Akcie

Akcie, známá také jako cenný papír, je podíl na majetku společnosti, který vydává omezené množství akcií s cílem získat investiční kapitál. Pokud investor vlastní určitý počet akcií ze všech vydáných, má podíl v dané společnosti (např. 0,02%) a nárok na podíl ze zisku. Tento podíl mu také umožňuje hlasovat ve firmě. Rozhodnutí o klíčových otázkách společnosti mají většinou v rukou ti akcionáři, kteří vlastní větší část akcií nebo nadpoloviční množství emitovaných akcií.

Pokud se rozhodneme koupit akcie, stáváme se spolumajitelem společnosti. Tato společnost představuje společný majetek všech akcionářů. Každá akcie poskytuje vlastníkovi právo podílet se na části zisků a majetku společnosti. Krátkodobé chování na akciovém trhu je ovlivněno emocemi, nervozitou a zprávami. Naopak, dlouhodobý vývoj cen akcií je určen ziskovostí společnosti – zda rostou, klesají nebo zůstávají na místě.

Akcie se rozdělují podle různých faktorů, jako je velikost firmy (tržní kapitalizace), aktivita na trhu (likvidita akcií) nebo odvětví (ropné společnosti, high-tech firmy atd.). Některé akcie jsou atraktivní pro investory díky vysokým dividendám, zatímco jiné lákají rychlým růstem tržní hodnoty. Hlavním faktorem, který ovlivňuje hodnotu akcií, jsou tržby a zisky společnosti. Může se stát, že akcie s cenou 100 dolarů jsou levné, pokud se předpokládá vysoký růst zisků. Naopak akcie za 2 dolary mohou být považovány za drahé, pokud společnost má špatné vyhlídky na zisk a zároveň má velkou tržní kapitalizaci.

Investoři také hodnotí, zda jsou akcie přeceněny či podhodnoceny, porovnáváním cen akcií s příjmy, zisky a tokem hotovosti společnosti. Obvykle také srovnávají výkonnost dané společnosti s jinými firmami ve stejném odvětví. Firma působící v pomaleji rostoucím sektoru bude mít odlišné odhady než firma působící v dynamicky rostoucím odvětví.

Jak fungují akcie » základní informace

Akcie „Cenné papíry“ se nejčastěji rozdělují podle druhu a to následovně. Akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, dluhopisy, investiční kupóny, podílové listy, opce, směnky, šeky, skladní listy, náložní listy a jiné listiny, které jsou zákonem prohlášeny za cenný papír. Cenné papíry mohou být v listinné nebo zaknihované podobě.

  • Listinná podoba – akcie existuje jako fyzická listina.
  • Zaknihovaná podoba – cenný papír existuje jako záznam v evidenci.

Symbol akcie – (Ticker symbol)

Symbol akcie je písmenná zkratka používaná k identifikaci cenného papíru. Ticker symboly jsou součástí tradice Wall Streetu. Každý trh NYSE, AMEX, NASDAQ a další přiřazují symboly jednotlivým akciím a kladou důraz na zamezení duplikací. Symbol používaný jednou společností nemůže používat žádná jiná, dokonce ani na jiném trhu.

Blue chip akcie

Blue chip akcie je termín používaný pro nejvíce ceněné a nejkvalitnější akcie na americkém trhu. Akcie společností, které mají dobré jméno s ohledem na kvalitu, spolehlivost a schopnost vytvářet zisk. Jsou obvykle méně rizikové než ostatní akcie. Akcie velké, dobře známé společnosti se stabilním vývojem zisku a dividendových plateb v delším časovém období. Je to společnost celonárodně známá kvalitou svých služeb a produktů, svojí spolehlivostí a schopností produkovat zisk v lepších i horších ekonomických podmínkách.

Kmenová akcie

Cenný papír, který reprezentuje podíl vlastníka ve firmě. Pokud firma také vydala prioritní akcie, mají kmenové i prioritní akcie vlastnická práva. Držitelé kmenových akcií sice podstupují větší riziko, ale mají větší kontrolu a získavají vyšší dividendy a kapitálové ocenění. Pojmy kmenové a kapitálové akcie jsou často zaměňované.

Investice do akcií

Investice do akcií – je to dobrý nápad? Investice do akciových fondů se v minulosti a i dnes velmi často jeví jako ideální způsob investování volných finančních prostředků, pokud je kladen důraz na výnos. V minulosti a také v návaznosti na události po hypoteční krizi ve spojených státech se však investování do akcií mnohým investorům, nemusí zdát jako ideální způsob.

Nejenom nedávné prudké poklesy, ale také stále větší korelace jednotlivých sektorů zapříčiňují vyšší rizikovost celkového portfolia a spousta investorů se začíná poohlížen po nových alternativách. Mezi jednu z nich patří aktivní obchodníci, kteří si sami spravují své volné prostředky a nabízejí své zkušenosti a úspěchy privátně. Jedná se hlavně o aktivní obchodníky mechanických strategií, kteří kladou velký důraz na komplexní statistiku, diversifikaci, zvládnutou psychologii.

Populární brokeři na Akcie
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových

Dnes velmi přesvědčivě nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu zažité způsoby investování jako jsou akciové fondy, nákup zlata, dluhopisů apod.

Akcie se však neomezuje jen na investice a stávají se populárním nástrojem pro spekulativní obchodování. Při obchodování s akciemi pomocí CFD kontraktů skutečně akcie nevlastníme, a tím pádem nejsme akcionáři dané společnosti. Obchodování s deriváty, jako jsou CFD, nám umožňuje nejen nakupovat, ale i prodávat akcie. Dlouhodobí investoři často využívají obchodování s akciemi skrze ETF kontrakty.

Dlouhodobé investování do akcií

Tato strategie zahrnuje nákup akcií s minimálním časovým horizontem několika měsíců, a často se zaměřuje na očekávaný roční výnos v řádu jednotek až desítek procent.

Běžně se v rámci dlouhodobého investování volí indexové akcie s potenciálem vyššího ročního zhodnocení než nabízí bankovní vklady. Je však důležité počítat s možným rizikem ztráty investovaného kapitálu.

Střednědobé investování do akcií

Tato metoda, známá jako swingové obchodování, zahrnuje držení akcií po dobu několika týdnů až měsíců. Výběr konkrétních akcií se opírá o technickou a fundamentální analýzu. Cílem investora je dosáhnout výrazného zhodnocení, aniž by měl záměr tyto akcie držet dlouhodobě.

Intradenní obchodování s akciemi

Tato forma aktivního obchodování zahrnuje držení akcií po dobu několika minut až hodin, přičemž obchodník neplánuje držet akcie přes noc. Cílem je spekulace během jednoho obchodního dne.

Intradenní obchodování je potenciálně velmi ziskové, ale zahrnuje i významná rizika. K rychlým obchodům se využívá jak fundamentální, tak technická analýza, přičemž obzvláště populární je obchodování v okamžicích vyhlašování ekonomických výsledků společností.

Akcie nebo dluhopis?

Drobný investor se nejčastěji setkává s cennými papíry ve formě investičních nástrojů. Mezi nejznámější zde patří akcie, dluhopisy a opce. Akcie lze obchodovat na burze cenných papírů, ať už v zahraničí nebo v České republice. Při nákupu akcie se  investor stává spolumajitelem společnosti a má také nárok na podíl na zisku tzv. dividendu.

Dluhopis představuje jiný druh cenných papírů. Dluhopis je vlastně smlouva o půjčce, mezi vydavatelem (emitentem)  a kupujícím. Emitent se zde zavazuje splatit vložený vklad při konci platnosti dluhopisu a pravidelně vyplácet úroky kupujícímu.

Opce jsou naproti tomu sofistikovanější forma cenného papíru. Opce je cenný papír, který dává vlastníkovi právo prodat či koupit určité podkladové aktivum za stanovenou cenu a v určitý čas.

Obchodování na burze patří dlouho léta k nejběžnějšímu zhodnocování peněžních prostředků. U nás k tomuto účelu funguje pražská burza (SPAD), kde můžete začít investovat po splnění určitých podmínek.

Co ovlivňuje vývoj ceny akcií

Kurz akcie se vyvíjí vždy podle konkrétní situace, která ovlivňuje daný akciový titul. Vliv na růst nebo pokles ceny mají hlavně ekonomické události, které se týkají jednotlivých firem. Nicméně hlavním faktorem je nabídka a poptávka.

Každá akcie se vyvíjí svým vlastním směrem a není vysoce závislá na jiných akciích. Celkovou náladu u všech akcií lze sledovat na akciových indexech. Jde o tzv. koš nejobchodovanějších akcií, které určují hlavní náladu na burze.

Co tedy ovliňuje růst, nebo pokles akcií?

Růst akcie Pokles akcie
+ Zvýšení zisku a obratu akciové společnosti – Pokles zisku akciové společnosti
+ Zvýšení základního jmění společnosti – Pokles obratu
+ Růst dividendy – Chybná rozhodnutí vedení společnosti
+ Kladné zprávy o společnosti – Pokles dividendy
+ Růst celého odvětví – Negativní zprávy o firmě
+ Zvýšené investice – Pokles celého odvětví, v kterém firma působí
+ Stabilita ekonomické a politického prostředí – Nestabilita ekonomického prostředí
+ Pokles úrokových sazeb – Převaha prodávajících na burze
+ Vysoká poptávka po akciích – Zvýšení úrokových sazeb

Nejznámější akciové burzy

Americké burzy patří mezi nejvýznamnější a nejdynamičtější finanční trhy na světě. S množstvím různorodých burz, které poskytují platformy pro obchodování s akciemi, opcemi a dalšími finančními nástroji, USA představují klíčové centrum pro akciové investice.

NASDAQ

NASDAQ, založená v roce 1971, je jednou z předních světových burz, známá pro svůj vysoký objem obchodovaných akcií. Tato burza se významně odlišuje svým zaměřením na technologické společnosti a firmy nové ekonomiky, čímž se stala centrálním místem pro investory hledající inovativní a rychle rostoucí podniky. NASDAQ je významná tím, že funguje jako zcela elektronický trh, což byl v době svého založení inovativní přístup. Tento trh je známý svou vysokou likviditou, částečně díky úloze tzv. „market makerů“ (tvůrců trhu), kteří zajišťují plynulost obchodů a stabilní nabídku akcií.

NYSE (New York Stock Exchange)

NYSE, New York Stock Exchange, je nejstarší americkou burzou, jejíž historie sahá až do roku 1792. Tato burza se tradičně zaměřuje na akcie velkých, etablovaných společností z různých sektorů americké ekonomiky. Na rozdíl od NASDAQ, NYSE zahrnuje jak elektronické, tak fyzické obchodování na parketu, což je prvek, který přidává k její jedinečnosti a historické hodnotě. NYSE je známá svou striktní regulací a vysokými standardy pro společnosti, které se zde chtějí obchodovat, což ji činí atraktivním místem pro stabilní, dlouhodobé investice.

Další burzy

Kromě NASDAQ a NYSE existují v USA i další významné burzy. Jednou z nich je například Chicago Board Options Exchange (CBOE), která je vedoucí burzou pro obchodování s opcemi a dalšími deriváty. Dále je tu American Stock Exchange (AMEX), která se specializuje na menší společnosti a má méně striktní požadavky pro kotaci než NYSE. Tyto a další burzy dohromady tvoří komplexní a rozmanitý finanční ekosystém, který nabízí široké možnosti pro různé typy investorů.

Akciové fondy & aktivní tradeři

Dnes existuje nepřeberné množství akciových fondů, které spravují profesionální portfolio manageři. I přesto jsou výsledky různorodé a ne vždy výsledný zisk kompenzuje míru rizika, kterou tyto fondy předvedly v posledních letech. Akciových fondů je nepřeberné množství a investování do nich nedoporučujeme. Důvodem je v drtivé většině velmi špatný přístup k aktuálním informacím od jejich správců. Informace jako na čem je založen výběr titulů portfolia, vstupy, výstupy, technická analýza a hlavně zajištění je zcela mimo vaši kontrolu.

Akciové fondy dnes mnohem přesvědčivěji nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu. I zde je ovšem nutné předem zjistit, jak moc šikovný dotyčný investor je a hlavně mít okamžitý přístup k informacím o všech investicích, k logice rozhodování. Musí fungovat komunikace.

11. 5. 2024 0 67
EPAM Systems, přední poskytovatel služeb v oblasti inženýrství digitálních platforem a vývoje softwaru, nedávno zveřejnil finanční výsledky za ...
7. 5. 2024 0 61
OpenAI, technologická firma stojící za revolučním chatbotem ChatGPT, si v posledních letech získala značnou pozornost díky svým průlomovým ...
7. 5. 2024 0 90
Společnost Neuralink, založená v roce 2016 Elonem Muskem a skupinou předních vědců v oblasti neurověd, se zaměřuje na ...
2. 5. 2024 0 102
Novo Nordisk hlásí silné výsledky za první čtvrtletí, poháněné Ozempicem a Wegovy Obezita je globálním zdravotním problémem, což ...
20. 3. 2024 0 206
Rekordní Příjmy: Apple oznámil působivý příjem 89,5 miliardy dolarů za zářijové čtvrtletí, stanovil nový rekord v příjmech v ...
26. 2. 2024 0 264
Pokusíme se krok za krokem vysvětlit proces investování do akciového indexu, konkrétně do S&P 500 a dalších (postup ...
25. 2. 2024 0 257
Trhy jsou jako živé organismy, plné emocí, očekávání a někdy i iracionálních reakcí. Čas od času se na ...
25. 2. 2024 0 274
Jak úspěšně obchodovat na trzích Forex, s komoditami, akciemi a CFD? Tato otázka rezonuje mezi mnoha tradery, přičemž ...
22. 2. 2024 0 242
V poslední době zaznamenaly burzovně obchodované fondy (ETF) zvýšenou popularitu jako nástroj umožňující investiční expozici napříč různými sektory ...
12. 2. 2024 0 273
Akcie jsou klíčovou součástí dlouhodobého investičního portfolia. Avšak, vybírat lukrativní akcie vyžaduje zkušenosti a čas. I když jste ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz