Poměrové ukazatele u akcií

U všech akcií (např. na webech yahoo finance nebo google finance) můžete sledovat různé poměrové ukazatele. Ty se určují z finančních výkazů společností a lze je také použít pro srovnání s ostatními společnostmi. Důležité je ale srovnávat „srovnatelné“, tedy porovnávat ukazatele podobných společností, nejlépe ze stejného sektoru a podobné velikosti.

 • P/E – Cena akcie v poměru na zisk společnosti
  Jeden z hlavních a nejčastěji používaných ukazatelů. Je to vlastně poměr ceny akcie k zisku na akcii. Čím je tato hodnota nižší, tím je poměr ceny akcie k zisku výhodnější. Velmi nízké P/E mívají např. ropné nebo ocelářské společnosti, kde jsou vysoké zisky. Zato technologické akcie, jako třeba Google (ticker GOOG) mají P/E relativně vysoké.
 • Earnings Per Share – EPS – Zisk na akcii
  Jeden z nejjednodušších a nejčastěji uváděných základních ukazatelů. Jedná se o čistý zisk společnosti na akcii. Docela užitečný údaj. Navíc odhady EPS jsou zveřejňovány vždy před vydáním čtvrtletního výkazu zisků a ztrát.
 • Price to Book Value – PB – Cena k účetní hodnotě
  Je to poměr ceny akcie k účetní hodnotě na akcii. Uvádí, jaký násobek vlastního kapitálu společnosti platíme v ceně její akcie. Účetní hodnota se dá brát jako základní cena akcií (pokud ale není účetnictví zfalšováno).
 • Return on equity – ROE – Návratnost kapitálu
  Zobrazuje vztah mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem. Slouží také ke sledování výkonnosti managementu.
 • Dividend yield – DY – Výnos dividend
  Poměr dividendy vyplácené na jednu akcii k její ceně. Hodnota je uváděna v procentech. Důležitá hodnota pro ty, kteří vybírají akcie podle právě dividendového výnosu za rok.
Kde obchodovat
Reálné akcie a ETF
Nízké poplatky
Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4,5 rating
4.5
79% CFDs účtů je ztrátových
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4,3 rating
4.3
81% CFDs účtů retailových je ztrátových
© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz