Fundamentální analýza

Fundamentální analýza vychází z analyzování ekonomických údajů o zemi či firmě. Následně se snaží najít odpovědi na to jaký vliv bude mít konkrétní ukazatel na pohyb měny v dané zemi. Stav ekonomiky a následně i hodnotu měnového kurzu ovlivňuje několik faktorů.

Mezi nejdůležitějších faktorů bychom mohli zmínit měnovou politiku centrální banky, stav zaměstnanostiinflace a hrubý domácí produkt. Základní analýzou je studium ekonomických ukazatelů ve snaze předpovědět budoucí tržní podmínky. Sledování hlavních ekonomických zpráv a událostí, tyto zprávy mají tendenci mít předvídatelný vliv na měnové páry na forexu.

Centrální banky jsou odpovědné za provádění měnové politiky navržené tak, aby splňovaly cíle fiskální politiky vlády. Schopnost ovlivňovat krátkodobé úrokové sazby – které mají odpovídající vztah k obchodním úrokovým sazbám – je primárním měnovým nástrojem, který mají centrální banky k dispozici. Ekonomické kalendáře prezentují nadcházející data a očekávané výsledky.

Interpretace Fundametální analýzy

Důležitým faktorem fundamentální analýzy jsou informace o trhu práce. Růst zaměstnanosti a počet pracovních míst jsou klíčovými ukazateli průměrného a dlouhodobého ekonomického růstu každé země. Z pohledu měnového trhu je za argument posilující trhy považován dynamicky se rozvíjející trh práce a za oslabení rostoucí počet nezaměstnaných.

Dalším ukazatelem, který stojí za pozornost, je hodnota individuální spotřeby, která tvoří 65 až 70 % hodnoty hrubého domácího produktu. Při hodnocení krátkodobého ekonomického potenciálu se stačí podívat na vyhlídky spotřeby, tedy zda lidé budou utrácet více peněz, méně peněz nebo zda jejich výdaje zůstanou na současné úrovni i v budoucnu.

Zbývajících 30 % celkové hodnoty ekonomické aktivity tvoří podnikatelský sektor. Společnosti svými investičními výdaji, například na výstavbu továren, kancelářského vybavení nebo zvyšováním zaměstnanosti, ovlivňují ekonomický rozvoj země, tedy hodnotu měny.

V důsledku toho se pohled na zprávy o podnikovém sektoru stává významným prvkem fundamentální analýzy. Důležitou informací pro finanční trhy jsou také strukturální ukazatele. Jedná se o údaje o inflaci, HDP, obchodní bilanci a deficitu sektoru veřejných financí. Ovlivňují obecné investiční klima, které se promítá do základů pro střednědobé a dlouhodobé trendy.

K čemu ji využíváme

Fundamentální Analýza byla nejprve použita pro identifikaci pod – nebo nadhodnocených společností a predikci a zisk z budoucích cenových pohybů na akciovém trhu. Abyste mohli aplikovat fundamentální přístup na devizový trh, měli byste vnímat krajinu jako společnost a zohledňovat síly, které ovlivňují ekonomiku země. Tento fundamentální přístup se tvoří širokou škálou prvků.

Jako příklad vezměme měnu země „X“. Fundamentalista by analyzoval ekonomické indikátory (např. úrokové sazby, stav nezaměstnanosti a HDP), vládní politiku (vládní vedení nakloněné pravicově nebo levicově, jak bezpečné je setrvání nynější vlády, geopolitické tlaky na vládu atd. …) a společenské tlaky (Jsou lidé kupci, nebo SPOŘÍ?

Jak vnímají ekonomiku země X a jejích hospodářských institucí?). Dostupné informace jsou obrovská stále se měnící mozaika a je možné říci, že je nemožné zůstat na vrcholu nad vším. První věc, kterou je třeba mít na paměti je, že čím více rešerší uděláte a čím více se učíte, tím více pochopíte křehkou dynamiku trhu. Druhá věc, na kterou byste namlít zapomínat je vybrat si, které indikátory nejvíce indikují. Jediný způsob jak učinit správné rozhodnutí je hledat, poslouchat a učit se od zkušenějších obchodník

Fundamentální analýza akcie

Fundamentální analýza akcie je metoda hodnocení hodnoty společnosti a potenciálu jejího růstu nebo poklesu na základě fundamentálních faktorů, které ovlivňují společnost vydávající akcie. Cílem fundamentální analýzy je porozumět finančnímu zdraví a výkonnosti společnosti a posoudit, zda je akcie správně oceněna na trhu.

Hlavními faktory, které se zkoumají při fundamentální analýze akcie, jsou:

  • Finanční výkonnost společnosti: To zahrnuje analýzu finančních výsledků, jako jsou tržby, zisk a ztráta, cash flow a ukazatele jako P/E ratio (cena/výnos), ROE (návratnost vlastního kapitálu) atd.
  • Růst společnosti: Zkoumá se, jak se společnost vyvíjí v čase a jaké jsou její perspektivy růstu v budoucnosti.
  • Hodnota aktiv: Hodnotí se majetek společnosti, jako jsou nemovitosti, stroje, patenty, zásoby atd., aby se zjistila reálná hodnota podnikání.
  • Konkurenční pozice: Analýza konkurence a pozice společnosti na trhu, což může ovlivnit dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost.
  • Makroekonomické faktory: Zohledňují se hospodářské podmínky, inflace, úrokové sazby, vládní politiky a další faktory, které mohou ovlivnit celkový trh a odvětví, ve kterém společnost působí.

Zprávy o ekonomických indikátorech

Tyto fundamentální zprávy jsou zveřejňované ve stanovených časech a mají tržní dopad na chování obchodníků, takže ignorování těchto údajů znamená, že mnohé z pohybů se stanou zcela nevysvětlitelnými. Je proto důležité znát kdy mají být zprávy zveřejněny a jaké implikace budou mít. Informováni byste měli množstvím informací, které jsou dostupné na internetu. Navštivte stránky centrálních bank jmen, o kterých uvažujete, podívejte se jejich kalendáře ekonomických indikátorů a vytvořte si jasnou představu jak to ovlivní danou měnu.

Obecně považuje za efektivní metodu předpovídání hospodářských podmínek, ale méně přesnou když přijde na načrtávání ziskové obchodní strategie. Obchodník musí derivovat jeho nebo její vlastní responzivní strategii. Pamatujte také, že nejsou důležité jen čísla, ale i to, jak se tato čísla hodí do očekávání.

Jeden hlavní rozdíl mezi fundamentální analýzou na akciovém trhu a fundamentální analýzou na Forexu je, že na trhu Forex musíte zohledňovat dvě měny, protože jsou stále dvě strany každého obchodu. Je důležité, abyste si svůj domácí úkol udělali pro obě měny.

Základní analýza je interpretace statistických zpráv a ekonomických ukazatelů. Věci jako změny úrokových sazeb, zprávy o zaměstnanosti a nejnovější inflační ukazatele spadají do oblasti fundamentální analýzy.

Podobné:   Pravidelně investovat lze začít i s málo penězi

Forex obchodníci musí věnovat pozornost ekonomickým ukazatelům, které mohou mít přímý a do jisté míry předvídatelný vliv na hodnotu národní měny na forexovém trhu. Vzhledem k dopadu těchto ukazatelů na směnné kurzy je důležité vědět předem, kdy jsou tyto zprávy vydávány. Je také pravděpodobné, že kurzy jednotlivých měnových párů budou volatilní v době vydání zprávy o stavu důležitého ukazatele.

Proto by obchodníci měli pravidelně sledovat ekonomický kalendář událostí, který uvádí datum a čas vydání zprávy pro každý ukazatel. Přehled aktuálních ekonomických událostí, které ovlivňují dění na forexovém trhu najdete na naší stránce v části Ekonomický kalendář.

Hlavní ukazatele fundamentu

■ Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) – Silné výsledky HDP naznačují zdravou ekonomiku, což naznačuje, že měna takové ekonomiky může zvýšit hodnotu ve srovnání s měnou země se slabším růstem HDP.

■ Index spotřebitelských cen (Index CPI) – Index CPI, který pokračuje v růstu každý měsíc, může být signálem, že inflace zhoršuje kupní sílu obyvatelstva až do té míry, že centrální banka zvýší úrokové sazby s cílem omezit utrácení. Zvýšení úrokových sazeb může vést ke zvýšení poptávky po měně, neboť potenciál vyšší návratnosti z úroků, činí měnu atraktivnější pro investory.

■ Zprávy o zaměstnanosti (Employment Reports) – Pokud by trendy na trhu práce klesaly, ekonomika by mohla oslabit, neboť méně lidí bude mít prostředky na nákup zboží. Pokud se zaměstnanost zvyšuje, očekává se také nárůst výdajů a silnější ekonomika často vede k silnější měně.

■ Úrokové sazby (Interest Rates) – Investoři přirozeně hledají měny, které poskytují nejlepší návratnost. Pokud úrokové sazby pro určitou měnu stoupnou, investoři zvýší své podíly v této měně, aby získali vyšší výnos. Výsledný nárůst poptávky po měně by mohl způsobit, že tato měna bude hodnotnější ve srovnání s jinými měnami.

■ Výnosová křivka (Yield Curve) – Vzhledem k tomu, že výnosová křivka je vnímána jako ukazatel budoucích úrokových sazeb, je její dopad na jednotlivé měny v podstatě stejný jako dopad úrokových sazeb obecně.

Index cen výrobců (Producer Price Index) Podobně jako ostatní zprávy založené na inflaci, zvyšující se hodnoty PPI mohou znamenat zvýšení úrokových sazeb pro boj s inflací. Zvýšení úrokových sazeb může vést k vyšší poptávce po měně.

■ Institut řízení zásobování (Institute of Supply Management) – Sleduje také inflační tlaky v ekonomice. ISM trend směrem vzhůru může naznačovat rostoucí ekonomiku, která činí měnu atraktivní pro obchodníky s forexem

■ Maloobchodní prodej (Retail Sales) – Silnější zpráva o maloobchodním prodeji naznačuje celkový růst ekonomiky, čímž se zvyšuje atraktivita měny vůči investorům.

■ Index průmyslové produkce (Industrial Production Index) – Pozitivní nebo rostoucí IPP naznačuje pokračující hospodářský růst, který často vede k silnější měně.

■ Index komoditních cen – Zvýšení indexu cen komodit znamená, že komodity vytvářejí pro hospodářství větší příjem, což často vede k posilování měny země.

■ Obchodní bilance (Trade Balance) Zpráva o obchodní bilanci poskytuje přehled o poptávce po měně na světových trzích. Pokud obchodní bilance vykazuje přebytek nebo klesající schodek, může dojít k nárůstu poptávky po měně. Pokud zpráva vykazuje rostoucí schodek, pak by zvýšená nabídka měny mohla vést k devalvaci vůči jiným měnám.

■ Deficit běžného účtu (Current Account) – mohou mít negativní dopad na měnu ze stejných důvodů, které jsou uvedeny pro schodek obchodní bilance. Když je země v deficitní situaci, je země nucena převést vlastní měnu na měny jiných zemí. To zvyšuje nabídku měny, což vede k potenciální devalvaci vůči jiným měnám.

Fundamentální nebo Technická analýza

Fundamentálního nebo technický přístup ke investování a obchodování? Investory, jakož i burzovní obchodníci se rozdělují na dva hlavní tábory, podle toho, jakou analýzu upřednostňují při investování. Toto rozdělení není pevně stanoveno protože jeden tábor může používat určité prvky a postupy z druhého a v podstatě záleží na dotyčné osobě a jejím stylu obchodovaní a investování jak se zařídí.

Základní přístupy ke tradingu tedy jsou:

Fundamentálního přístup: Obsahuje prvky a postupy fundamentální analýzy (angl. „fundamental analysis“), a je založen na důkladném analyzování všech dlouhodobých i krátkodobých ekonomických parametrů společnosti nebo průmyslového odvětví do kterého chceme investovat. (Na vysvětlení dodám, že „fundamental“ se překládá jako „mající pevnou základnu“.

Technický přístup: Obsahuje prvky a postupy technické analýzy (angl. „technical analysis“) a upřednostňuje důkladné poznání zákonitostí pohybu cen aukcí a cenných papírů na burzovním trhu. Technická analýza v podstatě studuje poptávku a nabídku trhu, za účelem určení, kterým směrem se trh v budoucnu bude ubírat.

Obchodníci, kteří upřednostňují technickou analýzu se nazývají „technici nebo techničtí obchodníci“ (angl. Technicians / technical traders). Obchodníci, kteří upřednostňují fundamentální analýzu se nazývají „fundamentalisté“ (angl. Fundamentalists).

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz