Rizika spojená s obchodováním na Forexu

Před vstupem na reálný trh je nutno uvědomit si veškerá rizika obsažená v obchodování s cizí měnou. Je v našem zájmu vám tato rizika předem objasnit, aby jste se mohli fundovaně rozhodnout, zda je takové obchodování pro Vás vhodné a zda odpovídá Vašim finančním možnostem při vzniku případných ztrát.

Zvažte prosím dále uvedené okolnosti obchodování na měnovém trhu:

1. Riziko ztráty vkladu
V případě neúspěchu můžete utrpět ztrátu celého počátečního vkladu i případných dalších prostředků, které vložíte na zřízení nebo udržování pozice (pozic) na trzích. Jestliže se trh pohybuje proti Vaší pozici (pozicím), můžete být vyzvání k vložení podstatné částky dalších prostředků v krátké lhůtě, aby Vaše pozice byly udrženy. Jestliže nezajistíte požadované prostředky do stanovené doby, Vaše pozice může být zlikvidována při ztrátě a budete odpovědni za jakýkoli výsledný deficit na Vašem účtu.
2. Pozor na různé AOS roboty
Pokud se rozhodnete například používat nějaký AOS, dejte si pozor. AOS je určen k automatické likvidaci Vašich pozic na určité, předem stanovené úrovni kapitálu na účtu. Tržní podmínky však mohou takovou likvidaci znemožnit. Výsledkem je, že můžete utrpět větší než očekávanou ztrátu.
3. Pozor na automatické příkazy
Zadání příkazů „stop“ nebo „limit“ nemusí nutně zaručovat likvidaci Vaší pozice na stanovené ceně, zejména pokud vám to váš broker negarantuje. Za určitých tržních podmínek může se stát nemožné zlikvidovat pozici na předem stanovené ceně, výsledkem může být větší než očekávaná ztráta nebo dokonce deficit na Vašem účtu.
4. Neregulovaní brokeři
Pokud forexový broker, přes kterého obchodujete, zbankrotuje nebo je z jiných důvodů neschopen splnit své závazky vůči klientům, může dojít k ztrátě vašich vkladů nebo k nemožnosti vybrat vaše prostředky. Při výběru brokera je důležité prověřit jeho regulaci a licenci přímo na webových stránkách příslušného regulačního orgánu. To vám zajistí, že broker skutečně podléhá dohledu a musí dodržovat pravidla a normy stanovené pro ochranu investorů. Regulace znamená, že broker musí splňovat určité standardy a požadavky, což poskytuje ochranu vašim investicím. Mezi tyto regulátory patří:
  • Spojené státy: Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociace futures (NFA).
  • Spojené království: Úřad pro finanční chování (FCA).
  • Evropská unie: Různé národní regulační orgány členských států, např. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) v Německu, Autorité des Marchés Financiers (AMF) ve Francii, Česká národní banka (ČNB) v České republice.
  • Austrálie: Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC).
5. Bombastické reklamy a nabídky
Neskákejte na nabídky pofidérních reklam nebo brokerů, kteří nejsou regulováni žádným důvěryhodným finančním orgánem. Tyto entity často neposkytují dostatečnou ochranu klienta a mohou být spojeny s vyšším rizikem finančních ztrát nebo dokonce podvodů. Při výběru brokera je důležité prověřit jeho regulaci a licenci přímo na webových stránkách příslušného regulačního orgánu. To zajistí, že broker skutečně podléhá dohledu a musí dodržovat pravidla a normy stanovené pro ochranu klientů.
6. Pákový efekt a marže
Forex trhy umožňují obchodníkům využívat pákový efekt, což znamená, že s relativně malým vkladem lze ovládat mnohem větší pozice na trhu. Tato vlastnost může znásobit jak potenciální zisky, tak potenciální ztráty. Přestože to může být lákavé kvůli možnosti dosáhnout vysokých zisků, je také spojeno s vysokým rizikem ztrát.
7. Tržní volatilita
Je charakteristickým znakem forexových trhů a odkazuje na míru, jakou se mění ceny měn v čase. Tato proměnlivost může být způsobena řadou faktorů, včetně ekonomických zpráv, politických událostí, změn úrokových sazeb nebo neočekávaných globálních událostí. Přestože může volatilita nabízet obchodníkům příležitosti k zisku z krátkodobých pohybů na trhu, také výrazně zvyšuje riziko vysokých ztrát.
Jak zkusit začít obchodovat bez rizika?
Začít obchodovat na finančních trzích, jako je Forex, bez rizika, je důležitým krokem pro každého nováčka v oblasti obchodování. Jedním z nejlepších způsobů, jak se obeznámit s trhem, jeho volatilitou a obchodními strategiemi, je využití Forex demo účtu. Demo účet umožní pochopit, jak fungují obchodní platformy, různé nástroje, jako jsou grafy, indikátory a objednávkové příkazy.
Podobné:   Švýcarská národní banka (SNB)

Závěr + shrnutí rizik Forexového trhu

Měnový trh je vysoce volatilní a pohybuje se na základě řady faktorů, včetně ekonomických událostí, politických rozhodnutí a tržních sentimentů. Spekulace, tedy pokus předvídat budoucí pohyby trhu s cílem dosáhnout zisku, může vést k výrazným ztrátám nebo ziskům. Bez hlubokého porozumění tržním mechanismům a pevné obchodní strategie mohou být ztráty devastující.

Před zapojením do Forex obchodování je nezbytné věnovat čas vzdělávání v oblasti finančních trhů, obchodních strategií a rizikového managementu. Využití demo účtů, studium tržních analýz a postupné zvyšování obchodních objemů po získání zkušeností jsou kroky, které mohou pomoci snížit rizika.

Vysoký stupeň spekulace obsažený v obchodování na měnovém trhu vzhledem k požadavkům malé marže, může pracovat proti vám, jakož i pro Vás. Využití spekulace může vést k velkým ztrátám, jakož i k velkým ziskům. Tato krátká informace samozřejmě nemůže vyjádřit všechna rizika a jiné důležité aspekty devizových trhů. Pokud nepochopíte povahu obchodů, do kterých vstupujete a rozsah rizika, kterému jste vystaveni, neměli byste na měnových trzích obchodovat.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz