Indikátory

4 měsíce ago 0 100
George Lane byl tvůrce stochastického indikátoru v sedmdesátých letech minulého století. Lane pozoroval že jak ceny pokračují vzestupném ...
5 měsíců ago 0 249
Volume je množství akcií nebo kontraktů obchodovaných na trhu Forex, cenných papírů nebo agregátním trhu v průběhu daného ...
6 měsíců ago 0 184
Parabolic SAR se v dnešní době využívá jako jeden ze způsobů umisťování a posouvání stop-lossů v obchodní aplikaci. ...
8 měsíců ago 0 868
Klouzavý průměr (Aj – Moving average = MA) je široce používaným ukazatelem a najde obsáhlé využití v technické analýze, ...
10 měsíců ago 0 294
Williams Percent Range (Williams %R) je předstihový ukazatel a předstihový indikátor předpovídá budoucí hodnoty ceny. Má v sobě ...
10 měsíců ago 0 394
Accelerator Oscillator je přední indikátor dostupný v obchodní platformě MetaTrader 4 a v platformách mnoha forex brokerů, dostupný ...
10 měsíců ago 0 309
Leonardo Fibonacci byl italský matematik, narozený 1170 nl. Pokládá se za vynálezce číselné řady v době kdy zkoumal ...
1 rokem ago 0 227
Hammer candlestick (Kladivo) je svíčka s krátkým skutečným tělem a dlouhým spodním stínem, která se objevuje po klesajícím ...
1 rokem ago 0 214
Trendový kanál do strany Podíváme se na velice silnou formaci, která se vyskytuje u všech obchodovaných instrumentů. My ...
1 rokem ago 0 274
Bollingerovo Pásmo je indikátor, který dovoluje uživatelům porovnat volatilitu a relativní cenovou úroveň během časové periody, vymyslel ho ...

Indikátor je matematický výpočet, který je možné aplikovat na cenu nebo objem obchodů daného aktiva. Jeho výsledkem je hodnota, která se používá k odhadu budoucích změn ceny. V rámci technické analýzy existuje nepřeberné množství indikátorů, které se snaží předpovídat vývoj ceny. Některé jsou známé a využívané víc, jiné méně. V literatuře se můžeme setkat s různou klasifikací indikátorů.

Rozdělení indikátorů

Indikátory se rozdělují do čtyř hlavních skupin.

Jedná se o trendové indikátory pomáhající identifikovat trend. Oscilátory, které nám v trendu ukáží body možného zvratu. Dále indikátory volatility měřící velikost rozkolísání trhu (rozkmit) a indikátory objemu zachycují dynamiku toku peněz (obrat). Jako poslední jsou zde ještě momentové indikátory, které definují sílu pohybu trhu – ty zastupují některé indikátory z předchozích skupin.

Podle mého názoru je nejvýstižnější následující rozdělení:

 • Směrové indikátory
 • Oscilátory
 • Indikátory volatility
 • Indikátory objemu
 • Speciální indikátory

Trendové indikátory

Indikátory můžeme podle jejich chování rozdělit do několika základních skupin. Tou první skupinou jsou indikátory sledující trend, jejíchž smyslem je matematicky tento trend popsat a rozpoznat jeho možný směr. Tyto indikátory ocení především obchodníci, kteří se snaží obchodovat v trendu.

Mezi nejznámější trendové indikátory patří:

 • Klouzavé průměry (Moving Average – MA)
 • Klouzavý průměr konvergence/divergence (Moving Average Convergence/Divergence – MACD)
 • Parabolic SAR (SAR)
 • Average Directional Index (ADX)

Směrové indikátory

Pomáhají zachytit trend a jeho změnu. Říká se jim také opožděné indikátory, protože na vývoj trendu poukazují s jistým zpožděním.

Příklady:

 • Klouzavé průměry
 • MACD
 • Parabolic SAR

Oscilátory

Další skupinou indikátorů jsou tzv. oscilátory. Oscilátory vycházejí z podstaty chování trhu, konkrétně z jeho nejdůležitější vlastnosti a to je cyklické opakování pohybu – neustálý pohyb ceny nahoru a dolů. Pomohou nám změřit a reprodukovat sílu a rychlost tohoto pohybu na trhu.

Oscilátory se pohybuji neustále v rámci předem definovaného rozmezí, které je vymezené pevnými hranicemi. Zároveň nám nejčastěji definují oblasti tzv. překoupenosti a přeprodanosti trhu. Jejich výhodou je, že se otáčí dříve než cena.

Mezi nejznámější oscilátory patří:

 • Commodity Channel Index (CCI)
 • Relative Strenght Index (RSI)
 • Stochastic Oscillator
 • Williams %R (%R)
 • Momentum

Indikátory, které oscilují okolo nějaké hodnoty (případně v ohraničeném pásmu). Poukazují na sílu trendu a rychlost pohybu ceny.

Indikátory volatility

Volatilita znamená kolísání ceny aktiva. Čím větší je rozpětí, ve kterém se cena pohybuje, tím větší volatilita.

Příklady:

 • Bollinger Brands
 • ATR

Indikátory objemu

Tyto indikátory zachycují dynamiku toku peněz, jinými slovy se jedná o to, jak rychle peníze na trh přicházejí a jak rychle odcházejí.

Indikátory objemu: Forex ve své formě mimoburzovního decentralizovaného trhu nemá údaje o velikostí transakcí k dispozici, protože neexistuje organizace, která by shromažďovala veškerá data o obratu v reálném čase. Z tohoto důvodu ukazetele objemu nejčastěji zachycují jinou hodnotu, kterou je množství aktualizace ceny v daném časovém období. Toto náhradní řešení nám může poskytnou určitou představu o obratu. Tyto indikátory se snaží zachytit narůstající změny v objemu na trhu, které by signalizovaly možný cenový zvrat.

Mezi nejznámější indikátor objemu patří:

 • Money Flow Index (MFI)

Jsou založeny na zobchodovaném objemu daného aktiva. Na základě informací o nárůstu či poklesu objemu obchodů je možné odhadovat změny pohybu ceny.

Momentové indikátory

Jedná se podskupinu indikátorů, jejichž principen je vyjádření intenzity pohybu v čase.

Jinými slovy se jedná o růst či pokles o daný počet pipů za určitý čas. Čím je tento pohyb v čase větší, tím silnější je hybnost trhu (momentum). Tento typ indikátorů je nám schopen poskytnout informace o síle trendu a určit možná místa jeho zvratu. Zároveň tyto indikátory fungují na principu oscilátorů, kdy se pohybují v mezích předem daného rozpětí.

Mezi momentové indikátory patří například:

 • Commodity Channel Index (CCI),
 • Relative Strenght Index (RSI),
 • Moving Average Convergence/Divergence – MACD),
 • Stochastic oscilator.
© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz