Fibonacci Instruments – Fibonacciho strategie

Fibonacciho nástroje a strategie jsou důležitou součástí technické analýzy využívané na finančních trzích, zejména na trzích akcií, měn a komodit. Tato strategie je založena na Fibonacciho číselné posloupnosti, kterou objevil italský matematik Leonardo Fibonacci v 13. století. Tato čísla jsou propojeny s řadou neobvyklých korelací. Například každé číslo v řadě je přibližně 1,618 krát více než to předchozí a každé předešlé je přibližně 0,618 následujícího.

Leonardo Fibonacci byl italský matematik, narozený 1170 nl. Pokládá se za vynálezce číselné řady v době kdy zkoumal Velké Pyramidy v Gíze. Fibonacci čísla jsou číselnou řadu, kde každé další číslo dostaneme součtem posledních dvou: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd. Tato posloupnost se stává stále blíže „zlatému poměru“ nebo „zlatému číslu“ (1,618) s každým dalším číslem. Fibonacciho strategie se používá k identifikaci potenciálních cenových úrovní, kde by mohl být trh náchylný k obratu nebo změně trendu. Tyto úrovně jsou odvozeny od klíčových Fibonacciho čísel, jako jsou 38,2%, 50% a 61,8%, a jsou známé jako Fibonacciho retracement úrovně. Dalšími důležitými úrovněmi jsou rozšíření Fibonacciho úrovní, jako jsou 127,2%, 161,8% a 261,8%.

Existuje několik rozšířených nástrojů technické analýzy založených na Fibonacci číslech. Princip obecné interpretace těchto nástrojů se zakládá na faktu, že když se cena přiblíží liniím postavených jejich pomocí, měly by se očekávat změny vývoje trendu.

Fibonacci Arcs – Fibonacci Oblouky

Fibonacci oblouky sestavíte následovně: nejprve se zakreslí trendová linie mezi dvěma extrémními body, například od dna k opačnému vrcholu. Pak se postaví tři oblouky se středy ve druhém extrémním bodě protínající trendovou linii v Fibonacci úrovních 38,2; 50 a 61,8%.

Fibonacci oblouky se pokládají za potenciálně úrovně podpory a odporu. Fibonacci Oblouky a Fibonacci Vějíře se obvykle na graf zakreslí spolu a úrovně podpory a odporu jsou determinované průsečíky těchto linií.

Měli bychom poznamenat, že průsečíky oblouků a cenová křivka se může změnit záleží od velikosti grafu, protože oblouk je částí obvodu a jeho forma je stále stejná.

Fibonacci Fan – Fibonacci Vějíř

Další nástroj na studii linií, Fibonacci Vějíř sestavíte následovně: například od dna k opačnému vrcholu se zakreslí trendová linie mezi dvě extrémní body. Pak se automaticky zakreslí “neviditelná” vertikální linie přes druhý extrémní bod. Dále se zakreslí tři trendové linie protínající tuto neviditelnou vertikální linii v Fibonacci úrovních 38,2; 50; 61,8% z prvního extrémního bodu.

Pokládá se, že tyto linie reprezentují úrovně podpory a odporu. Abyste dostali co nejpřesnější odhad, doporučuje se použít další Fibonacci nástroje spolu s vějířem.

Podobné:   Co jsou to pivoty: Jak je najít a obchodovat

Fibonacci Retracement – Fibonacci Obraty

Fibonacci Obraty jsou postaveny následovně – nejprve se zakreslí trendová linie mezi dvěma extrémními body, například ode dna až k opačnému vrcholu. Pak se zakreslí devět vodorovných čar protínajících trendovou linii na Fibonacci úrovních 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8; 261,8 a 423,6%. Po významném růstu nebo poklesu se ceny často vracejí na jejich původní úrovně korigující hlavní část (a někdy úplně) jejich počátečního pohybu. Ceny často čelí podpoře / odporu na úrovni Fibonacci obrátit, nebo blízko nich ve směru takového recipročního pohybu.

Fibonacci Time Zones – Fibonacci Časová Pásma

Je to řada vertikálních linií, které mají Fibonacci intervaly 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, atd. … Významné cenové změny jsou obvykle očekávané poblíž těchto linií. Abyste mohli tento nástroj sestavit, musíte specifikovat dva body, abyste determinovalo délku intervalu jednotky. Všechny ostatní linie jsou připravovány na základě intervalu jednotky podle Fibonacci Čísel.

Fibonacci Channels – Fibonacci Kanály

Fibonacci Kanály sestavíme použitím několika paralelních trendových linií. Abyste tento nástroj sestavili, kanál jehož šířku jsme změřili je šířka jednotky která se použije. Pak se zakreslí paralelní linie v hodnotách ekvivalentních Fibonacci číslům, počínaje 0,618 velikostí kanálu, pak 1,0; 1,618; 2,618; 4,236 atd. … Jen co skončí pátá vlna, můžeme očekávat korekci v opačném směru trendu.

Fibonacciho Expanze

Je velmi podobná Fibonacci Obratu a určená pro determinaci konce třetí vlny. Na rozdíl od Fibonacci Obratu tento nástroj není postaven pouze na jedné trendové linii, ale na dvou vlnách.

Nejprve se zakreslí linie první vlny, její výše se bude později považovat za interval jednotky.

Konec druhé vlny slouží jako referenční bod pro postavení neviditelné vertikální linie. Korespondující linie se zakreslí od referenčního bodu na intervalu rovné 61,8; 100 a 161,8% intervalu jednotky. Předpokládá se, že třetí vlna ukončí poblíž těchto úrovní.

 

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz