Inflace a její vliv na kurzy měn a trh Forex

Zvýšení cen spotřebního zboží a služeb za určité období v ekonomice se nazývá inflace. Inflace vede k růstu cen zboží, což má za následek pokles kupní síly. Všeobecně řečeno, inflace je běžně součástí ekonomického systému. Experti na ekonomické záležitosti vidí inflaci jako normální jev. Nicméně pokud inflace překročí určité meze, pak se stává vážným problémem pro peněžní plánování hospodářství.

Jedná se oslabení hodnoty měny vůči zboží a službám, které nakupujeme. Americký ekonom Milton Friedman tvrdí, že inflace je výhradně peněžním jevem a její výše závisí především na množství nových peněz v oběhu (měnového růstu).

Existují i jiné názory na to, co způsobuje inflaci – právě sem bychom mohli zařadit odbory, které tlačí na zvýšení mezd, nízkou produktivitu nebo tvrzení, že je dovezena ze zahraničí. Pokud inflace spotřebitelských cen roste, pak na nákup téhož zboží a služeb potřebujeme čím dál více jednotek měny v dané zemi.

Na její měření se používají různé indexy, především však:

Index spotřebitelských cen (CPI)

Index cen výrobců (PPI)

deflátor HDP

Jak inflace ovlivňuje Forex trh a kurz měn?

Pojďme si vysvětlit vztah mezi inflací a úrokovými sazbami. Inflace snižuje kupní sílu, což znamená, že peníze mají v čase menší hodnotu, zatímco úrokové sazby mohou zvyšovat množství peněz v nominálním vyjádření. Investoři často hledají nominální zhodnocení svých investic, ale mohou přitom přehlížet reálnou hodnotu peněz v důsledku inflace.

Inflace je zveřejňována retrospektivně, zatímco úrokové sazby jsou nastavovány s předstihem. Toto má vliv na rozhodování obchodníků, kteří se dnes musí rozhodnout, s jakou měnou chtějí obchodovat, a zohledňují přitom očekávané úrokové sazby.

Například, pokud inflace měřená CPI (Index spotřebitelských cen) překročí očekávání nebo cílovou hodnotu, může to vést k očekávání zvýšení úrokových sazeb centrální bankou v budoucnu. Nicméně budoucí inflace nemusí nutně korelovat s minulými hodnotami, a tak i při zvýšení úrokových sazeb může být budoucí míra inflace nižší než aktuální míra. V takovém případě by investor dosáhl vyššího výnosu, protože rozdíl mezi úrokovou sazbou a inflací by byl větší.

Důsledky na Měnový Kurz

Představme si následující situaci pro ilustraci, jak inflace a úrokové sazby mohou ovlivnit kurzy měn:

 • Země A má inflaci 2% a úrokovou sazbu stanovenou její centrální bankou je 4%.
 • Země B má inflaci 5% a úrokovou sazbu 6%.
 1. Rozdíl v Reálných Úrokových Sazbách:
  • Reálná úroková sazba se počítá jako nominální úroková sazba minus inflace.
  • Pro Zemi A: Reálná úroková sazba = 4% – 2% = 2%.
  • Pro Zemi B: Reálná úroková sazba = 6% – 5% = 1%.
 2. Investiční Přitažlivost:
  • Investoři hledají vyšší výnosy, takže Země A s vyšší reálnou úrokovou sazbou se stává atraktivnější pro investory.
 3. Poptávka po Měně:
  • Zvýšená poptávka po měně Země A (kvůli vyšší reálné úrokové sazbě) zvyšuje hodnotu její měny.
  • Naopak, měna Země B se stává méně atraktivní, což může vést k jejímu oslabení.
 4. Výsledný Měnový Kurz:
  • Pokud předpokládáme, že 1 jednotka měny A se rovná 1 jednotce měny B na začátku, změny v reálných úrokových sazbách mohou vést k posílení měny A a oslabení měny B.
  • Například, měna A může posílit, takže 1 jednotka měny A se nyní rovná 1.05 jednotky měny B.

Tento příklad ukazuje, jak rozdíly v inflaci a úrokových sazbách mezi dvěma zeměmi mohou ovlivnit měnové kurzy. Vyšší reálná úroková sazba v jedné zemi může přitáhnout zahraniční kapitál, což vede ke zvýšení hodnoty její měny vůči měně země s nižší reálnou úrokovou sazbou.

Jak tedy inflace ovlivňuje kurzy měn?

Vysoká inflace znamená, že měna ztrácí svou kupní sílu, což snižuje důvěru obchodníků v tuto měnu. Centrální banky často reagují na vysokou inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Vyšší úrokové sazby mohou přilákat zahraniční investory hledající vyšší výnosy, což může zvýšit poptávku po měně a tím posílit její kurz. Naopak, nízké úrokové sazby mohou vést ke snížení poptávky po měně a jejímu oslabení.

Vysoká inflace může zdražit vývoz, což může snížit poptávku po exportovaných zbožích a službách a zároveň zvýšit poptávku po levnějším importu. To může vést k oslabení měny, protože dojde k poklesu poptávky po měně pro účely nákupu domácího zboží a služeb.

Nicméně vysoká nebo nestabilní inflace může podkopat důvěru investorů v ekonomiku a její měnu, pokud trvá dlouhou dobu. Pokud investoři očekávají pokračující devalvaci měny v důsledku inflace, mohou se rozhodnout své prostředky přesunout do stabilnějších měn, což oslabuje měnu postiženou inflací.

Spekulativní obchodování také hraje roli. Forex trhy reagují na očekávání a předpovědi ohledně inflace a měnové politiky. Pokud trhy očekávají, že inflace povede k oslabení měny, může to vést k samosplňujícímu se proroctví, kdy spekulanti prodávají měnu, což vede k jejímu oslabení.

Podobné:   Co je to Margin neboli marže při obchodování?

Inflace a její dopad na akcie

Často se setkáváme s názorem, že inflace nemá negativní vliv na akciový trh, protože se zdá, že zisky firem rostou společně s inflací. Tento pohled však není úplně přesný. Abychom pochopili dopad inflace na ziskovost firem, musíme provádět analýzu na individuální bázi.

Faktory jako struktura nákladů a příjmů firmy, jejich citlivost na inflaci, a schopnost firmy přenášet zvýšené náklady na konečné zákazníky, jsou zásadní. V některých případech může být dopad inflace na firmy neutrální.

Avšak hlavní problém spočívá v dynamice mezi ziskem a požadovaným výnosem investorů, což lze ilustrovat na jednoduchém příkladu:

Představme si fiktivní společnost s názvem „Alpha Tech“, která je veřejně obchodována na burze. Zanalyzujeme, jak inflace ovlivňuje její finanční výkonnost a tržní hodnotu.

Situace Před Inflací

 • Tržby Alpha Tech: 10,000 jednotek měny
 • Čistý Zisk: 1,000 jednotek měny
 • Celkový Počet Akcií: 1,000 akcií
 • Zisk na Akcii (EPS): 1 jednotka měny (1,000 / 1,000)
 • Dividendový Výnos Požadovaný Investory: 4%
  • Firma vyplácí 40% svého zisku na dividendách, což je 400 jednotek měny.
  • Dividenda na akcii: 0.4 jednotky měny (400 / 1,000)
  • Tržní cena akcie (při 4% výnosu): 10 jednotek měny (0.4 / 4%)

Situace Po Inflaci 10%

 • Tržby Po Inflaci: 11,000 jednotek měny
 • Čistý Zisk Po Inflaci: 1,100 jednotek měny
 • Zisk na Akcii (EPS): 1.1 jednotky měny (1,100 / 1,000)
 • Dividendový Výnos Požadovaný Investory: 6% (kvůli vyšší inflaci)
  • Firma vyplácí 40% svého zisku na dividendách, což je 440 jednotek měny.
  • Dividenda na akcii: 0.44 jednotky měny (440 / 1,000)
  • Tržní cena akcie (při 6% výnosu): 7.33 jednotek měny (0.44 / 6%)

Výsledný Dopad

Přestože Alpha Tech zažila nárůst tržeb a zisků a dokonce zvýšila dividendu na akcii, její tržní cena akcie klesla z 10 na 7.33 jednotek měny. Tento pokles je důsledkem vyšších požadavků na dividendový výnos v reakci na inflaci. To demonstruje, že i když firma vykazuje pozitivní finanční výsledky, její tržní hodnocení může být negativně ovlivněno vnějšími ekonomickými podmínkami, jako je inflace.

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen (CPI) je pravděpodobně nejdůležitějším ukazatelem inflace, zejména co se týká spotřebitelů a medializace. Představuje změny v úrovni maloobchodních cen za základní zboží ve spotřebním koši.

Zvýšení indexu CPI obvykle vyvolává zvýšení základních úrokových sazeb, protože vysoká inflace se považuje za nežádoucí a centrální banka v tomto „nerovném“ boji zvýší úrokové sazby. To následně povede ke zvýšení atraktivity dané měny (možnost vydělat na vyšším úroku).

Pro většinu lidí však inflace znamená znehodnocení měny, proč tedy vyšší úroveň inflace bude znamenat posílení měny na devizovém trhu?

Příčiny inflace

Nadměrný přebytek peněz je jednou z hlavních příčin inflace. Když je poptávka po penězích přibližně rovná nabídce, pak je vše v pořádku. Nicméně pokud poptávka převyšuje nabídku, vzniká inflace. Je zřejmé, že když má člověk peníze v kapse, touha po utrácení se také zvyšuje. Nadměrné peněžní zásoby jsou také jednou z příčin inflace a výzvou pro ekonomické plánovače.

Zvýšení nákladů

na výrobu je také jednou z příčin inflace. Když producent vnímá, že se výrobní náklady zvýšily, určitě zvýší cenu výrobku, aby se jeho zisk také navýšil. Vzhledem k nárůstu výrobních nákladů a stoupajícím cenám produktů je konečná zátěž převedena na spotřebitele.

Předběžná inflace

nastane, když podmínky ekonomiky nejsou ideální. Inflace má rostoucí trend a pracovníci očekávají inflaci v blízké budoucnosti. Na základě toho požadují od zaměstnavatele zvýšení mezd. Pokud se mzdy nezvýší, mohlo by to vyvolat stávku. Navýšení mezd tímto způsobem má potom také přímý vliv na navýšení inflace.

Národní dluh

je také jednou z hlavních příčin inflace a to nejen u rozvojových, ale i vyspělých zemí. Když má země schodek rozpočtu, tedy příjmy jsou nižší než výdaje, musí si půjčit peníze od finančních institucí a centrálních bank. Tyto peníze musí být vráceny spolu s úroky. Aby se ale dluhopisy vydávané touto zemí staly pro zahraniční investory atraktivní, stát často zvýší ceny spotřebního zboží a služeb a tím se navýší inflace.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz