Co je to Černá labuť na trzích: mají se investoři bát?

Pojem „černá labuť“, který poprvé představil Nassim Nicholas Taleb ve své knize „The Black Swan„, již dnes patří mezi základní koncepty v oblasti ekonomie, financí a teorie rizik.

Talebova práce přinesla nový pohled na nepravděpodobné události, které mají zásadní dopad na naše životy a trhy. V tomto článku se podrobněji zaměříme na tento koncept a jeho důležitost pro současné pochopení světa.

Definice Černé Labutě

Černá labuť je událost, která se vymyká běžným očekáváním a dosavadním zkušenostem na finančním trhu. Tyto události jsou extrémně vzácné, nepředvídatelné a mají obrovský dopad na akcie, komodity, a další finanční trhy. Zpětně jsou často interpretovány jako předvídatelné, což je klamný dojem. Tento koncept upozorňuje na to, že svět je mnohem více nelineární, než jsme ochotni připustit.

Dva Základní Rysy Černé Labutě:

 1. Nepředstavitelnost: Černá labuť leží mimo rámec současných událostí a představ. Je to něco, co si v rámci našich dosavadních zkušeností nedokážeme ani představit.
 2. Obrovský Dopad: Každá událost typu černá labuť má značný dopad na společnost, ekonomiku, politiku nebo osobní životy. Tento dopad je často globální a má dlouhodobé následky.

Význam Pro Investice:

V investičním světě je koncept černé labutě klíčový pro pochopení rizik. Tradiční modely, jako je Gaussova křivka, často nepočítají s extrémními událostmi, které se od normy výrazně odchylují. V okamžiku, kdy někdo argumentuje pouze na základě těchto modelů, je třeba být opatrný. Černé labutě nám připomínají, že trhy a svět jsou mnohem nepředvídatelnější, než si myslíme.

Příklady Černé labutě na trzích:

Jedním z nejvýraznějších příkladů konceptu černé labutě, jak jej definoval Nassim Nicholas Taleb, je globální finanční krize v roce 2008. Tato událost naprosto překvapila ekonomy, investory i vlády a měla obrovské globální dopady, které rezonovaly po celé dekádě. Krize měla systémový dopad na celou finanční strukturu globální ekonomiky. Vedla k přehodnocení pravidel a regulací v bankovnictví a investičních praxích.

Tato krize ilustruje důležitost pochopení konceptu černé labutě a potřebu připravit se na nečekané a zdánlivě nepravděpodobné události, které mohou radikálně změnit stav světa, v němž žijeme.

 1. Útok na Pearl Harbor (7. prosince 1941): Po útoku S&P 500 reagovalo poklesem o -6,87%, s poklesem o -2,90% po 30 dnech a -12,02% po 90 dnech.
 2. Kubánská raketová krize (10/1962): S&P 500 původně kleslo o -3,78%, poté vzrostlo o 7,61% po 30 dnech a o 17,16% po 90 dnech.
 3. Atentát na JFK (22. listopadu 1963): Iniciální reakce byl pokles o -2,81%, následovaný nárůstem o 3,06% po 30 dnech a nárůstem o 8,28% po 90 dnech.
 4. USA bombardují Kambodžu (30. dubna 1970): Iniciální reakce byla -15,30%, -6,43% po 30 dnech a -4,94% po 90 dnech.
 5. Arabské ropné embargo (10/1973): Iniciální reakce trhu byl pokles o -16,23%, následovaný změnou o -8,45% po 30 dnech a -13,04% po 90 dnech.
 6. SSSR invaze do Afghánistánu (24. prosince 1979): Iniciální reakce byla -2,27%, s poklesem o -5,37% po 30 dnech a -7,78% po 90 dnech.
 7. USA bombardují Libyi (15. dubna 1986): S&P 500 ukázalo iniciální reakci -2,95%, s nárůstem o 1,39% po 30 dnech a nárůstem o 0,78% po 90 dnech.
 8. USA invaze do Panamy (20. prosince 1989): Iniciálně došlo k reakci -2,06%, změně o -3,73% po 30 dnech a -3,43% po 90 dnech.
 9. Válka v Zálivu (1/1994): Iniciální reakce byla -4,16%, s nárůstem o 0,09% po 30 dnech a 12,10% po 90 dnech.
 10. Bombardování Světového obchodního centra (2/1993): Iniciální reakce byla změna o -0,31%, následovaná nárůstem o 1,67% po 30 dnech a 2,04% po 90 dnech.
 11. Teroristické útoky 11. září (9/2001): Iniciální reakce byla -11,60%, s změnou o 0,45% po 30 dnech a nárůstem o 4,34% po 90 dnech.
 12. Invaze USA do Iráku (březen 2003): S&P 500 mělo iniciální reakci 2,49%, s změnou o 2,06% po 30 dnech a nárůstem o 15,57% po 90 dnech.
Podobné:   Obchodování breakoutů: Co je to Breakout?

Toto shrnutí zachycuje klíčové údaje z obrazu týkající se dopadu geopolitických událostí na tržní indexy. Tyto události jsou často považovány za „Černé labutě“ kvůli jejich nepředvídatelnosti a významnému dopadu.

Závěr

Pojem černá labuť od N.T. Taleba otevřel novou kapitolu v našem chápání nečekaných událostí a jejich dopadu na svět. Ačkoliv jsou tyto události vzácné, mají obrovský dopad, a proto by měly být vždy zohledněny při rozhodování a plánování do budoucna, ať už v osobním životě, ve světě financí, nebo v širším společenském kontextu.

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz