Fundamentální ukazatele

Fundamentální ukazatele jsou klíčové finanční metriky, které investoři používají k hodnocení zdraví a výkonnosti společností, ve kterých chtějí investovat. Tyto ukazatele poskytují hlubší vhled do finančního stavu a výkonnosti společností a mohou sloužit jako základ pro rozhodování o nákupu či prodeji akcií.

U všech akcií (např. na webech yahoo finance nebo google finance) můžete sledovat různé poměrové ukazatele. Ty se určují z finančních výkazů společností a lze je také použít pro srovnání s ostatními společnostmi. Důležité je ale srovnávat „srovnatelné“, tedy porovnávat ukazatele podobných společností, nejlépe ze stejného sektoru a podobné velikosti. Zde je několik základních fundamentálních ukazatelů u akcií:

 • P/E – Cena akcie v poměru na zisk společnosti
  Jeden z hlavních a nejčastěji používaných ukazatelů. Je to vlastně poměr ceny akcie k zisku na akcii. Čím je tato hodnota nižší, tím je poměr ceny akcie k zisku výhodnější. Velmi nízké P/E mívají např. ropné nebo ocelářské společnosti, kde jsou vysoké zisky. Zato technologické akcie, jako třeba Google (ticker GOOG) mají P/E relativně vysoké.
 • Earnings Per Share – EPS – Zisk na akcii
  Jeden z nejjednodušších a nejčastěji uváděných základních ukazatelů. Jedná se o čistý zisk společnosti na akcii. Docela užitečný údaj. Navíc odhady EPS jsou zveřejňovány vždy před vydáním čtvrtletního výkazu zisků a ztrát.
 • Price to Book Value – PB – Cena k účetní hodnotě
  Je to poměr ceny akcie k účetní hodnotě na akcii. Uvádí, jaký násobek vlastního kapitálu společnosti platíme v ceně její akcie. Účetní hodnota se dá brát jako základní cena akcií (pokud ale není účetnictví zfalšováno).
 • Return on equity – ROE – Návratnost kapitálu
  Zobrazuje vztah mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem. Slouží také ke sledování výkonnosti managementu.
 • Dividend yield – DY – Výnos dividend
  Poměr dividendy vyplácené na jednu akcii k její ceně. Hodnota je uváděna v procentech. Důležitá hodnota pro ty, kteří vybírají akcie podle právě dividendového výnosu za rok.
9. 9. 2023 0 200
Když někdo hovoří o základním hodnocení a ocenění akcií společnosti, obvykle používá dva pojmy: Top Line a Bottom ...
5. 9. 2023 0 304
Forex kalendář slouží k pokrytí nejvýznamnějších ekonomických a fundamentálních událostí, které mohou ovlivnit konkrétní měnový pár. Forex kalendář ...
14. 8. 2023 0 246
Enterprise value (EV) reprezentuje celkovou hodnotu firmy. Do této hodnoty se zahrnuje jak současná tržní hodnota akcií (tržní ...
14. 8. 2023 0 225
Ukazatel Price to Sales (označován také jako PS nebo PSR, zkratkou pro P/S) je společně s poměrem (P/E) ...
14. 8. 2023 0 199
Ukzatel Price to Book Value – Poměr ceny k účetní hodnotě: (označovaný také jako PB, P/B nebo PBV) ...
14. 8. 2023 0 440
Current ratio (Ukazatel Běžné likvidity) se používá k posouzení krátkodobé likvidity společnosti a její schopnosti pokrýt krátkodobé závazky ...
3. 10. 2022 0 821
Poměr Price to Earnings, zkráceně PE nebo P/E, je základní ukazatel hodnotící jednotlivou akcii, nebo i celý index ...
17. 9. 2022 0 1669
Zisk na akcii (EPS – earning per share) je podíl čistého příjmu společnosti za posledních 12 měsíců, přepočtený ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz