Insider nákupy akcií: Kde je najít a jak je poznat?

Insider nákupy jsou transakce s akciemi, při kterých osoby blízké společnosti, jako jsou její výkonní pracovníci, ředitelé nebo velcí akcionáři, kupují akcie vlastní firmy. Mezi Insider trading patří i situace, kdy jednotlivci, nebo firmy obchodují s akciemi na základě informací, které nejsou veřejně dostupné.

Legislativa stanovuje pro insidery pevná pravidla, která mají zabránit zneužití interních informací. Porušení těchto pravidel může vést k vracení zisků, pokutám nebo dokonce vězení. Přesto mají insideři právo obchodovat s akciemi a je to běžný jev, avšak v USA je nutné, aby o svých transakcích informovali Komisi pro cenné papíry – SEC.

Kdo je to Insider?

Insider u akcií je obvykle člen vedení společnosti, jako je výkonný ředitel, finanční ředitel, člen představenstva nebo jiný významný zaměstnanec, který má přístup k důvěrným informacím o společnosti, které nejsou veřejně dostupné.

Pod insidera spadá i osoba, která získala neveřejné informace od někoho z firmy, jako například zaměstnanci. Další skupiny, které mohou být považovány za insidery, zahrnují banky, právní firmy nebo státní instituce s přístupem k důvěrným informacím.

Jak poznat Insider nákupy v reportech společností?

V USA jsou insider transakce regulovány a monitorovány Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Aby byla zajištěna transparentnost a zabráněno možnému zneužití interních informací, insiderové musí své transakce hlásit SEC prostřednictvím různých formulářů.

Jedním z klíčových formulářů je Formulář 4, který musí být vyplněn a odeslán do dvou pracovních dnů od provedení transakce. Tento formulář obsahuje podrobnosti o nákupu nebo prodeji akcií, včetně počtu zakoupených nebo prodaných akcií a ceny transakce.
Dalším významným formulářem je Formulář 13-D, který musí být vyplněn v případě, když investor získá více než 5% akcií veřejně obchodované společnosti. Tento formulář informuje veřejnost o významném podílu a může zahrnovat informace o úmyslech investora vůči společnosti.

Tato pravidla a povinnosti hlášení mají za cíl zajistit, aby investoři a veřejnost měli přístup k důležitým informacím a aby byl trh spravedlivý a transparentní.

Kde hledat informace o insider nákupech?

Zdá se, že informace o insider nákupech nejsou běžně diskutovány, ale ve skutečnosti jsou velmi relevantní. Média obvykle zmiňují pouze ty transakce, které dosahují hodnoty stovek milionů, ale i méně významné nákupy mohou naznačovat zajímavé investiční příležitosti, zejména u menších společností.

Podobné:   Kolik peněz lze vydělat obchodováním s akciemi?

Insider trading je často vnímán negativně, ale ve skutečnosti mají interní zaměstnanci firmy právo obchodovat s akciemi své společnosti. V USA musí být tyto transakce ohlášeny do dvou dnů pomocí Formuláře 4 SEC.

Malí investoři mohou využít tyto informace o insider transakcích jako jeden z faktorů při rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií. Když chcete sledovat konkrétní akcii, můžete si vyhledat přehled insider transakcí na webu Finviz. Nicméně najít společnosti s výraznými insider nákupy může být složitější, často je to možné jen prostřednictvím placených služeb.

Pokud objevíte akcie s zajímavými insider obchody, je důležité provést jejich důkladnou analýzu. Důležitým ukazatelem může být objem transakcí i počet insiders, kteří akcie kupují nebo prodávají. Insider obchody by ale nikdy neměly být jediným důvodem pro nákup nebo prodej akcie, aniž byste provedli další analýzu. U prodejů není možné s jistotou určit důvod, a u nákupů je třeba zvážit, zda se jedná o tržní nákup nebo o využití opcí – tedy akcie dostávají výkonní pracovníci za odměnu, nebo dosažení určitého milníku.

Nákupy aktivistických investorů

Investoři-aktivisté jsou skupinou, která často překonává výnosy trhu. Tito větší investoři si kupují významné podíly ve společnostech s cílem ovlivnit jejich směřování a rozhodování. V USA, pokud investor získá významný podíl v obchodované společnosti, je povinen vyplnit formulář 13-D.

Tento formulář slouží k informování o počtu zakoupených akcií a jejich účelu, kterým může být například požadavek na změny v managementu nebo iniciace fúzí a akvizic. Vlastní zkušenost s tímto formulářem mě vedla k nákupu akcií určité společnosti v březnu 2010.

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz