodnoty aktiv do nerealistických výšek a jak následné paniky mohou vést k jejich prudkému poklesu, což má často významné důsledky pro ekonomiku.

Podobné chování je možné pozorovat i v současnosti. Obchodníci začnou nakupovat určitou akci jen proto, že vidí, že ji nakupují jiní, zmocní se jich mánie, která má kořeny ve strachu a chamtivosti. Mají strach, že jim unikne dobrá příležitost na zisk a chamtivost jim zabrání v tom, aby věděli správně posoudit celou situaci. Poté co taková bublina praskne, lidé se zase stanou příliš opatrní a může nastat panika, kdy budou chtít rychle prodat nakoupené akcie a proto jejich cena může začít prudce klesat.

Chování davu

Každodenní scéna na burze je často scénou manií a panik, kde emoce řídí ceny akcií k dramatickým výkyvům během hodin, dnů nebo týdnů. Pomocí technické analýzy dokážeme rozpoznat tyto vzorce davového chování a v pravý moment se k němu přidat, čímž získáme z jeho pohybu výhodu. Fenomén davového chování při obchodování je dobře známý a je důležité si uvědomit, že někteří obchodníci (zejména ti s dostatečnými zdroji) ho mohou využívat k vyvolání masového nákupu nebo prodeje akcií. Dezinformace nebo přesycení informacemi může vést k nevýhodným obchodním rozhodnutím.

Proto je klíčové zaměřit se na cenu, neboť obsahuje všechny nezbytné informace, včetně reakcí davu. Sledování ceny je praktičtější než pokusy odhadnout myšlenky a budoucí kroky davu. Skepticismus se stává neocenitelným nástrojem při analýze důvodů, proč se ceny pohybují určitým směrem.

Během lidské historie bylo pozorováno, že dav se za určitých okolností a podmínek chová předvídatelně a opakovaně. Charles MacKay ve své knize:„Extraordinary Popular Delusions and Madness of Crowds“ (Mimořádně populární blouznění a šílenství davů) z roku 1841 říká: „Lidé, tak bylo řečeno, přemýšlejí jako ve stádě, zešílí jako ve stádě a přijdou zpět ke svým smyslům jen pomalu, jeden po druhém „.

Závěr

Historie nám poskytla mnoho příkladů, od Tulipánové mánie v 17. století až po Dot-com bublinu a krizi z roku 2008, které ilustrují, jak snadno se mohou tržní sentimenty změnit od euforie k panice. Bubliny, mánie a paniky jsou neodmyslitelnou součástí tržní dynamiky, pochopení jejich příčin a projevů může investorům pomoci lépe se připravit na budoucí výkyvy a chránit se před jejich nejhoršími dopady.

Pro investory a analytiky je klíčové nejen rozpoznat známky bubliny nebo mánie, ale také chápat psychologické mechanismy, které stojí za těmito masovými pohyby – jako je stádní chování, spekulace a nadměrný optimismus. Efektivní diverzifikace portfolia, pečlivá analýza fundamentů a historické perspektivy mohou pomoci minimalizovat rizika.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz