Časové rámce a Timeframe na grafu při obchodování

Časový rámec neboli Timeframe (TF) je časová delká, na základě které se zobrazuje graf ceny nějakého aktiva (akcie, měnový pár, komodita). Časové rámce mohou označovat délku, po kterou se udržuje určitý trend na trhu. Tyto trendy mohou být rozpoznány obchodníky, což jim umožňuje lépe stanovit body vstupu a výstupu během obchodování. Pro dosažení konzistentních výsledků je pro obchodníky důležité rozumět trendům a časovým intervalům.

Časové rámce mají tedy za cíl pomoci rozhodnout, kdy je vhodné vstoupit a kdy vystoupit. Tyto rámce bývají typicky rozděleny do dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých a obchodníci často kombinují více časových rámců při svých obchodních aktivitách. Je nezbytné pochopit časové rámce, které se samotného grafu bezprostředně dotýkají.

Základní časové rámce

Nejběžněji používané časové rámce jsou tyto: 1 minuta (M1), 5 minut (M5), 15 minut (M15), 30 minut (M30), 1 hodina (H1), 4 hodiny (H4), 1 den (D1), 1 týden (W1), 1 měsíc (MN). Jedná se tedy o periodu, která nám jakoby „rozkouskuje“ graf do jednotlivých částí, které zobrazují vývoj ceny v příslušném časovém úseku.

V případě sloupcového nebo svíčkového grafu tedy jeden sloupec nebo svíčka představuje úsek 1 minuty (M1), 1 hodiny (H1), dne (D1) atd. (viz obr. 2, 3 v předchozím článku).

Z praktického pohledu můžeme říci, že čím je časový rámec kratší, tím je graf zobrazen detailněji, tím více dostáváme obchodních příležitostí a zároveň i rychleji probíhá samotné obchodování.

Pokud například obchodujete přes den, zvolíte si jako časový rámec trendu hodinový graf a jako vstupní časový rámec 15minutový graf. V tomto případě by vám hodinové svíčky měly pomoci určit trend na trhu. Zatímco 15minutové svíčky budou sloužit k vytváření vstupních bodů pro uzavírání pozic na základě trendu identifikovaného v rámci hodinových svíček.

Kratší časové rámce by měly pomoci určit vývoj ceny v rámci delší trendové linie. Obchodování ve více časových rámcích je jako technika a obchodní strategie velmi užitečné právě proto, že obchodníci mohou vytvářet vlastní kombinace časových rámců na základě svého preferovaného obchodního stylu.

Základní časové rámce na grafu

Na jakém časovém rámci obchodovat?

Hned jako první vyvstává otázka, jaký časový rámec si vybrat pro své obchodování a pro svůj obchodní styl? Obchodníci mají možnost volit své vlastní časové rámce pro plánování svých vstupů a výstupů z obchodů. Mohou si vybrat časový rámec, který nejlépe odpovídá jejich obchodnímu stylu a také jejich cílům ohledně krátkodobých, dlouhodobých nebo střednědobých obchodů.

Neexistuje univerzálně nejvhodnější čas pro obchodování. Je na obchodnících, aby si vybrali časové úseky podle toho, kolik času mohou věnovat sledování grafů. Delší časové rámce jsou voleny obchodníky, kteří usilují o detailnější analýzu pro identifikaci dlouhodobých trendů. Na druhou stranu, kratší časové rámce se obvykle využívají pro rychlé vstupy a výstupy, což umožňuje provádět i desítky obchodů za den.

  • Je potřeba si uvědomit, že z obchodování musíme mít dobrý pocit – velmi důležité je psychologické hledisko. Věřte, že otázka časového rámce je poměrně subjektivní záležitost a tam, kde se jeden cítí dobře, to jinému nemusí vyhovovat.
Podobné:   Forex pro začátečníky: jak začít s Forexem

Pro jednoho obchodníka je časový rámec H1 velmi rychlý a pro dalšího zase pomalý. Například, když obchodujete na denních grafech (D1), tak uděláte měsíčně pouze několik málo obchodů, protože obchodních příležitostí je zde méně než u kratších časových rámců.

Naopak, při sledování minutových grafů, budete dostávat denně i desítky obchodů. Pro začínajícího obchodníka to ale je neúnosně rychlý obchodní styl, který by vedl k nepromyšleným a ztrátovým obchodům.

Význam delších časových rámců

Delší časové rámce obvykle lépe slouží k určení a rozpoznání změn v trendech a pohybu cen. Menší časové úseky často zachycují krátkodobé protichůdné pohyby cen na trhu, a proto mnoho obchodníků kombinuje více časových úseků. Používáním různých časových úseků se obchodníkům otevírají různé příležitosti a scénáře. Menší časové úseky často signalizují periodické změny trendů, zatímco větší časové úseky identifikují hlavní trendy.

  • Důležitost časových rámců v obchodování spočívá nejen ve stanovení vhodných okamžiků pro vstup do obchodu, ale také v ochraně původního kapitálu, aby byla celá obchodní aktivita zisková.

Časové rámce mají schopnost asistovat obchodníkům při identifikaci trendových linií, což je klíčový prvek technické analýzy. Když se snažíme identifikovat trendy na základě pohybu cen a dynamiky trhu, delší časové rámce nabývají větší relevance. Je to z toho důvodu, že umožňují obchodníkům sledovat historické grafy, které odhalují v minulosti platné trendové linie na trhu. Porozumění trendům znamená, že obchodníci budou pravděpodobně schopni lépe rozpoznat výsledek svých vstupních bodů do obchodů.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz