Indikátor A/D – Akumulace a distribuce

Indikátor Accumulation/Distribution představuje nástroj, který sleduje změny v cenách a objemech na trhu s cílem rozpoznat situace, kdy buď probíhá akumulace (více kupujících) nebo distribuce (více prodávajících). Tento ukazatel najdeme v aplikacích pod zkratkou AD, nebo jako název Accumulation / Distribution.

Podstatou tohoto ukazatele je myšlenka, že pokud se pohyb cen doprovází větším objemem obchodů, pak je tento pohyb zpravidla významnější. Ukazatel Accumulation/Distribution je vlastně variantou jiného známého ukazatele jménem On Balance Volume (OBV). Oba tyto ukazatele se snaží potvrdit změny cen tím, že porovnávají objem obchodů spojený s určitými cenovými hladinami.

Pokud indikátor akumulace/distribuce roste, naznačuje to fázi akumulace, což znamená, že většina obchodů se odehrává při růstu cen. Naopak pokles indikátoru naznačuje distribuční fázi, kdy je většina objemu spojena s poklesem cen.

Indikátor Akumulace / Distribuce

Rozdíly mezi směrem ukazatele akumulace/distribuce a cenami samotnými signalizují, že změna trendu je blízko. Když dojde k této odchylce, obvykle dochází ke změně cen, což potvrzuje indikátor A/D. Například pokud indikátor stoupá, zatímco ceny klesají, je pravděpodobné, že se trend brzy obrátí. Objem každého obchodu je do celkového součtu přičítán nebo od něj odečítán.

  • Matematický vzorec vyjadřující A/D index je následující: [(Closing-Low)-(High-Closing)x Volume]/(High-Low)

Pokud uzavření ceny leží blíže k nejvyšší hodnotě, přidává se k celkovému objemu. V případě, že uzavření ceny spadá blíže k nejnižší hodnotě dne, odčítá se z celkového součtu. Pokud je uzavření mezi maximem a minimem, nepřičítá se k celkové hodnotě indikátoru A/D nic. Tento indikátor nemusí být vždy spolehlivý a přesně signalizovat budoucí pohyby cen. Je vhodné ho používat spolu s dalšími indikátory a zvažovat i širší kontext vývoje na trhu.

Krpenský Martin
Podobné:   Formace Hammer candlestick (kladivo)
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz