Na jakém principu se určují směnné kurzy na Forexu?

Forex – tedy trh s devizami, se ze všech finančních trhů řadí mezi ty nejsložitější. Směnné kurzy totiž ovlivňuje celá řada faktorů. Jak se na forexu určují směnné kurzy a jak predikovat ceny cizích měn?

Jak se určují směnné kurzy?

V porovnání s jinými finančními trhy, jako je například trh s akciemi či dluhopisy, je devizový trh mnohem komplikovanější. Predikce směnného kurzu zahrnuje předvídání výkonnosti celých ekonomik. Při určování směnných kurzů vstupuje do hry mnoho faktorů. V následujícím článku si vysvětlíme hlavní faktory, které mají zásadní vliv na směnné kurzy měnových párů obchodovaných na forexu.

Ceny na trhu odráží budoucí očekávání

Forexový trh je jedním z finančních trhů. Cena na jakémkoli finančním trhu neodráží aktuální cenu. Spíše odráží očekávání ohledně budoucnosti na základě informací, které jsou aktuálně dostupné. Prvořadým a důležitým faktorem určujícím forexové sazby mezi jakýmikoli dvěma zeměmi je proto očekávání ohledně budoucího vývoje.

Termín „budoucí očekávání“ zní vágně a obecně. Vyvstává další otázka – „očekávání čeho?“ V následujících odstavcích se zaměříme a různé faktory, které ovlivňují směnné kurzy měnových párů na forexovém trhu.

Srovnání měnové politiky

Směnné kurzy jsou v podstatě srovnáním politik dvou zemí, ve kterých jsou měny používány. Je důležité pochopit, že směnné kurzy nejsou absolutní, nýbrž relativní. Při srovnávání měnových politik libovolných dvou zemí jsou mimo jiné zvažovány následující faktory:

  • Inflace: Směnný kurz je v podstatě poměr mezi očekávaným počtem jednotek jedné měny a očekávaným počtem jednotek jiné měny na devizovém trhu. Inflace zvyšuje počet měnových jednotek. Pokud tedy jedna měna čelí inflaci ve výši 5 %, zatímco druhá měna čelí inflaci pouze ve výši 3 %, pak se poměr mezi těmito dvěma musí nutně změnit. Míra inflace je tedy hlavním faktorem při určování směnných kurzů. Oficiální míry inflace však často nevypovídají o skutečném stavu národní ekonomiky. Účastníci trhu proto používají vlastní odhady míry inflace a přicházejí s vlastními oceněními měnových párů.
  • Úrokové sazby: Pokud investoři drží určitou měnu, dostanou výnos ve smyslu úrokové sazby platné pro danou měnu. Jestliže by tedy investoři drželi měnu s 7% výnosem na rozdíl od 4% výnosu, nakonec by vydělali více. Proto jsou úrokové výnosy také započítány do forexových směnných kurzů, které jsou kotovány na trhu. Měnové valuace jsou extrémně náchylné vůči změnám úrokových sazeb. Malá změna této sazby vyvolává velkou reakci účastníků trhu.

Centrální banky se proto na devizovém trhu stávají extrémně důležitými účastníky, neboť kontrolují měnovou politiku, která je jedním z největších determinantů hodnoty měny.

Srovnání fiskální politiky

Zatímco měnovou politiku kontroluje centrální banka země, fiskální politiku má na starosti místní vláda. Nadcházející změny v měnové politice se tedy rovněž promítají do směnných kurzů měn. Mezi důležité faktory fiskální politiky ovlivňující směnný kurz patří zejména:

  • Veřejný dluh: Velké státní zadlužení znamená, že vláda země bude muset platit obrovské úroky věřitelům. Investoři budou analyzovat, zda lze tyto platby vybrat z daně, tj. ze stávající peněžní zásoby. Pokud ne, pak to signalizuje, že země svůj dluh zpeněží, tj. vytiskne více měny a dluh splatí. Vzhledem k tomu, že dnes obrovský veřejný dluh je signálem problémů přicházejících v budoucnu, devizový trh odráží i toto v hodnotě, která je na trhu kótována.
Podobné:   Časové rámce a Timeframe na grafu při obchodování

Je však třeba si uvědomit, že opět existuje relativní srovnání mezi veřejnými dluhy obou dotčených zemí. Na absolutních částkách nemusí tolik záležet!

  • Rozpočtový deficit: Dalším hlavním faktorem, který ovlivňuje směnné kurzy na forexovém trhu, je rozpočtový deficit. Rozpočtový deficit je totiž předstupněm veřejného dluhu. Vlády utrácejí více peněz, než si mohou dovolit, a v důsledku toho se dostávají do rozpočtového deficitu. Tento deficit pak musí být financován dluhem. Problémy týkající se veřejného dluhu a jeho dopad na směnné kurzy na forexu již byly diskutovány ve výše uvedeném bodě.

Politická stabilita

Rovněž důležitá pro směnné kurzy je politická stabilita dané země. Je to proto, že moderní peněžní systém je systémem fiat peněz – tedy konvenčních měn. To znamená, že peníze nejsou nic jiného než slib vlády. Existuje-li tedy nebezpečí pro vládu, existuje nebezpečí, že slib sám o sobě může být bezcenný, jakmile nastoupí nová vláda. Je možné, že nová vláda možná bude chtít prosadit novou fiskální politiku. Proto kdykoli země čelí geopolitickým otřesům, její měna obvykle na devizových trzích výrazně klesne na hodnotě.

Cenová spekulace a tržní sentiment

Pamatujte, že má forexový trh extrémně spekulativní povahu. To je dáno převážně tím, že forex umožňuje obchodníkům využít finanční páku, která jim dovolí několikrát zvýšit jejich obchod pomocí vypůjčených peněz a poté s nimi obchodovat na forexovém trhu. Tržní sentimenty proto přebírají devizový trh více než jiné trhy aktiv kvůli snadné dostupnosti vypůjčených peněz.

Kvůli snadné dostupnosti finanční páky je forexový trh náchylný k iracionálnímu obchodování, které může krátkodobě deformovat směnné kurzy nebo vytvářet dlouhodobé investiční příležitosti.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz