Komodity

Komodity jsou především suroviny. Zlato, ropa, zemní plyn, kukuřice, maso, káva, a desítky dalších surovin které potřebuje naše současná civilizace. S komoditami se obchoduje  na světových burzách jako se standardizovanými kontrakty.

Např. jeden kontrakt ropy má velikost 1000 barelů. Obchodník má možnost kupovat komodity buď s dodáním ihned na spotovém trhu a nebo s dodáním v různě vzdálené budoucnosti na termínovaném trhu. Na většinu komodit se obchodují také opce.

Investice do komodit

Na světových burzách se denně zobchodují komodity za stovky miliard dolarů. Stovky tisíc obchodníků denně zajišťují své obchodní pozice ve více než stovce komodit. Světové burzy jsou primárně určeny pro zajišťovatele a nejrůznější finanční instituce.

Nejvíce účastníků ovšem představují i investoři. Dnešní online burzy nabízejí neomezené příležitosti pro zájemce o komoditní investice.

Nejčastější způsoby investování do komodit jsou následující:

Komoditní ETF

Komoditní ETF jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze, které sledují výkon určitého komoditního indexu nebo skupiny komodit. Mohou být založeny na fyzických komoditách, jako je zlato a stříbro, nebo na futures kontraktech pro různé komodity, jako jsou ropa a zemní plyn. Pro investory, kteří chtějí expozici vůči komoditám, ale nechtějí se přímo zapojovat do obchodování s komoditami nebo futures, představují komoditní ETF vhodnou volbu.

Komoditní a sektorové akcie

Investice do komoditních a sektorových akcií zahrnuje nákup akcií společností, které se podílejí na těžbě, zpracování nebo distribuci komodit, jako jsou těžařské společnosti a zemědělské firmy. Tento přístup umožňuje investorům získat nepřímou expozici k cenám komodit prostřednictvím výkonnosti těchto společností na burze. Investoři by však měli provádět důkladnou analýzu těchto společností a odvětví, aby lépe pochopili rizika a investiční potenciál.

Komoditní fondy

Komoditní indexové fondy nabízejí investorům možnost investovat do portfolia komoditních akcií nebo futures kontraktů, poskytujíce tak diverzifikaci v rámci komoditního sektoru. Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají expozici v komoditním sektoru, ale dávají přednost diverzifikovanému investičnímu přístupu prostřednictvím fondů.

Fyzické Držení Komodit

Tradiční formou investování do komodit je nákup a držení fyzických komodit, jako jsou zlato nebo stříbro. Tento způsob investování vyžaduje bezpečné uložení a může být spojen s dodatečnými náklady a riziky, ale poskytuje přímou expozici k fyzické komoditě.

Populární brokeři pro Komoditní ETF a Akcie
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových

Existuje tedy mnoho způsobů a technik jak investovat do komodit. Je ale potřeba vědět, že obchodovaní s komoditami, a zejména pak s opcemi, není určeno pro laiky bez potřebných vědomostí a zkušeností.

Přesto se o investování komodit neustále pokouší mnoho laiků, kteří podlehnou lákání bank a brokerských firem, které jim prostřednictvím internetových obchodních platforem toto obchodování umožní. Důvodem jsou poplatky z obchodování, které banky a brokerské společnosti inkasují od obchodníků bez ohledu na to, zda obchodují úspěšně nebo nikoliv.

Investování těchto laiků ale téměř vždy nevede k úspěšnému zhodnocení investice. Naopak investoři, kteří investují na světových komoditních burzách s profesionály, kteří mají historii a prokazatelné výsledky, dosahují  skutečně velmi zajímavého zhodnocení investice.

Obchodování komodit

Na burzách se obchodují různé typy kontraktů, které představují dohodu o koupi nebo prodeji určitého množství komodity, jako jsou barely ropy, trojské unce zlata, a podobně. Každý kontrakt má svou expirační dobu, tedy datum, kdy končí, vlastní označení a definovanou velikost.

Pro obchodování s takovým kontraktem je nutné složit tzv. margin, což je záloha u brokera, umožňující účastnit se obchodů na daném trhu. Klíčovým aspektem marginu je, že představuje pouze část skutečné hodnoty kontraktu, což umožňuje využití finanční páky.

Díky páce můžete obchodovat s větším objemem komodit, než na jaký byste měli běžně finanční prostředky. Například při koupi jednoho kontraktu Eura může být potřebný margin okolo 100 USD, zatímco skutečná hodnota kontraktu může být například 500 USD.

Tato struktura umožňuje obchodovat s vyšší potenciální návratností i při menším pohybu trhu. Například změna ceny komodity o půl procenta může pro znalce trhu představovat profit v řádu stovek dolarů. Každý kontrakt má specifikaci, která určuje, jakou hodnotu má pohyb jednoho bodu. Tento bod může být definován jako zlomek, například tisícina, příslušné ceny komodity.

Kromě standardních komoditních kontraktů existují i další typy, jako jsou futures kontrakty, opce a swapové kontrakty, CFD. Tyto nástroje umožňují obchodníkům spekulovat na budoucí cenové pohyby nebo zajišťovat své pozice proti cenovým výkyvům.

Nejčastější způsoby obchodování s komoditami jsou následující:

CFD obchodování je cesta pro menší kapitál

Obchodování s komoditami na tradičních komoditních burzách vyžaduje významné finanční prostředky, což činí tuto možnost pro drobné investory téměř nedostupnou. Jako vhodná náhrada se nabízí využití obchodování komodit přes CFD (Contract for Difference) kontrakty, které je možné zahájit už s několika tisíci korunami.

Pro příklad, v současné době většina regulovaných brokerů nabízí obchodování komodit na finanční páku až 1:20, to znamená, že pokud obchoduje se 100 USD, velikost pozice bude 2000 USD a tedy každé procento pohybu komodity, je pro nás 20% zisku nebo ztráty.

Futures Kontrakty a Deriváty

Pro zkušenější investory může být zajímavým způsobem investování obchodování s futures na komodity, které umožňuje spekulovat o budoucích cenách komodit. Tato metoda je však komplexnější a rizikovější a vyžaduje pokročilé znalosti a zkušenosti s finančními trhy.

Komoditní opce

Komoditní opce představují další způsob, jak obchodovat s komoditami. Opce jsou finanční nástroje, které dávají obchodníkům právo, ale nikoli povinnost, koupit nebo prodat určitou komoditu za předem stanovenou cenu a do určitého data.

Existují dva hlavní typy opcí: call opce (opce na nákup) a put opce (opce na prodej). Tyto nástroje umožňují investorům spekulovat na pohyb cen komodit nebo se proti těmto pohybům pojistit. Opce nabízejí větší flexibilitu než přímé obchodování s komoditami a mohou být využity k řízení rizika, avšak vyžadují důkladné pochopení trhu a mohou být rizikovější.

Populární brokeři pro obchodování s komoditami
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových

Spekulace na pokles cen komodit

Nechceme komoditu vlastnit, chceme jen spekulovat na jejím pohybu. To znamená, že se snažíme levně nakoupit a potom draze prodat. Ale pozor. U komodit to jde i obráceně. Pro většinu lidí jde o nepřirozený proces a člověk se s tím musí sžít. My také můžeme komoditu nejdříve prodat – když si myslíme, že je cena vysoko a teprve potom ji můžeme koupit. Můžeme tedy spekulovat jak na to, když cena komodit roste nebo klesá.

Jako obvykle tohle všechno můžeme trénovat zdarma na demo účtech. Když se rozhodnete pro skutečné obchody, musíte si sehnat vhodného brokera. To je společnost, která vám umožní přístup na světové trhy a poskytne vám obchodní platformu, kde zadáváte příkazy (online).

Dobrý broker vám pomůže s vašimi dotazy, odkáže vás na specifikace kontraktů, marginů, pořádá různé semináře atd.

Základní obchodní strategie na komodity

Strategie pro obchodování komodit nabízí různé přístupy, které se liší podle doby držení obchodních pozic, analýzy trhu a obchodních cílů. Tyto metody se liší od krátkodobých taktik, které cílí na rychlý spekulativní obchod během jednoho dne, až po dlouhodobější strategie, kde obchodníci hledají obchodní pozice v horizontu několika týdnů nebo měsíců.

Poziční Obchodování

Poziční obchodování zahrnuje držení obchodních pozic po delší dobu, obvykle přesahující jeden obchodní den, a může se rozprostírat na několik dnů, týdnů až měsíců. Tento typ obchodníka věnuje pozornost především denním grafům a zaměřuje se na výdělky v dlouhodobějším horizontu, často v řádu měsíců.

Poziční obchodování vyžaduje vyšší kapitál, vzhledem k delšímu držení pozic a potřebě pokrýt potenciální tržní výkyvy. Využívají ji zkušení obchodníci, kteří preferují méně frekventované, ale zato promyšlenější obchody, s důrazem na pečlivou analýzu tržních trendů a fundamentálních faktorů.

Intradenní Obchodování

Na druhé straně, intradenní obchodování je založeno na kupování a prodávání obchodních pozic během jednoho obchodního dne. Intradenní obchodníci využívají krátkodobé tržní pohyby pro dosažení zisku, přičemž se zaměřují na analýzu minutových grafů.

Tato metoda vyžaduje rychlé rozhodování a schopnost reagovat na rychle se měnící tržní podmínky. Intradenní obchodování využívají zejména tradeři, kteří mají dobrou kontrolu nad emocemi a jsou schopni efektivně řídit rizika spojená s rychlými tržními pohyby.

Další typy obchodování

Kromě pozičního a intradenního obchodování existují další obchodní strategie, jako je swingové obchodování, kde obchodníci drží pozice několik dní až týdnů, využívajíce střednědobých tržních trendů.

Další strategií je skalpování, které zahrnuje velmi krátkodobé pozice, někdy trvající jen několik minut nebo dokonce sekund, s cílem využít malé cenové pohyby.

Každá z těchto strategií má svá specifika a vyžaduje různé dovednosti a přístupy k analýze trhu.

Komoditní burzy

Komoditní burza je místo, kde se obchoduje s komoditními kontrakty. Obchody na komoditní burze probíhají ve vyhrazeném čase podle pravidel na jednotlivých burzách a pod dohledem dozorčích orgánů burzy. Ve většině případů se obchoduje s násobky burzou určeného množství té které komodity. Veškeré komoditní burzy podléhají dohledu příslušných státních úřadů, proto v různých státech podléhají různým zákonům. Komoditní burza v Praze podléhá ministerstvu zemědělství.

Jednotlivé komoditní burzy se liší nabídkou obchodovaných komodit a také i mírou likvidity. Některé komoditní burzy se zabývají prodejem jen několika vybraných komodit, např. obilovinami a olejninami, nebo např. zlatem, platinou, stříbrem, apod. Některé komoditní burzy mohou mít stanovené loty, jde o jednotky množství (zda chcete obchodovat s větším nebo menším množstvím), poplatky za prodej – nákup a také pravidla obchodování. Tak jako na burzách s cennými papíry, tak i na komoditních burzách obchodují zprostředkovatelé – brokeři.

Komoditních burz existuje po celém světě velké množství. Hlavní obchody se však uzavírají na několika velmi významných komoditních burzách.

Jedná se o tyto burzy:

CBOT

Chicago Board of Trade, založený v roce 1848, je nejstarší existující komoditní a opční burza na světě. Na CBOT se obchoduje s širokou škálou komoditních kontraktů a opcí, celkem více než 50 různých druhů. Kromě tradičního obchodování na parketu, je zde také možnost elektronického obchodování. V roce 2007 došlo k fúzi s Chicago Mercantile Exchange (CME), a od té doby obě burzy fungují pod hlavičkou CME Group.

CME

Chicago Mercantile Exchange, se sídlem v Chicagu, byla založena v roce 1898 původně jako burza zaměřená na zemědělské produkty. Po spojení s CBOT v roce 2007 se rozrostla a dnes nabízí různé typy finančních instrumentů včetně úrokových sazeb, indexů, měn a samozřejmě komodit.

NYMEX

New York Mercantile Exchange je další důležitou komoditní burzou, kterou nyní spravuje CME Group. Denně zde probíhají obchody v hodnotě miliard dolarů, převážně soustředěné na energetické komodity a kovy.

NYBOT

New York Board of Trade, nacházející se v New York City, byl založen v roce 1870 jako New York Cotton Exchange. V roce 2006 se burza stala součástí burzovní skupiny ICE. NYBOT se také objevuje ve filmu „Záměna“, který pojednává o burzovních spekulacích.

25. 2. 2024 0 263
Jak úspěšně obchodovat na trzích Forex, s komoditami, akciemi a CFD? Tato otázka rezonuje mezi mnoha tradery, přičemž ...
11. 2. 2024 0 265
Začít obchodovat na finančních trzích bez předchozích zkušeností může být riskantní, podobně jako hrát hazard. Je doporučeno, aby ...
21. 1. 2024 0 200
Výběr nejlepšího ETF na zlato vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů, mezi něž patří celková výkonnost, likvidita a poplatky. ...
1. 1. 2024 0 362
Rok 2024 začíná s důrazem na důležité ekonomické ukazatele. Rozhodnutí Federálního rezervního systému (FedEWatch), Indexy nákupních manažerů (PMI) ...
29. 12. 2023 0 269
Pokyn Take Profit“ (TP) je předvolení příkaz pro automatické uzavření obchodních pozic s cílem realizovat zisk. Tento mechanismus ...
28. 12. 2023 0 259
Breakout je strategie vhodná pro pokročilé Daytradery. Svět rychlých a promyšlených rozhodnutí, má v sobě neodmyslitelně zakódované obchodování ...
22. 12. 2023 0 294
V dnešní době se objevují nové příležitosti pro obchodování na akciových a dalších trzích, i když člověk nemá ...
22. 12. 2023 0 30537
Investiční semináře a webináře zdarma představují vynikající příležitost pro každého, kdo se zajímá o obchodování na burze a ...
29. 11. 2023 0 152
V době ekonomické krize se stává investice do vína a whisky stále oblíbenější alternativou pro ty, kteří hledají ...
31. 8. 2023 0 1215
Finanční páka, také nazývaná pákový efekt (anglicky leverage), je mechanismus, který umožňuje obchodníkům a investorům ovládat větší objem ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz