Enterprise value u akcie: Hodnota společnosti

Enterprise value (EV) reprezentuje celkovou hodnotu firmy. Do této hodnoty se zahrnuje jak současná tržní hodnota akcií (tržní kapitalizace), tak také náklady spojené se splacením dluhu (čistý dluh, což je rozdíl mezi dluhem a dostupnou hotovostí). Kombinací těchto dvou faktorů je pak stanovena výsledná hodnota Enterprise value. Tato hodnota udává, jakou hodnotu má firma na trhu a v jakém cenovém rozpětí se pohybuje, pokud by někdo chtěl firmu koupit. Může sloužit jako základ pro výpočet toho, kolik by bylo možné získat při prodeji vlastního podniku, bez dalších proměnných.

Výpočet Enterprise value

Výpočet hodnoty podniku zahrnuje odečtení hotovosti nebo likvidních aktiv společnosti (kromě akcií nebo jiných cenných papírů) od součtu její tržní kapitalizace a celkového dluhu.

Enterprise Value = Tržní kapitalizace + Dluh – Hotovost

Tržní kapitalizace je aktuální cena akcií x celkový počet akcií na trhu. Dluh zahrnuje jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční závazky včetně půjček. Hotovost zahrnuje veškeré disponibilní finanční prostředky společnosti.

Příklad:

Akcie Facebook: Na základě ceny akcií činila tržní kapitalizace Facebooku 750 miliard USD. Společnost uvedla celkový dluh ve výši 10 miliard USD a hotovost ve výši 40 miliard USD. Enterprise value Facebooku lze vypočítat následovně:

EV = $750m + $10m – $40m = $710 miliard USD

U jakých společností Enterprise value nepoužíváme

Při srovnávání růstových společností, které se nacházejí v období expanze, bude mít hodnota EV omezený význam, jelikož začínající firmy firmy mají tendenci růst rychleji a zpravidla mají nižší dluh. Metoda EV také čelí problému porovnávání společností působících v různých odvětvích. Například softwarová firma se obvykle nepotřebuje výrazně zadlužovat. Naopak energetické společnosti často čelí vysokým nákladům a vysokému dluhu.

Krpenský Martin
Podobné:   Forex factory kalendář v Češtině
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz