Price to Book P/B: Akciový ukazatel, vzor, definice

Ukzatel Price to Book Value – Poměr ceny k účetní hodnotě: (označovaný také jako PB, P/B nebo PBV) představuje jeden ze základních poměrových ukazatelů u akcií. Tyto ukazatele nám poskytují ucelený pohled na hodnotu akcie dané společnosti a umožňují nám provádět srovnání akcií různých společností (působících ve stejném odvětví). Oba tyto ukazatele jsou klíčové při provádění hodnotové analýzy.

V některých zahraničních publikacích je P/B někdy označováno jako Price Equity Ratio. Důležité je nesplést si ho s P/E (Price to Earnings Ratio), který je zcela odlišným ukazatelem.

P/B vzorec výpočtu

„P“ je tržní cena akcie, kterou vidíme na obchodní platformě. „B“ značí účetní hodnotu (book value), která se rovná rozdílu mezi celkovými aktivy a celkovými pasivy.

Výpočet P/B

Ruční výpočet ukazatele P/B není nezbytný, neboť tento ukazatel je dostupný v různých nástrojích pro filtrování a vyhledávání, jako je například webová stránka Finviz.com. Na Finviz.com je možné snadno hledat společnosti s určitou hodnotou P/B, například nižší než jedna nebo dvě, a to zcela bezplatně.

Jak chápat Price to Book P/B

Poměr Price to Book Ratio (P/B) vyjadřuje, kolikrát je cena akcie vyšší než její účetní hodnota. Jinými slovy, P/B ukazuje, jak moc jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu čistých aktiv společnosti, respektive za podíl v jejím vlastním kapitálu.

Účetní hodnota společnosti je rozdíl mezi hodnotou aktiv a pasiv. Aktiva představují majetek společnosti, zatímco pasiva jsou zdroje financování tohoto majetku. Účetní hodnota často nesouzní s tržní hodnotou společnosti na burze. Představte si, že společnost prodá všechna svá aktiva a splatí všechny závazky – co zbyde, je účetní hodnota společnosti. Pokud byste takovou společnost koupili pod její účetní hodnotou, mohli byste profitovat prodejem těchto aktiv.

Hodnotoví investoři hledají společnosti, kde je P/B nižší než 1, což naznačuje podhodnocení, ale zároveň musí být objektivní důvody pro takový stav.

  • Nízké P/B

Nízké P/B znamená, že akcie může být podhodnocená. Kupovat akcie společností za méně, než jejich účetní hodnotu dává smysl. Je nutné však neopomenout důvody, proč mají akcie nízké P/B. Může to také znamenat, že se společností je něco špatně. Abychom se dozvěděli, proč je P/B nízké, je potřeba společnost poznat, podívat se na její účetní závěrky, finanční výkazy a historii.

  • Vysoké P/B

Vysoký poměr P/B jednoduše znamená, že akcie společnosti jsou dražší, než jejich účetní hodnota.

Podobné:   Ukazatel P/E: Poměr tržní ceny akcie k jejímu zisku

Optimální hodnoty P/B

Jaká hodnota poměru Price to Book Ratio (P/B) je pro nás vhodná? V různých publikacích se často uvádí hodnota 2. Benjamin Graham preferoval dokonce hodnotu 1,2. Každý investor si volí hodnotu dle svých preferencí. Důležité je mít pochopení toho, co se skrývá za nízkým P/B a případně umět zdůvodnit vyšší P/B. Kvalitní společnosti často mají vyšší hodnotu P/B. V případě, že má společnost zajímavý potenciál růstu, může být investice do takových akcií smysluplná.

Hodnota Price to Book P/B u akcií Apple

Samotný ukazatel P/B může zkreslit dojem „drahosti“ akcie u společnosti s vysokým zadlužením. Na dluh je třeba si dát pozor (proto by také analýza neměla být založena pouze na jednom ukazateli). Pokud chceme porovnávat akcie společnosti mezi sebou, je třeba dluh zohlednit. V případě P/B by se mělo jednat o společnosti s podobně velký dluhem, pokud je to možné. Proč? Protože, pokud je např. společnost 2x více zadlužená, než jiná společnost, vyjde nám dvojnásobné P/B.

Bezpečnostní polštář

Čím nižší je cena akcie, tím menší je pravděpodobnost ztráty investovaného kapitálu. Když nakoupíme akcie vynikající společnosti pod jejich účetní hodnotou, výrazně snižujeme riziko spojené s investicí. To je spojeno s konceptem tzv. „bezpečnostního polštáře“.

Často se pracuje s kombinací ukazatelů P/B a P/E, kde součin těchto dvou by měl být nižší než 22,5. To znamená, že pokud je jeden ukazatel nižší, umožňuje to vyšší hodnotu druhého ukazatele. Je důležité si uvědomit, že P/B je pouze jedním z parametrů, který by měl zajímat hodnotového investora. Hodnota P/B vyžaduje porozumění dané společnosti a důkladné zdůvodnění. P/B je intuitivní ukazatel, který vyjadřuje, kolikrát platíme vlastního kapitálu za jednu akcii. Vzhledem k tomu, že se používá účetní hodnota, může nastat problém při porovnávání P/B mezi akciemi z různých zemí, kvůli rozdílným účetním pravidlům.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz