Akcie

2 týdny ago 0 89
Investiční horizont se jednoduše definuje jako časové období, na které plánujete investovat své peníze. Je důležité si uvědomit, ...
2 týdny ago 0 73
Akcie jsou dnes populárním nástrojem pro investování mezi mladou generací. Většina investorů využívá akcie k budování bohatství v ...
3 týdny ago 0 73
ADR neboli American Depositary Receipts jsou akcie zahraničních společností obchodované na amerických burzách. Tyto akcie jsou vydávány americkou ...
3 týdny ago 0 72
S&P 500 index je hlavním ukazatelem amerického akciového trhu a patří mezi nejvíce sledované akciové indexy na světě. ...
3 týdny ago 0 99
Čína je zemí, která se výrazně odlišuje od západního světa z hlediska kultury, politiky i ekonomiky. Tato odlišnost ...
3 týdny ago 0 99
Měsíční dividendové akcie poskytují investorům možnost pravidelně generovat pasivní příjem. Tento typ společností je zvláště výhodný pro ty, ...
4 týdny ago 0 81
Warren Buffett, slavný investor známý jako Oracle of Omaha, je jednou z nejznámějších investičních osobností na světě. Jeho ...
1 měsíc ago 0 148
Frakční akcie jsou zlomky akcií společností, které se obchodují na burze a jejichž cena akcií se pohybuje v ...
1 měsíc ago 0 116
Čínský akciový trh je druhým největším akciovým trhem na světě, hned po americkém trhu. Trh se skládá ze ...
2 měsíce ago 0 147
Burza cenných papírů Praha (BCPP) je největší burzou cenných papírů v České republice. Byla založena v roce 1993 ...

Co je to Akcie

AKCIE, nebo cenný papír, je podíl na majetku obchodované společnosti. Každá společnost emituje omezené množství akcí ve snaze rozšířit investiční kapitál společnosti. Proto pokud investor vlastní např. 1 akcii z 5000 emitovaných, vlastní 0,02% dané společnosti a získává právo na podíl ze zisku společnosti. Zároveň může hlasovat například o dění ve firmě. O zásadních věcech rozhodují většinovými akcionáři, kteří vlastní větší, případně nadpoloviční množství emitovaných akcií.

Akcie však nejsou jen prostředkem investování, za poslední období se staly i oblíbeným instrumentem spekulativního obchodování. V případě, že s akciemi obchodujeme prostřednictvím OTC kontraktů CFD, ve skutečnosti jejich nevlastníme a tudíž se nestáváme akcionáři dané firmy. Obchodování derivátů jako CFD a ETF nám umožňuje akcie nejen nakupovat, ale i prodávat. Dlouhodobí investoři využívají zejména obchodování akcií prostřednictvím ETF kontraktů.

Mezi komerčně nejobchodovanější akcie v současnosti patří akcie velkých společností jako Apple nebo Google (alibaba). Oblíbenou formou obchodování s akciemi je obchod s indexy, které zahrnují akcie několika firem, většinou ze stejného nebo podobného odvětví

Jak fungují akcie » základní informace

Akcie „Cenné papíry“ se nejčastěji rozdělují podle druhu a to následovně. Akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, dluhopisy, investiční kupóny, podílové listy, opce, směnky, šeky, skladní listy, náložní listy a jiné listiny, které jsou zákonem prohlášeny za cenný papír. Cenné papíry mohou být v listinné nebo zaknihované podobě.

 • Listinná podoba – akcie existuje jako fyzická listina.
 • Zaknihovaná podoba – cenný papír existuje jako záznam v evidenci.

Symbol akcie – (Ticker symbol)

Symbol akcie je písmenná zkratka používaná k identifikaci cenného papíru. Ticker symboly jsou součástí tradice Wall Streetu. Každý trh NYSE, AMEX, NASDAQ a další přiřazují symboly jednotlivým akciím a kladou důraz na zamezení duplikací. Symbol používaný jednou společností nemůže používat žádná jiná, dokonce ani na jiném trhu.

Blue chip akcie

Blue chip akcie je termín používaný pro nejvíce ceněné a nejkvalitnější akcie na americkém trhu. Akcie společností, které mají dobré jméno s ohledem na kvalitu, spolehlivost a schopnost vytvářet zisk. Jsou obvykle méně rizikové než ostatní akcie. Akcie velké, dobře známé společnosti se stabilním vývojem zisku a dividendových plateb v delším časovém období. Je to společnost celonárodně známá kvalitou svých služeb a produktů, svojí spolehlivostí a schopností produkovat zisk v lepších i horších ekonomických podmínkách.

Kmenová akcie

Cenný papír, který reprezentuje podíl vlastníka ve firmě. Pokud firma také vydala prioritní akcie, mají kmenové i prioritní akcie vlastnická práva. Držitelé kmenových akcií sice podstupují větší riziko, ale mají větší kontrolu a získavají vyšší dividendy a kapitálové ocenění. Pojmy kmenové a kapitálové akcie jsou často zaměňované.

Investice do akcií

Investice do akcií – je to dobrý nápad? Investice do akciových fondů se v minulosti a i dnes velmi často jeví jako ideální způsob investování volných finančních prostředků, pokud je kladen důraz na výnos. V minulosti a také v návaznosti na události po hypoteční krizi ve spojených státech se však investování do akcií mnohým investorům, nemusí zdát jako ideální způsob.

Nejenom nedávné prudké poklesy, ale také stále větší korelace jednotlivých sektorů zapříčiňují vyšší rizikovost celkového portfolia a spousta investorů se začíná poohlížen po nových alternativách. Mezi jednu z nich patří aktivní obchodníci, kteří si sami spravují své volné prostředky a nabízejí své zkušenosti a úspěchy privátně. Jedná se hlavně o aktivní obchodníky mechanických strategií, kteří kladou velký důraz na komplexní statistiku, diversifikaci, zvládnutou psychologii.

Dnes velmi přesvědčivě nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu zažité způsoby investování jako jsou akciové fondy, nákup zlata, dluhopisů apod.

Akcie nebo dluhopis?

Drobný investor se nejčastěji setkává s cennými papíry ve formě investičních nástrojů. Mezi nejznámější zde patří akcie, dluhopisy a opce. Akcie lze obchodovat na burze cenných papírů, ať už v zahraničí nebo v České republice. Při nákupu akcie se  investor stává spolumajitelem společnosti a má také nárok na podíl na zisku tzv. dividendu.

Dluhopis představuje jiný druh cenných papírů. Dluhopis je vlastně smlouva o půjčce, mezi vydavatelem (emitentem)  a kupujícím. Emitent se zde zavazuje splatit vložený vklad při konci platnosti dluhopisu a pravidelně vyplácet úroky kupujícímu.

Opce jsou naproti tomu sofistikovanější forma cenného papíru. Opce je cenný papír, který dává vlastníkovi právo prodat či koupit určité podkladové aktivum za stanovenou cenu a v určitý čas.

Obchodování na burze patří dlouho léta k nejběžnějšímu zhodnocování peněžních prostředků. U nás k tomuto účelu funguje pražská burza (SPAD), kde můžete začít investovat po splnění určitých podmínek.

Obchodování na burze, jak na to?

Obchodování na burze u nás, je tak podmíněno peněžními prostředky investora. Na pražské burze mohou obchodovat jen movitější investoři, kteří disponují kapitálem alespoň v řádu milionu Kč.

Aby se usnadnil přístup k obchodování na burze i menším investorům, kteří obchodují jen s desítkami kusů akcií, byla zřízena česká burza RM-SYSTÉM, kde v drtivé většině najdete stejné tituly jako na pražské burze a potřebujete jen minimální kapitál k investici a to v řádech tisíců – desetitisíců  korun. RM-SYSTÉM se tak doporučuje především nováčkům, kteří s obchodováním na burze teprve začínají a nemají potřebný kapitál.

Samozřejmě existuje i mnoho jiných společností, které nabízejí například i obchodování na zahraničních trzích, ovšem doporučujeme si je vždy ověřit, abyste se vyhnuli podvodným společnostem.

Co ovlivňuje vývoj ceny akcií

Kurz akcie se vyvíjí vždy podle konkrétní situace, která ovlivňuje daný akciový titul. Vliv na růst nebo pokles ceny mají hlavně ekonomické události, které se týkají jednotlivých firem. Nicméně hlavním faktorem je nabídka a poptávka.

Každá akcie se vyvíjí svým vlastním směrem a není vysoce závislá na jiných akciích. Celkovou náladu u všech akcií lze sledovat na akciových indexech. Jde o tzv. koš nejobchodovanějších akcií, které určují hlavní náladu na burze.

Co tedy ovliňuje růst, nebo pokles akcií?

Růst akcie:

 • zvýšení zisku a obratu akciové společnosti
 • zvýšení základního jmění společnosti
 • růst dividendy
 • kladné zprávy o společnosti
 • růst celého odvětví
 • zvýšené investice
 • stabilita ekonomického a politického prostředí
 • pokles úrokových sazeb
 • vysoká poptávka po akciích

Pokles akcie:

 • pokles zisku akciové společnosti
 • pokles obratu
 • chybná rozhodnutí vedení společnosti
 • pokles dividendy
 • negativní zprávy o firmě
 • pokles celého odvětví, v kterém firma působí
 • nestabilita ekonomického prostředí
 • převaha prodávajících na burze
 • zvýšení úrokových sazeb

Jak koupit akcie online?

Pokud zvažujete investování do akcií, máte na výběr z několika způsobů jak akcie nakoupit. Mimo nákup na burze, je jedním z těchto způsobů i nakupovaní akcií online. V dnešní době máte na výběr z několika brokerských společností, které vám tento nákup zprostředkují.

V dalších krocích pro online nákup akcií, budete potřebovat účet u licencované brokerské společnosti s přímím vstupem na trh, u nás jsou nejznámější Fio, Patria, RM-SYSTÉM. Osobně mám zkušenosti s investováním a nákupem akcií online u RM-Systému a Fia, postup je jednoduchý. V jedné z jejich poboček podepíšete smlouvu, převedete vaše investiční prostředky a můžete začít nákupem akcií v jejich aplikaci e-broker (fio.cz/e-broker/). Mimo to, máte stále **možnost investovat** a nakoupit přímo na pobočce nebo po telefonu.

Akciové fondy se v minulých desetiletích jevily jako vhodný zbůsob zhodnocení volných finančních prostředků firem i jednotlivců. Poslední roky se ale ukazuje, že jednotlivé sektory jsou spolu mnohem více propojeny, korelují mezi sebou a kvalita diversifikace portfolia stylem Buy and Hold nefunguje tak dobře jako dříve.

Akciové fondy & aktivní tradeři

Dnes existuje nepřeberné množství akciových fondů, které spravují profesionální portfolio manageři. I přesto jsou výsledky různorodé a ne vždy výsledný zisk kompenzuje míru rizika, kterou tyto fondy předvedly v posledních letech. Akciových fondů je nepřeberné množství a investování do nich nedoporučujeme. Důvodem je v drtivé většině velmi špatný přístup k aktuálním informacím od jejich správců. Informace jako na čem je založen výběr titulů portfolia, vstupy, výstupy, technická analýza a hlavně zajištění je zcela mimo vaši kontrolu.

Akciové fondy dnes mnohem přesvědčivěji nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu. I zde je ovšem nutné předem zjistit, jak moc šikovný dotyčný investor je a hlavně mít okamžitý přístup k informacím o všech investicích, k logice rozhodování. Musí fungovat komunikace.

© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz