Indikátory

Indikátor je matematický výpočet, který je možné aplikovat na cenu nebo objem obchodů daného aktiva. Jeho výsledkem je hodnota, která se používá k odhadu budoucích změn ceny. V rámci technické analýzy existuje nepřeberné množství indikátorů, které se snaží předpovídat vývoj ceny. Některé jsou známé a využívané víc, jiné méně. V literatuře se můžeme setkat s různou klasifikací indikátorů.

Rozdělení indikátorů

Indikátory se rozdělují do čtyř hlavních skupin.

Jedná se o trendové indikátory pomáhající identifikovat trend. Oscilátory, které nám v trendu ukáží body možného zvratu. Dále indikátory volatility měřící velikost rozkolísání trhu (rozkmit) a indikátory objemu zachycují dynamiku toku peněz (obrat). Jako poslední jsou zde ještě momentové indikátory, které definují sílu pohybu trhu – ty zastupují některé indikátory z předchozích skupin.

Podle mého názoru je nejvýstižnější následující rozdělení:

 • Směrové indikátory
 • Oscilátory
 • Indikátory volatility
 • Indikátory objemu
 • Speciální indikátory

Trendové indikátory

Indikátory můžeme podle jejich chování rozdělit do několika základních skupin. Tou první skupinou jsou indikátory sledující trend, jejíchž smyslem je matematicky tento trend popsat a rozpoznat jeho možný směr. Tyto indikátory ocení především obchodníci, kteří se snaží obchodovat v trendu.

Mezi nejznámější trendové indikátory patří:

 • Klouzavé průměry (Moving Average – MA)
 • Klouzavý průměr konvergence/divergence (Moving Average Convergence/Divergence – MACD)
 • Parabolic SAR (SAR)
 • Average Directional Index (ADX)

Směrové indikátory

Pomáhají zachytit trend a jeho změnu. Říká se jim také opožděné indikátory, protože na vývoj trendu poukazují s jistým zpožděním.

Příklady:

 • Klouzavé průměry
 • MACD
 • Parabolic SAR

Oscilátory

Další skupinou indikátorů jsou tzv. oscilátory. Oscilátory vycházejí z podstaty chování trhu, konkrétně z jeho nejdůležitější vlastnosti a to je cyklické opakování pohybu – neustálý pohyb ceny nahoru a dolů. Pomohou nám změřit a reprodukovat sílu a rychlost tohoto pohybu na trhu.

Oscilátory se pohybuji neustále v rámci předem definovaného rozmezí, které je vymezené pevnými hranicemi. Zároveň nám nejčastěji definují oblasti tzv. překoupenosti a přeprodanosti trhu. Jejich výhodou je, že se otáčí dříve než cena.

Mezi nejznámější oscilátory patří:

 • Commodity Channel Index (CCI)
 • Relative Strenght Index (RSI)
 • Stochastic Oscillator
 • Williams %R (%R)
 • Momentum

Indikátory, které oscilují okolo nějaké hodnoty (případně v ohraničeném pásmu). Poukazují na sílu trendu a rychlost pohybu ceny.

Indikátory volatility

Volatilita znamená kolísání ceny aktiva. Čím větší je rozpětí, ve kterém se cena pohybuje, tím větší volatilita.

Příklady:

 • Bollinger Brands
 • ATR

Indikátory objemu

Tyto indikátory zachycují dynamiku toku peněz, jinými slovy se jedná o to, jak rychle peníze na trh přicházejí a jak rychle odcházejí.

Indikátory objemu: Forex ve své formě mimoburzovního decentralizovaného trhu nemá údaje o velikostí transakcí k dispozici, protože neexistuje organizace, která by shromažďovala veškerá data o obratu v reálném čase. Z tohoto důvodu ukazetele objemu nejčastěji zachycují jinou hodnotu, kterou je množství aktualizace ceny v daném časovém období. Toto náhradní řešení nám může poskytnou určitou představu o obratu. Tyto indikátory se snaží zachytit narůstající změny v objemu na trhu, které by signalizovaly možný cenový zvrat.

Mezi nejznámější indikátor objemu patří:

 • Money Flow Index (MFI)

Jsou založeny na zobchodovaném objemu daného aktiva. Na základě informací o nárůstu či poklesu objemu obchodů je možné odhadovat změny pohybu ceny.

Momentové indikátory

Jedná se podskupinu indikátorů, jejichž principen je vyjádření intenzity pohybu v čase.

Jinými slovy se jedná o růst či pokles o daný počet pipů za určitý čas. Čím je tento pohyb v čase větší, tím silnější je hybnost trhu (momentum). Tento typ indikátorů je nám schopen poskytnout informace o síle trendu a určit možná místa jeho zvratu. Zároveň tyto indikátory fungují na principu oscilátorů, kdy se pohybují v mezích předem daného rozpětí.

Mezi momentové indikátory patří například:

 • Commodity Channel Index (CCI),
 • Relative Strenght Index (RSI),
 • Moving Average Convergence/Divergence – MACD),
 • Stochastic oscilator.
29. 12. 2023 0 199
Risk reward ratio (zkratka RRR) je poměr, který vyjadřuje vztah mezi potenciálním ziskem a rizikem ztráty v rámci ...
28. 12. 2023 0 196
V nedávném článku jsme prozkoumali základy supportů a rezistencí a jejich využití v obchodování. Nyní se zaměříme na ...
10. 8. 2023 0 211
Indikátor Accumulation/Distribution představuje nástroj, který sleduje změny v cenách a objemech na trhu s cílem rozpoznat situace, kdy ...
11. 5. 2023 0 456
Commodity Channel Index je oscilátor používaný v technické analýze, který pomáhá určit, kdy je investiční nástroj překoupený a ...
5. 12. 2022 0 375
Stochastic indikátor je technický nástroj používaný v technické analýze finančních trhů. George Lane byl tvůrce stochastického indikátoru v ...
20. 10. 2022 0 740
Volume indikátor zobrazuje množství akcií nebo kontraktů obchodovaných na trhu Forex, cenných papírů nebo komoditním trhu v průběhu ...
3. 10. 2022 0 450
Technický indikátor Parabolic SAR byl vyvinut k analýze trendových trhů. Indikátor je velmi podobný klouzavým průměrům s jediným ...
25. 7. 2022 0 1444
Klouzavý průměr (Aj – Moving average = MA) je široce používaným ukazatelem a najde obsáhlé využití v technické analýze, ...
31. 5. 2022 0 574
Williams Percent Range (Williams %R) je předstihový ukazatel a předstihový indikátor předpovídá budoucí hodnoty ceny. Má v sobě ...
31. 5. 2022 0 657
Accelerator Oscillator je přední indikátor dostupný v obchodní platformě MetaTrader 4 a v platformách mnoha forex brokerů, dostupný ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz