Klouzavý průměr

Klouzavý průměr (Aj – Moving average = MA) je široce používaným ukazatelem a najde obsáhlé využití v technické analýze, kdy pomáhá určovat směr trendu. Jedná se o trendový nebo zaostávající ukazatel, neboť je založen na minulých cenách.

Moving average (klouzavý průměr) je jednoduše cesta jak odhadnout budoucí vzestupný respt. sestupný trend. Nejběžnějšími využití klouzavý průměrů je je tedy především určení směru trendu a určení úrovně podpory a supportu u obchodování instrumentů (využívá se především pro Forex, komodity, akcie a indexy).

Co je klouzavý průměr

Asi se shodneme, že většina lidí nemá matematiku příliš ráda. Učí spoustu složitých věcí, které v reálném životě jen těžko najdou uplatnění. Existují však věci, které nám mohou pomoci.

Klouzavý průměr je toho příkladem. Díky počítačům je jeho vykreslení otázkou několika sekund. Za tímto jednoduchým postupem se však skrývá výpočet průměru číselné řady. Není to nic složitého, ale kdo na to má čas, že?

 • Klouzavý průměr je tedy průměrná cena nebo nějaká jiná hodnota dat, vynesená v průběhu času.
 • Klouzavý průměr se tak označuje, protože je přepočítáván v každém po sobě jdoucím bodě v čase. Klouzavé průměry se používají v technické analýze, výsledkem je vytvoření linie, která vyhladí výkyvy v ceně aktiva, které měříme.

Jako příklad uveďme jeden z nejčastěji používaných parametrů klouzavého průměru: číslo 100.

 1. To znamená, že v daném časovém rámci se do výpočtu bere posledních 100 záznamů (svíček) a z nich se vypočítá průměrná hodnota.
 2. Když se poslední svíčka zavře a otevře se nová, první svíčka v této sérii se ze série odstraní a vypočítá se nový průměr.
 3. Tento proces se opakuje stále dokola a vypočtené průměrné hodnoty se zobrazují v podobě křivky, kterou vidíme na obrazovce.

Typy klouzavých průměrů

Dva základní a běžně používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (značka SMA v Metatrader 4), což je jednoduchý průměr cenného papíru (forex, komodita) po stanovený počet časových období – tento klouzavý průměr dává větší váhu minulým cenám -> a exponenciální klouzavý průměr (značka EMA v Metatrader 4), který dává větší váhu aktuálním cenám.

Klasický vs exponenciální klouzavý průměr:

 • Jedná se o dvě základní metody výpočtu klouzavého průměru. U klasického klouzavého průměru se do výpočtu berou všechny hodnoty se stejnou váhou. Pokud použijeme exponenciální klouzavý průměr, větší váhu mají poslední svíčky v řadě.
 • V praxi to znamená, že pokud dojde k prudké změně směru, exponenciální klouzavý průměr zareaguje dříve. Rychlost této reakce závisí na nastavení periody, pro kterou ji vykreslujeme. Čím vyšší je perioda, tím větší je zpoždění.
 • Tím se dostáváme k největší nevýhodě klouzavých průměrů, ale i jiných ukazatelů. Jejich použití komplikuje jejich zpoždění. Tomu je třeba přizpůsobit způsob jejich používání. Neříkají nám, že jde o nový trend. Jen potvrzují, že se to již stalo…

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA):

 • Průměr předchozích datových (n) bodů v časové řadě. Například 10 denní klouzavý průměr je průměrná zavírací cena za posledních 10 dní. Čím větší je hodnota (n), tím větší je vyhlazovací efekt a čím více je linie MA posunuta z původních dat.
Podobné:   Volume indikátor - Objemy obchodů na trhu

Vážený klouzavý průměr (WMA):

 • Vážený průměr předchozích (n) datových bodů v časové řadě. Vážení je obecně (ale ne vždy) lineární. To znamená, že k časové periodě t je přiřazena relativní váha 1, přičemž každé předchozí periodě je přiřazena nižší váha k relativní hmotnosti 1 / n přiřazená k časové periodě t-n. WMA lépe reaguje na nedávné pohyby než SMA.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA):

 • Exponenciálně vážený průměr předchozích datových bodů. Parametr EMA lze vyjádřit jako poměrné procento. Například 10% EMA má každému časovému období přiřazenu váhu, která je 90% váhy přiřazené pro další novější časové období.

img

 

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Využití klouzavých průměrů

Jak už bylo řečeno, nejběžnějšími využití klouzavý průměrů je je tedy především určení směru trendu daného aktiva, které sledujeme.

Klouzavé průměry zaostávají za aktuální cenou daného aktiva, protože vycházejí z minulých cen; čím delší je časové období klouzavého průměru, tím větší je tedy zpoždění. Takže 200-denní klouzavý průměr – bude mít mnohem větší zpoždění než 20-denní klouzavý průměr, protože obsahuje ceny daného aktiva za posledních 200 dnů.

Využití (20 – 50 – 200) denního klouzavého průměru závisí především na obchodních cílech daného obchodníka. Kratší klouzavé průměry se používají pro krátkodobé obchodování a ty delší zejména pro dlouhodobější investory, kteří se vybrané aktiva drží (tkz. hodlují) a neobchodují na denní bázi.

50-ti denní a 200-denní MA jsou široce sledovány obchodníky a investory, přičemž průrazy ceny nad nebo pod tímto klouzavým průměrem se považují za důležité obchodní signály.

Nezapomeňte, že klouzavé průměry jsou jen jedním z mnoha indikátorů, které nám pomáhají určit směr dalšího vývoje našeho podkladového aktiva a záleží tak na mnoha dalších faktorech

Obchodní strategie

Existuje obrovské množství strategií založených na klouzavých průměrech. Ať už se jedná o křížení dvou nebo více klouzavých průměrů s různými parametry, křížení s cenovou křivkou nebo zcela jiné použití. Vždy mějte na paměti, že klouzavý průměr je „pouze“ funkcí ceny a času, a proto nám neříká nic jiného než samotný graf.

Pokud je však správně pochopen a používán, může zjednodušit a zpřehlednit naše každodenní obchodování.

 

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz