Finanční páka: Obchodování s pákovým efektem

Finanční páka, také nazývaná pákový efekt (anglicky leverage), je mechanismus, který umožňuje obchodníkům a investorům ovládat větší objem finančních aktiv než by byli schopni ovládat pouze s vlastním kapitálem. To je dosaženo tím, že se využívá půjčeného kapitálu nebo kapitálu poskytnutého brokerem. Finanční páka může zvýšit jak potenciální zisky, tak i riziko ztrát.

Pákový efekt se využívá ve finančních nástrojích, jako jsou akcie, komodity, forex (měnové páry) a další. Hlavní využití finanční páky je umožnit investorům získat větší expozici na trhu, než by byli schopni s vlastním kapitálem. To může být atraktivní, protože i relativně malá cenová změna může vést k významným ziskům. Nicméně se tím zvyšuje také potenciál ztrát.  U některých brokerů si můžete maximální leverage změnit na libovolnou hranici podle individuálních potřeb.

Vysoká finanční páka, při které může investor s relativně malou částkou peněz obchodovat s velkými objemy aktiv, znamená na jedné straně větší výnosnost investice v případě příznivého vývoje kurzů měn. Na druhé straně se však v případě vývoje kurzů opačným směrem, než investor očekával, obdobným způsobem zvyšuje riziko ztráty obchodních prostředků.

Jak funguje finanční páka

Finanční páka umožňuje obchodníkům investovat větší částky do obchodování, než mají k dispozici na svých obchodních účtech. Jinými slovy, pákový efekt nám umožňuje využít malý finanční vstup k ovládání mnohem většího objemu s využitím nástroje nazývaného páka nebo pákový efekt.

Na finančních trzích můžeme vydělávat pomocí vlastních finančních prostředků. Nicméně, je možné dosáhnout potencionálně mnohem vyššího profitu díky finanční páce, což je

Pákový efekt si dnes můžeme zvolit při každém obchodu.

forma půjčky poskytnuté brokerem. Čím vyšší je pákový efekt, tím větší může být zisk i ztráta investora.

Při obchodování na finanční páku využíváme své vlastní peníze i půjčený kapitál od brokera. To například umožňuje ovládat pozici v hodnotě 30 000 dolarů s pouhou tisícovkou dolarů z našich vlastních prostředků. To znamená, že hradíme pouze malý podíl hodnoty pozice.

Velikost páky, kterou můžete využít na trhu, je určena marží, kterou musíte složit při každém obchodě. Pákový efekt se pohybuje od 1:2 do 1:30. Je však třeba si uvědomit, že pákový efekt může působit jak ve prospěch, tak i proti obchodníkovi. Při nepříznivém pohybu měny může zvýšit ztráty stejně jako zisky. Mnoho nových obchodníků na trhu ne zcela chápe význam pákového efektu a marží. I malá fluktuace cen měn může mít velký dopad na kapitál v závislosti na použité páce. Je rozumné volit nižší páku, abyste minimalizovali riziko velkých ztrát. Důležité je najít rovnováhu při používání tohoto nástroje.

Brokeři s pákovým efektem až 30x
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových

Příklad Forexového obchodu s využitím finanční páky

Abyste mohli obchodovat na forexu s 100,000 jednotkami EUR / USD, potřebujete $ 100,000, nebo-li páku 1:1. Řekněme, že Vám Váš broker nabízí leverage 30:1. Na účtu máte 1000 EUR, ale standardní transakce na devizových trzích vyžaduje minimálně $ 100,000. Při leverage 30:1 musíte složit zálohu 1/100 částky, která v případě jednoho lotu činí 1000 EUR.

Předpokládejme, že se rozhodnete obchodovat na forexovém trhu s měnovým párem EUR/USD. Aktuální kurz tohoto páru je 1 EUR = 1,20 USD. Máte k dispozici kapitál 1 000 EUR a chcete využít finanční páku 1:5, což znamená, že za každý 1 EUR vašeho kapitálu můžete otevřít obchod v hodnotě 5 EUR.

  1. Vaše dostupný kapitál: 1 000 EUR
  2. Finanční páka: 1:5

Na základě finanční páky můžete otevřít obchod v hodnotě 5 000 EUR (1 000 EUR * 5). Při aktuálním kurzu 1 EUR = 1,20 USD to znamená, že můžete otevřít obchod v hodnotě 5 000 EUR * 1,20 USD/EUR = 6 000 USD.

Teď můžete buď spekulovat na růst (long pozice) nebo pokles (short pozice) kurzu EUR/USD. Nechme si pro tento příklad long pozici, což znamená, že očekáváte růst kurzu EUR/USD. Za této situace si myslíte, že kurz EUR/USD vzroste. Rozhodnete se tedy otevřít obchod s nákupem (long) za kurz 1 EUR = 1,20 USD.

Otevřete obchod na 5 000 EUR, což je ekvivalentní 6 000 USD. V případě, že kurz EUR/USD skutečně vzroste, například na 1 EUR = 1,25 USD, váš obchod by mohl vypadat následovně:

  • Otevírací kurz: 1 EUR = 1,20 USD
  • Uzavírací kurz: 1 EUR = 1,25 USD

Rozdíl mezi otevíracím a uzavíracím kurzem je 1,25 USD – 1,20 USD = 0,05 USD na 1 EUR.

Podobné:   Investování do akcií pro začátečníky

Vzhledem k tomu, že jste otevřeli obchod na 5 000 EUR (6 000 USD), váš zisk by byl:

5 000 EUR * 0,05 USD/EUR = 250 USD

Tímto způsobem jste vydělali 250 USD na pohybu kurzu 0,05 USD/EUR. Nicméně je důležité mít na paměti, že finanční páka může zvýšit váš zisk, ale také zvýšit riziko ztráty. Ve skutečnosti by při nepříznivém pohybu kurzu vaše ztráty byly zvětšeny stejným způsobem. Proto je důležité provádět obchody s finanční pákou obezřetně a mít dobře promyšlený risk management.

Příklad akciového obchodu s využitím finanční páky

Předpokládejme, že se rozhodnete obchodovat na akciovém trhu s akciemi společnosti Apple. Cena jedné akcie Apple je aktuálně 100 USD. Máte k dispozici kapitál 2 000 USD a chcete využít finanční páku 1:30, což znamená, že za každý 1 USD vašeho kapitálu můžete otevřít obchod v hodnotě 30 USD.

  1. Vaše dostupný kapitál: 2 000 USD
  2. Finanční páka: 1:30

Na základě finanční páky můžete otevřít obchod v hodnotě 2 000 USD * 30 = 60 000 USD.

Rozhodnete se, že spekulujete na růst ceny akcií Apple. Otevřete obchod na nákup (long) za aktuální cenu 100 USD za akcii.

Otevřete obchod na 600 akcií Apple (60 000 USD / 100 USD/akcie). Předpokládejme, že cena akcií XYZ skutečně vzroste na 110 USD.

  • Otevírací cena: 100 USD/akcie
  • Uzavírací cena: 110 USD/akcie

Rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou je 110 USD – 100 USD = 10 USD na akcii.

Vzhledem k tomu, že jste otevřeli obchod na 600 akcií, váš zisk by byl:

600 akcií * 10 USD/akcie = 6 000 USD

Tímto způsobem jste vydělali 6 000 USD na pohybu cen akcií. Stejně jako v předchozím příkladu je důležité mít na paměti, že finanční páka může zvýšit vaši potenciální zisk, ale také riziko ztráty. Obchodování s finanční pákou vyžaduje pečlivý risk management a dobrou znalost trhu, abyste minimalizovali riziko ztráty v případě nepříznivých pohybů cen.

Výhody a nevýhody při obchodování

Využívání finanční páky způsobuje, že i malé změny v kurzu mají významný vliv na procentuální nárůst či pokles investice. Tento mechanismus umožňuje dosáhnout potencionálně vyšších zisků a zároveň využít drobných pohybů v cenách.

Nicméně s využitím finanční páky roste i riziko. Například při páce 30:1 znamená každý 1% pohyb kurzu znaméná 30% profit, nebo 30% ztrátu. Obchodování na páku může být ziskové, avšak obchodník by měl pečlivě pochopit a zvážit příslušná rizika spojená s touto strategií.

Výhody finanční páky:

Zvýšený potenciální zisk Pákový efekt umožňuje dosáhnout většího zisku z relativně malých cenových pohybů na trhu.
Menší počáteční investice Díky finanční páce lze ovládat větší objem kapitálu než jen s vlastními prostředky.
Diversifikace portfolia Finanční páka umožňuje obchodovat s více aktivy

Nevýhody finanční páky:

Zvýšené riziko ztráty Stejným způsobem, jakým finanční páka zvyšuje potenciální zisk, tak zvyšuje i riziko ztráty.
Riziko dluhové páky Pokud cena aktiv klesne dramaticky, může se stát, že ztráty přesáhnou váš původní kapitál. To vytváří riziko, že budete dlužit brokerovi více, než máte na účtu..
Povinná marže a likvidace Broker může vyžadovat, abyste udržovali minimální maržovou zálohu. Pokud hodnota vašich investic klesne pod tuto úroveň, může dojít k automatické likvidaci vašich pozic.
Komplexnost a riziko nesprávného výpočtu Správné pochopení a výpočet finanční páky může být složité. Nesprávné odhady mohou vést k nepříjemným překvapením.

Finanční páka je nástroj s potenciálem k vysokým výnosům, ale také k vysokým ztrátám. Je nutné mít pečlivý risk management, investovat pouze tolik, kolik jsme ochotni ztratit, a pečlivě studovat trh a strategie, které plánujeme použít.

Závěr + shrnutí

➡️ Finanční páka je mocným nástrojem v arzenálu každého obchodníka a tradera, který, pokud je používán správně, může výrazně zvýšit potenciální profity. Avšak s velkým potenciálem přichází i zvýšené riziko.

➡️ Klíčem k úspěšnému využití pákového efektu je pochopení jeho principů, pečlivá správa rizik a disciplinovaný přístup k obchodování. Obchodníci by měli být vždy vědomi možných ztrát, které mohou převýšit jejich počáteční investici, a používat finanční páku s rozvahou.

➡️ Vzdělávání a neustálé zdokonalování strategií jsou zásadní pro minimalizaci rizik a maximalizaci výnosů. Pamatujte, že i přes všechny potenciální výhody, které finanční páka nabízí, je její používání doprovázeno odpovědností a nutností důkladného zvážení každého obchodního rozhodnutí.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz