Ukazatel Price to Sales (PS): Poměr aktuální ceny a tržeb na akcii

Ukazatel Price to Sales (označován také jako PS nebo PSR, zkratkou pro P/S) je společně s poměrem (P/E) a poměrem (P/B) jedním z ukazatelů používaných k ohodnocení akcií. Tyto ukazatele nám poskytují přehled o ceně akcií společností a umožňují nám provádět srovnání mezi akciemi různých společností, které působí ve stejném odvětví. Tyto ukazatele se společně používají v hodnotové analýze.

Poměr Price to Sales udává, kolik investor zaplatí za každý dolar tržeb, které společnost generovala během posledních 12 měsíců. Tento ukazatel nám poskytuje informaci o tom, jakým způsobem jsou tržby společnosti propojeny s cenou jejich akcií. Price to Sales nám také poskytuje indikaci o výkonnosti společnosti na trhu. Na rozdíl P/E není tento ukazatel ovlivněn daňovými předpisy, které se liší v jednotlivých zemích. Díky tomu je možné provádět srovnání mezi akciemi různých společností i v jiných zemích.

Jak chápat ukazatel Price to Sales

Některé firmy nevykazují zisk každý rok, což je často případ společností působících například v oblasti technologií,  farmacie nebo u růstových akcií. V takových případech je výhodné místo ukazatele P/E (který není relevantní pro firmy bez pravidelného zisku) použít ukazatel P/S. Ten nám poskytuje přehled o tom, jak jsou akcie firmy cenově ohodnoceny. Ukazatel P/S je také vhodný pro mladé firmy, které zatím neprodukují zisk a nemají tedy relevantní P/E. Tady můžeme zařadit růstové společnosti, které sice generují tržby, ale zisk se očekává až za několik let.

Další situací, kdy je vhodné použít P/S, jsou tzv. „recovery situace“. Tedy případy, kdy firma vychází z krize a přestože za posledních 12 měsíců nevykázala zisk, její tržby ukazují pozitivní trend. Hodnotoví investoři obvykle preferují firmy s dlouhodobým ziskem. Avšak investice do společností bez zisku nemusí být nezajímavá. To platí zejména pro internetové a technologické společnosti, včetně startupů.

Poměr P/S by neměl být jediným kritériem, ale měl by být zkoumán spolu s dalšími ukazateli. Někteří investoři dokonce používají P/S jako první filtrovací nástroj pro výběr akcií, místo tradičního P/E. Pro analýzu akcií je užitečné sledovat vývoj ukazatele P/S i v minulosti, abychom získali komplexní pohled na dlouhodobý výkon akcií.

Price to sales jednotlivých společností najdeme například na webu Finviz.com

Optimální hodnoty Price to Sales (P/S)

Nižší hodnoty ukazatele P/S naznačují, že akcie jsou relativně cenově dostupné, zatímco vyšší hodnoty P/S signalizují dražší akcie. Například Benjamin Graham, ekonom a investor, doporučuje, aby P/S bylo nižší než 1. Pokud P/S přesáhne 3, začínáme hovořit o relativně předražených akciích. Čím nižší je hodnota ukazatele P/S, tím méně investujeme za každý dolar tržeb.

Podobné:   Zisk na akcii EPS - Earning per share

V nástrojích pro výběr akcií je nejběžněji uváděn P/S za posledních 12 měsíců (označovaný jako Price to Sales Ratio TTM, tedy souhrnná hodnota za posledních dvanáct měsíců) nebo za poslední 4 čtvrtletí. Můžeme se rovněž setkat s P/S za poslední fiskální rok nebo s Forward P/S, který se odvíjí od odhadovaných tržeb (forecast) na další kvartály.

Výpočet:

Aktuální cenu akcií vydělíme celkovým počtem tržeb společnosti za posledních 12 měsíců. Nicméně Price to sales jednotlivých společností nemusíme počítat, najdeme je například na webu Finviz.com a to zcela zdarma.

Price to Sales a dluh společnosti

Při výběru akcií na základě ukazatele P/S je nutné brát v úvahu jedno zásadní riziko. Tímto faktorem je zadlužení společnosti. Samotný dluh nemá přímý vliv na hodnotu ukazatele P/S. Nicméně při provádění výběru akcií může dojít k situaci, kdy akcie mají nízký P/S z důvodu stále solidních tržeb společnosti, ale vlivem vysokého dluhu došlo k dramatickému poklesu tržní kapitalizace a tedy i ceny akcií. Tato situace naznačuje, že společnost je ve finančně nesnadné situaci.

Dluh je tak dalším důkazem, proč by neměl být ukazatel P/S používán samostatně, ale měl by být zohledněn v kombinaci s dalšími ukazateli.

Akcie společností s nízkým nebo minimálním dluhem a nízkým P/S jsou zřejmě lákavější než akcie společností s vysokým dluhem a stejným P/S. Co se stane, když společnost bude chtít splatit své dluhy? Pravděpodobně bude nucena emitovat další akcie, což zvýší celkovou tržní kapitalizaci a zároveň i hodnotu ukazatele P/S.

Závěr

Poměr P/S je velmi užitečným indikátorem, který nám může pomoci posoudit hodnotu akcií u firem, které mají kolísavé zisky, nebo porovno růstové společnosti, které zatím nemají zisky. Price to Sales Ratio by však neměl být používána izolovaně, ale měl by sloužit jako součást hodnotové analýzy akcií spolu s dalšími ukazately.

 

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz