Svíčkové formace

Svíčkové grafy a Japonské svíčky jsou efektivním nástrojem pro předpovídání cenových pohybů a provádění technické analýzy s cílem dosáhnout efektivního obchodování a maximální návratnost investic (ROI). Důvodem je, že tyto grafy obsahují čtyři klíčové metriky, které poskytují obchodníkům důležité informace o tržních trendech a cenových pohybech.

Podobně jako sloupcové grafy, svíčkové grafy zobrazují nejnižší cenu, nejvyšší cenu, zavírací cenu a otevírací cenu za specifické časové období, které si obchodníci sami zvolí.

Díky tomu mohou sledovat historická data o klíčových metrikách, které se týkají pohybu cen a identifikovat nejnižší a nejvyšší body hodnoty aktiv za dané období. Tyto informace jsou pak využity při analýze trhu a rozhodování o nákupu nebo prodeji aktiv.

Svíčky na svíčkovém grafu

Svíčkové grafy obvykle používají červenou a zelenou barvu pro zobrazení cenových trendů. Červená barva signalizuje klesající trend a naznačuje převahu minim, zatímco zelené svíčky ukazují vzestupný trend a představují růst cen oproti otevíracím a zavíracím cenám a maximům a minimům za dané období.

Tyto dvě barvy jsou nejběžněji používané na burzovních platformách, které poskytují důležité informace pro technickou analýzu. Nicméně existují i jiné varianty, kdy mohou být těla svíček zbarvena například černě nebo bíle.

Popis svíčky. Dolní stín, knot a tělo Medvědí a býčí svíčky.

Vysvětlení pojmů: Otevření, zavření, vrchol, dno, knot (stín), ocas.

Nejvyšší a nejnižší cena se zobrazují na vrcholu těla svíčky, mimo „skutečné tělo“, což je název pro silnější část těla. V tomto případě bude nízká cena graficky zobrazena ve spodní části a vysoká cena bude předvedena v horní části těla.

Tělo zobrazuje zavírací a otevírací cenu. V případě červeně zbarvených svíček, které označují klesající trendy, bude zavírací cena zobrazena dole, zatímco otevírací cena bude zobrazena nahoře.

Opačný případ je u zeleně zbarvených, neboli vzestupný svíček, které zobrazují zavírací cenu v horní části a otevřenou cenu ve spodní části těla.

Pokud je tělo svíčky prázdné nebo zbarvené zeleně, ve většině případů to znamená, že zavírací cena byla vyšší než otevírací cena.

Kromě zavíracího, otevíracího, nejvyššího a nejnižšího bodu existují i další údaje, které se vztahují k hornímu a dolnímu stínu, neboli hornímu a dolnímu knotu.

Otevírací a zavírací cena

Svíčkové grafy kladou zvláštní důraz na vztah mezi otevírací a zavírací cenou, což určuje jejich celkový vzhled. Když je zavírací cena vyšší než otevírací cena za dané časové období, svíčka bude zbarvena zeleně nebo zůstane prázdná (bílá), což signalizuje býčí momentum na trhu.

Pokud je zavírací cena nižší než otevírací cena, svíčka bude červená nebo černá, v závislosti na použitém grafickém nastavení. Tato korelace mezi otevírací a zavírací cenou v svíčkových grafech poskytuje informace o trendech, které mohou být buď pozitivní nebo negativní.

Knot neboli stín svíčky

Knot neboli stín svíčky je také známý jako ocas, který představuje čáru, jež udává vzdálenost mezi zavírací a otevírací cenou pro dané časové období. Nos je opačná linie než knot (stín).

Významným prvkem svíčkových grafů je tělo, které ukazuje otevřenou a zavřenou cenu aktiva. Délka čáry, známé jako knot nebo stín, pak představuje rozsah nízkých a vysokých cen během téhož období, což pomáhá identifikovat úrovně supportu a resistence na trhu.

Svíčkový knot může také naznačovat negativní nebo pozitivní trend, který odhaluje vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu. Celkově svíčkové grafy poskytují užitečné informace o cenovém pohybu aktiv a jsou cenným nástrojem pro technickou analýzu.

Japonské svíčky

Svíčkové grafy vycházejí z historie a mají své kořeny v Japonsku na počátku 18. století, kdy obchodník Munehisa Homma objevil silnou souvislost mezi cenou zboží, zejména rýže, a poptávkou a nabídkou. V té době byly ve západních civilizacích používány hlavně sloupcové grafy, ačkoli existovaly i bodové a figurální grafy. Nicméně dnes jsou svíčkové grafy považovány za nejpoužívanější pro technickou analýzu a jsou relevantním nástrojem pro obchodování s různými aktivy a komoditami.

Svíčkové grafy poskytují detailní informace o cenových pohybech, které jsou zaznamenány v grafu, a umožňují určit budoucí pohyby cen na základě historických hodnot. Ve srovnání se sloupcovými grafy jsou svíčkové grafy přesnější a lépe popisují změny tržních cen. Díky této vlastnosti jsou častěji používány pro technickou analýzu a podporu obchodních rozhodnutí.

V dnešní době japonské svíčky nabízejí lepší pohled na samotný graf a napomáhají efektivněji předvídat pohyb trhu, respektive nadcházející trend.

Doji svíčky

Samotná Doji svíčka je považována za reverse signál (signál indikující změnu trendu), ale i přesto ji nemůžeme považovat za 100% signál.

Co je to Doji?

Samotná „open“ ale i „close“ cena dané svíčky jsou na stejné úrovni nebo přibližně ve stejné úrovni. Samotná absence těla svíčky naznačuje souboj mezi býčím a medvědím trendem. Samotnou Doji svíčku resp. její signál k obrácení trendu bereme v úvahu v tom případě pokud nastávající svíčka potvrdí Doji svíčku, nebo popřípadě vytvoří s ní specifickou formaci.

Typy Doji svíček:

Common Doji – Klasická doji svíčka

Klasická doji sviečka má tvar kříže, otevírací cena se rovná ceně zavírací. Pokud se objeví po prudkém vzestupném nebo sestupném trendu. Může signalizovat jak býčí, tak i medvědí směr trendu.

Long Legged Doji – Dlouhonohá doji svíčka

Tato svíčka má význam při výrazném rostoucím nebo klesajícím trendu, vyznačuje se dlouhými knoty. Může signalizovat jak býčí, tak i medvědí směr trendu

Dragonfly Doji – Vážka (býčí)

Tento typ svíčky můžeme nejčastěji vidět na „dně“ pohybu (potencionální konec downtrendu). Open a close cena jsou na stejné úrovni. Daný „shadow“ (část pod open a close cenou) indikuje změnu trendu. Považuje se za velmi silný býčí signál

Gravestone Doji – Náhrobní kámen (medvědí)

Tento typ svíčky můžeme nejčastěji vidět na „vrcholu“ pohybu (potencionální konec uptrendu). Open a close cena jsou na stejné úrovni. Daný „shadow“ (část nad open a close cenou) indikuje změnu trendu. Považuje se za velmi silný medvědí signál.

28. 1. 2023 0 564
Bullish morning star je reverzní býčí pattern tvořený třemi svíčkami. Je to tedy formace tří svíček kde: • ...
28. 1. 2023 0 624
Tweezer Top a Tweezer Bottom jsou dvě typy patternů v technické analýze, které se vyskytují na cenových grafech ...
28. 1. 2023 0 568
Medvědí pohlcující formace (Bearish engulfing) se skládá ze dvou svíček jiné barvy (býčí a medvědí) a je silným ...
28. 1. 2023 0 718
Velký význam má formace Bullish englufing, která je silným signálem obratu z medvědího do býčího trendu. Formace se ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz