Bottom Line vs. Top Line u akcií: Definice a vysvětlení

Když někdo hovoří o základním hodnocení a ocenění akcií společnosti, obvykle používá dva pojmy: Top Line a Bottom Line. Proč je důležité, aby oba tyto ukazatele rostly?

Top Line označuje tržby nebo příjmy společnosti, což je celkový příjem generovaný v určitém časovém období. Bottom Line představuje čistý zisk společnosti, který zůstane po odečtení provozních nákladů, odpisů, úroků a daní. Spodní řádek ukazuje, kolik společnost skutečně vytvoří pro své akcionáře.

Společnosti pravidelně zveřejňují výsledky ukazatelů Top Line a Bottom Line čtvrtletně, s podrobným ročním zhodnocením. Jaký je význam růstu v obou těchto oblastech a jaké faktory mohou ovlivnit rozdíl mezi růstem tržeb a čistým ziskem? Podívejme se na růst těchto dvou ukazatelů společnosti z hlubší perspektivy.

Co je třeba sledovat při Top Line

Růst Top line, jak už víme se vztahuje k nárůstu tržeb a dá se posuzovat buď čtvrtletně nebo porovnáním s předchozím rokem, tedy za posledních 12 měsícu, většinou to najdeme pod zkratkou TTM – Trailing Twelve Months. Existují tři důležité věci, které jsou důležité pro růst Top line

1. Zvýšení objemů prodeje

Zvýšení objemů prodeje služeb, výrobku atd, může vzniknout buď rychlým rozšiřováním, akvizicemi nových společností nebo získáním většího tržního podílu od konkurence. V určitých odvětvích, jako je například průmyslové zboží, je zvýšení objemů klíčovým faktorem pro růst Top line.

2. Zvyšování cen

Druhou možností, jak může Top line růst, je prostřednictvím zvýšení cen. V odvětvích, kde není výrazný růst objemů, jako například ve stavebnictví nebo hutnictví, hraje cena klíčovou roli.

3. Srovnání s konkurencí

Třetí důležitý faktor je vnímání růstu Top line v kontextu celého sektoru. Růst tržeb o 8 % může na první pohled vypadat pozitivně, ale pokud sektor jako celek roste o 15 % a ostatní společnosti ve srovnatelné skupině dosahují růstu přes 12 %, pak to znamená, že společnost zaostává v růstu tržeb.

Co je třeba sledovat při Bottom Line

Jak už víme, termín „bottom line“ se vztahuje k výkazu zisku a ztráty, či k čistému zisku. Zde jsou klíčové koncepty, které by měl každý investor sledovat.

1. Růst zisku .vs tržby

Podobné:   Ukazatel Price to Sales (PS): Poměr aktuální ceny a tržeb na akcii

Pokud růst zisku přímo souvisí s růstem tržeb z prodeje, jedná se o pozitivní indikátor, který ukazuje, že vyšší tržby se přímo promítají do zisku společnosti.

2. Náklady

Dalším faktorem, který může vést ke zvýšení zisku, je lepší kontrola nákladů. To je patrné zejména v případech, kdy růst zisku předčil růst tržeb, což může být důsledkem nižších nákladů.

3. Jednorázové vlivy

Je také důležité upravit výsledek hospodaření o případné mimořádné příjmy nebo výdaje, a o jednorázové položky ve výkazu zisku a ztráty. Tím se zajistí, že ziskovost podniku bude lépe reflektovat jeho běžný provozní výkon a nebude ovlivněna neobvyklými událostmi.

Ideální stav u akcie

Bottom line (čistý zisk) a top line (tržby) mohou růst společně, a to je ideální scénář pro akcie společnosti. To znamená, že společnost zvyšuje své tržby, což je první krok k ziskovosti, a současně má kontrolu nad náklady a dalšími provozními faktory, což umožňuje růst čistého zisku.

Tato kombinace ukazuje silný a udržitelný růst společnosti. Celkově je kombinace růstu bottom line a top line klíčovým cílem pro většinu  firem, protože to znamená udržitelný rozvoj podnikání, bez nutností velkých dluhů, nebo ředění akcionářů. Kombinovaný růst obou ukazatelů navíc přitahuje pozornost nových investorů i stávajících akcionářů.

Společnosti mohou dosáhnout růstu bottom line a top line různými způsoby. Zvýšení tržeb může být výsledkem zlepšeného prodeje, expanze do nových trhů, inovací produktů, akvizic nebo zvýšení tržního podílu. Zlepšení bottom line může být dosaženo efektivnějším řízením nákladů, optimalizací provozního procesu, snižováním ztrát a zlepšením výkonnosti investic.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz