Investiční certifikáty: Výhody a rizika Investičních Certifikátů

Investiční certifikát (IC) představuje finanční nástroj spojující v sobě charakteristiky hned několika instrumentů kapitálových trhů. Jde v podstatě o derivát navázaný na různá podkladová aktiva s výnosem kopírujícím v určité vazbě jejich výnos a bez nároku práv s nimi souvisejících. Během své historie se vyvinuly z počátečních jednoduchých certifikátů (akciové, indexové) až po dnes více sofistikovanější (bonus, twin win) s cílem poskytnout investorovi výnos jako odměnu za půjčené peníze.

Dnes se investiční certifikáty stávají oblíbeným nástrojem investorů na vyspělých trzích a díky své pestrosti od konzervativních až po riziko milujících. Investiční certifikát se stal nástrojem pro nejmenší retailové investory až po velké instituce nebo různé fondy.

Obchodování s certifikáty na burzách plně „rozkvetlo“ v posledních letech když se více začalo s nimi obchodovat a v současnosti se na okolních trzích obchodují tisíce certifikátu od desítek emitentů.

Investiční certifikáty jsou jednou z podskupin moderních strukturovaných produktů. Investiční certifikáty lze charakterizovat jako cenné papíry, dlužní úpisy, obchodující se burzovně i mimoburzovně, jejichž cena se odvíjí od podkladového aktiva.

Podkladovým aktivem jsou nejčastěji akcie, avšak mohou to být též indexy, měny, komodity apod. V případě investičních certifikátů, jejichž podkladovým aktivem je akcie, však majiteli tohoto certifikátu nevznikají žádná akcionářská práva. Další charakteristikou odlišující investiční certifikát od standardních akcií je nezohlednění rizika emitenta v ceně certifikátu. K pohybům cen certifikátů také nedochází na základě vyrovnávání nabídky a poptávky, nýbrž aktuální cena certifikátu reflektuje pohyb podkladového aktiva.

Emise Investičního certifikátu

Motivací emitenta, který se rozhodne vydat investiční certifikát, je snaha získat peněžní zdroje pro své podnikatelské aktivity. Emise certifikátu může být dobrou volbou, neboť se jedná o cizí kapitál, který je v porovnání s jinými způsoby získávání kapitálu levnější. Navíc nabídka investičních certifikátů přináší dodatečné výnosy v podobě poplatků a rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Z pohledu investora se jedná o zajímavý segment finančního trhu, neboť mu zprostředkuje přístup k titulům, které jsou v primárních emisích cenově nedostupné. Díky certifikátům může investor uplatnit svou preferovanou strategii, ať spekuluje na růst či pokles, případně chce pouze ochránit svůj kapitál před inflací.

Ačkoli riziko emitenta není zohledněno v ceně certifikátu, většinou se jedná o důvěryhodné banky, a tak se investor nemusí obávat o své investované peníze. Prvním certifikátem byl indexový certifikát emitovaných německou bankou Dresdner bank v roce 1989. Od té doby zaznamenal segment investičních certifikátů prudký nárůst, zejména co se týče rozmanitosti certifikátů. Největším trhem s certifikáty je bezesporu Německo.

S velkým odstupem poté následují Švýcarsko, Itálie či Hong Kong. V České republice lze obchodovat s certifikáty na pražské burze, případně je možnost využít zprostředkování makléřskými společnostmi.

Výhody Investičních Certifikátů (IC)

Jednoduchost – nákupem se může investor podílet na výnosech i složitých podkladových aktiv (např. index akcií, komoditních futures, )
Transparentnost – aktuální informace o daném certifikátů se investor dozví prostřednictvím informačního systému burzy nebo emitenta
Likvidita – certifikáty jsou obchodovány na burze, která prostřednictvím pravidel stanovuje povinnost udržovat poptávku a nabídku a tudíž může investor kdykoliv uplatnit pokyn
Univerzálnost – prostřednictvím certifikátů může investor spekulovat prakticky na všech kapitálových trzích a za jakýkoliv tržní situace (jak na rostoucím tak na klesajícím nebo stagnujícím trhu)
Náklady – díky své struktuře a konkurenci jsou certifikáty levnější než fondy nebo jednotlivé investování do koše podkladových aktiv
Různorodost – v současnosti existuje nespočetně mnoho certifikátů lišících se vlastnostmi, přičemž většina emitentů jsou schopní šít produkty na míru

Rizika Investičních Certifikátů (IC)

Tržní riziko – představuje riziko vyplývající především ze změn v cenách podkladových aktiv
Měnové riziko – pokud je certifikát vydán v zahraniční měně, nese investor riziko nepříznivého vývoje kurzu vůči měně domácí. Jedno ze základních dělení IC je na nepákové (basket, indexové, outperfomance, bonus, akciové, diskontní, garantované, express) a pákové (knock-out /turbo/, warranty). Jednotlivé typy se můžou dále dělit podle různych parametrů. Více u jednotlivých typů IC.

Podobné:   Největší finanční krize 20. století

Druhy investičních certifikátů

Různé investiční certifikáty se dají podle podobnosti vlastností zařadit do následujících skupin:

  • Bonusové
  • Diskontní
  • Garantované
  • Indexové
  • Knock-out (turbo)

Různé typy IC nabízejí investorům různé výnosy a různou míru rizika.

INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY

Podkladovým aktivem je zde index – nejčastěji EURO STOXX 50, DAX, NASDAQ, S&P 500, NIKKEI apod. Indexové certifikáty se někdy označují jako tracker certifikáty. Nejdůležitější charakteristikou tohoto typu je tzv. poměr odběru.

Pokud je poměr odběru např. 1:100 a index má hodnotu 3 000 bodů, investor za certifikát zaplatí pouze 30 EUR. Platí, že vzroste-li index o hodnotu x %, hodnota certifikátu vzroste též o x %. Totéž platí při poklesu indexu. Indexové certifikáty se hodí spíše pro konzervativnější investory (nesnaží se porazit benchmark) s dlouhodobým investičním horizontem.

BASKET CERTIFIKÁTY

Na rozdíl od indexových certifikátů se nákupem basket certifikátů snaží investor překonat benchmark. I zde je symetrický výplatní profil (viz předchozí graf), avšak podkladovým aktivem jiţ není index, nýbrž koš akcií, které jsou vybrány a zastoupeny v poměru určeném emitentem certifikátu.

Tematické certifikáty

Investor může dle svého zájmu investovat do certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie různých oborů (technologie, potravinářství aj.), akcie kopírující ekonomický cyklus (automobilový průmysl) či komodity (drahé kovy).

b) Strategické certifikáty
Strategické certifikáty jsou koncipovány tak, aby investor mohl uplatnit jím

Preferovanou strategii:

  • Value strategy: výběr podhodnocených titulů
  • Growth strategy: tituly s růstovým potencionálem
  • Style Switching Strategy: výběr na základě ukazatele PEG (poměr ceny a zisku je vydělen hodnotou dlouhodobě prognózovaného konstantního růstu zisků). Čím niţší je tento ukazatel, tím lépe.
  • Momentum strategy: pravidelný nákup titulů, které v posledním půl roce vykázaly vysoký růst, dodatečné kritérium
  • Timing strategy: výběr titulů na základě technické analýzy

SPRINT CERTIFIKÁTY

Další skupinu certifikátů bez garance investovaného kapitálu tvoří sprint certifikáty (double chance certifikáty, kickstart certifikáty). Na rozdíl od předchozích certifikátů má sprint certifikát omezen možný výnos. Parametr cap udává hodnotu podkladového aktiva, při které produkt vykazuje nejvyšší možný výnos. Toto omezení je však kompenzováno dvojnásobnou participací na zhodnocení podkladového aktiva, a to v předem daném rozpětí, které je omezeno právě parametrem cap.

V případě, že hodnota podkladového aktiva poklesne, investor opět participuje na podkladovém aktivu 1:1. Těchto vlastností je dosaženo kombinací koupené kupní opce, jejíž opční prémie je financována prodejem dvou kupních opcí, přičemž platí, že realizační cena prodané opce je vyšší než realizační cena koupené opce.

OUTPERFORMANCE CERTIFIKÁTY

Poslední velkou skupinou certifikátů bez garance vloženého kapitálu představují outperformance certifikáty. Investor participuje na zhodnocení podkladového aktiva předem známou mírou participace. Naopak při poklesu podkladového aktiva dosáhne investor stejného výsledku jako při přímé investici do podkladového aktiva.

Těchto vlastností je dosaženo nákupem podkladového aktiva (případně nákupem kupní opce s nulovou realizační cenou) a koupí kupní opce s realizační cenou určující bod, od kterého investor nadproporcionálně participuje na růstu hodnoty podkladového aktiva. Tím bývá zpravidla titul s vysokým dividendovým výnosem, který financuje nákup kupní opce.  Akcie při emisi stojí 50, míra participace 140 %, poměr odběru 1:1

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz