Akcie

Akcie, známá také jako cenný papír, je podíl na majetku společnosti, který vydává omezené množství akcií s cílem získat investiční kapitál. Pokud investor vlastní určitý počet akcií ze všech vydáných, má podíl v dané společnosti (např. 0,02%) a nárok na podíl ze zisku. Tento podíl mu také umožňuje hlasovat ve firmě. Rozhodnutí o klíčových otázkách společnosti mají většinou v rukou ti akcionáři, kteří vlastní větší část akcií nebo nadpoloviční množství emitovaných akcií.

Pokud se rozhodneme koupit akcie, stáváme se spolumajitelem společnosti. Tato společnost představuje společný majetek všech akcionářů. Každá akcie poskytuje vlastníkovi právo podílet se na části zisků a majetku společnosti. Krátkodobé chování na akciovém trhu je ovlivněno emocemi, nervozitou a zprávami. Naopak, dlouhodobý vývoj cen akcií je určen ziskovostí společnosti – zda rostou, klesají nebo zůstávají na místě.

Akcie se rozdělují podle různých faktorů, jako je velikost firmy (tržní kapitalizace), aktivita na trhu (likvidita akcií) nebo odvětví (ropné společnosti, high-tech firmy atd.). Některé akcie jsou atraktivní pro investory díky vysokým dividendám, zatímco jiné lákají rychlým růstem tržní hodnoty. Hlavním faktorem, který ovlivňuje hodnotu akcií, jsou tržby a zisky společnosti. Může se stát, že akcie s cenou 100 dolarů jsou levné, pokud se předpokládá vysoký růst zisků. Naopak akcie za 2 dolary mohou být považovány za drahé, pokud společnost má špatné vyhlídky na zisk a zároveň má velkou tržní kapitalizaci.

Investoři také hodnotí, zda jsou akcie přeceněny či podhodnoceny, porovnáváním cen akcií s příjmy, zisky a tokem hotovosti společnosti. Obvykle také srovnávají výkonnost dané společnosti s jinými firmami ve stejném odvětví. Firma působící v pomaleji rostoucím sektoru bude mít odlišné odhady než firma působící v dynamicky rostoucím odvětví.

Jak fungují akcie » základní informace

Akcie „Cenné papíry“ se nejčastěji rozdělují podle druhu a to následovně. Akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, dluhopisy, investiční kupóny, podílové listy, opce, směnky, šeky, skladní listy, náložní listy a jiné listiny, které jsou zákonem prohlášeny za cenný papír. Cenné papíry mohou být v listinné nebo zaknihované podobě.

  • Listinná podoba – akcie existuje jako fyzická listina.
  • Zaknihovaná podoba – cenný papír existuje jako záznam v evidenci.

Symbol akcie – (Ticker symbol)

Symbol akcie je písmenná zkratka používaná k identifikaci cenného papíru. Ticker symboly jsou součástí tradice Wall Streetu. Každý trh NYSE, AMEX, NASDAQ a další přiřazují symboly jednotlivým akciím a kladou důraz na zamezení duplikací. Symbol používaný jednou společností nemůže používat žádná jiná, dokonce ani na jiném trhu.

Blue chip akcie

Blue chip akcie je termín používaný pro nejvíce ceněné a nejkvalitnější akcie na americkém trhu. Akcie společností, které mají dobré jméno s ohledem na kvalitu, spolehlivost a schopnost vytvářet zisk. Jsou obvykle méně rizikové než ostatní akcie. Akcie velké, dobře známé společnosti se stabilním vývojem zisku a dividendových plateb v delším časovém období. Je to společnost celonárodně známá kvalitou svých služeb a produktů, svojí spolehlivostí a schopností produkovat zisk v lepších i horších ekonomických podmínkách.

Kmenová akcie

Cenný papír, který reprezentuje podíl vlastníka ve firmě. Pokud firma také vydala prioritní akcie, mají kmenové i prioritní akcie vlastnická práva. Držitelé kmenových akcií sice podstupují větší riziko, ale mají větší kontrolu a získavají vyšší dividendy a kapitálové ocenění. Pojmy kmenové a kapitálové akcie jsou často zaměňované.

Investice do akcií

Investice do akcií – je to dobrý nápad? Investice do akciových fondů se v minulosti a i dnes velmi často jeví jako ideální způsob investování volných finančních prostředků, pokud je kladen důraz na výnos. V minulosti a také v návaznosti na události po hypoteční krizi ve spojených státech se však investování do akcií mnohým investorům, nemusí zdát jako ideální způsob.

Nejenom nedávné prudké poklesy, ale také stále větší korelace jednotlivých sektorů zapříčiňují vyšší rizikovost celkového portfolia a spousta investorů se začíná poohlížen po nových alternativách. Mezi jednu z nich patří aktivní obchodníci, kteří si sami spravují své volné prostředky a nabízejí své zkušenosti a úspěchy privátně. Jedná se hlavně o aktivní obchodníky mechanických strategií, kteří kladou velký důraz na komplexní statistiku, diversifikaci, zvládnutou psychologii.

Dnes velmi přesvědčivě nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu zažité způsoby investování jako jsou akciové fondy, nákup zlata, dluhopisů apod.

Akcie se však neomezuje jen na investice a stávají se populárním nástrojem pro spekulativní obchodování. Při obchodování s akciemi pomocí CFD kontraktů skutečně akcie nevlastníme, a tím pádem nejsme akcionáři dané společnosti. Obchodování s deriváty, jako jsou CFD, nám umožňuje nejen nakupovat, ale i prodávat akcie. Dlouhodobí investoři často využívají obchodování s akciemi skrze ETF kontrakty.

Akcie nebo dluhopis?

Drobný investor se nejčastěji setkává s cennými papíry ve formě investičních nástrojů. Mezi nejznámější zde patří akcie, dluhopisy a opce. Akcie lze obchodovat na burze cenných papírů, ať už v zahraničí nebo v České republice. Při nákupu akcie se  investor stává spolumajitelem společnosti a má také nárok na podíl na zisku tzv. dividendu.

Dluhopis představuje jiný druh cenných papírů. Dluhopis je vlastně smlouva o půjčce, mezi vydavatelem (emitentem)  a kupujícím. Emitent se zde zavazuje splatit vložený vklad při konci platnosti dluhopisu a pravidelně vyplácet úroky kupujícímu.

Opce jsou naproti tomu sofistikovanější forma cenného papíru. Opce je cenný papír, který dává vlastníkovi právo prodat či koupit určité podkladové aktivum za stanovenou cenu a v určitý čas.

Obchodování na burze patří dlouho léta k nejběžnějšímu zhodnocování peněžních prostředků. U nás k tomuto účelu funguje pražská burza (SPAD), kde můžete začít investovat po splnění určitých podmínek.

Co ovlivňuje vývoj ceny akcií

Kurz akcie se vyvíjí vždy podle konkrétní situace, která ovlivňuje daný akciový titul. Vliv na růst nebo pokles ceny mají hlavně ekonomické události, které se týkají jednotlivých firem. Nicméně hlavním faktorem je nabídka a poptávka.

Každá akcie se vyvíjí svým vlastním směrem a není vysoce závislá na jiných akciích. Celkovou náladu u všech akcií lze sledovat na akciových indexech. Jde o tzv. koš nejobchodovanějších akcií, které určují hlavní náladu na burze.

Co tedy ovliňuje růst, nebo pokles akcií?

Růst akcie Pokles akcie
+ Zvýšení zisku a obratu akciové společnosti – Pokles zisku akciové společnosti
+ Zvýšení základního jmění společnosti – Pokles obratu
+ Růst dividendy – Chybná rozhodnutí vedení společnosti
+ Kladné zprávy o společnosti – Pokles dividendy
+ Růst celého odvětví – Negativní zprávy o firmě
+ Zvýšené investice – Pokles celého odvětví, v kterém firma působí
+ Stabilita ekonomické a politického prostředí – Nestabilita ekonomického prostředí
+ Pokles úrokových sazeb – Převaha prodávajících na burze
+ Vysoká poptávka po akciích – Zvýšení úrokových sazeb

Akciové fondy & aktivní tradeři

Dnes existuje nepřeberné množství akciových fondů, které spravují profesionální portfolio manageři. I přesto jsou výsledky různorodé a ne vždy výsledný zisk kompenzuje míru rizika, kterou tyto fondy předvedly v posledních letech. Akciových fondů je nepřeberné množství a investování do nich nedoporučujeme. Důvodem je v drtivé většině velmi špatný přístup k aktuálním informacím od jejich správců. Informace jako na čem je založen výběr titulů portfolia, vstupy, výstupy, technická analýza a hlavně zajištění je zcela mimo vaši kontrolu.

Akciové fondy dnes mnohem přesvědčivěji nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu. I zde je ovšem nutné předem zjistit, jak moc šikovný dotyčný investor je a hlavně mít okamžitý přístup k informacím o všech investicích, k logice rozhodování. Musí fungovat komunikace.

30. 11. 2023 0 20
Insider nákupy jsou transakce s akciemi, při kterých osoby blízké společnosti, jako jsou její výkonní pracovníci, ředitelé nebo ...
29. 11. 2023 0 38
Pojem „černá labuť“, který poprvé představil Nassim Nicholas Taleb ve své knize „The Black Swan„, již dnes patří ...
27. 11. 2023 0 43
Úspěšný černý pátek v USA Prodej na Černý pátek ve Spojených státech odrážel zdravý nárůst spotřebitelských výdajů, které ...
13. 10. 2023 0 157
V roce 2023 se akciové trhy v USA dočkaly několika významných prvních veřejných nabídek (IPO). Přestože celosvětové ekonomické ...
10. 10. 2023 0 151
PepsiCo, světoznámý výrobce nápojů a potravin, nedávno oznámil své výsledky za třetí čtvrtletí. Společnost významně překonala očekávání trhu ...
7. 10. 2023 0 149
Společnost Constellation Brands, Inc. se specializuje na výrobu, import, marketing a prodej alkoholických nápojů v několika zemích, včetně ...
5. 10. 2023 0 155
Ve Velké Británii se snaží zpřísnit regulaci tabáku a to na návrh britského premiéra Rishi Sunaka na postupné ...
3. 10. 2023 0 140
Třetí kvartál letošního roku byl pro trh elektrických vozidel nesmírně zajímavým obdobím, ať už jde o prominentního výrobce ...
2. 10. 2023 0 268
V této rubrice bychom vám rádi představily alespoň některé z obchodních platforem používaných obchodníky i investory. Každý  si ...
30. 9. 2023 0 253
Významný hráč na poli sportovního průmyslu, společnost NIKE, Inc., nedávno oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. ...
© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz