Co je Inflace

Inflace se ekonomicky definuje jako růst cenové hladiny. Jedná se oslabení hodnoty měny vůči zboží a službám, které nakupujeme. Americký ekonom Milton Friedman tvrdí, že inflace je výhradně peněžním jevem a její výše závisí především na množství nových peněz v oběhu (měnového růstu).

Existují i jiné názory na to, co způsobuje inflaci - právě sem bychom mohli zařadit odbory, které tlačí na zvýšení mezd, nízkou produktivitu nebo tvrzení, že je dovezena ze zahraničí.

Pokud inflace spotřebitelských cen roste, pak na nákup téhož zboží a služeb potřebujeme čím dál více jednotek měny v dané zemi.

Přehled aktuálních ekonomických událostí, které ovlivňují dění na forexovém trhu najdete na naší stránce v části Ekonomický kalendář.


Na její měření se používají různé indexy, především však:

Index spotřebitelských cen (CPI)

Index cen výrobců (PPI)

deflátor HDP

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen (CPI) je pravděpodobně nejdůležitějším ukazatelem inflace, zejména co se týká spotřebitelů a medializace. Představuje změny v úrovni maloobchodních cen za základní zboží ve spotřebním koši.

Zvýšení indexu CPI obvykle vyvolává zvýšení základních úrokových sazeb, protože vysoká inflace se považuje za nežádoucí a centrální banka v tomto "nerovném" boji zvýší úrokové sazby. To následně povede ke zvýšení atraktivity dané měny (možnost vydělat na vyšším úroku).

Pro většinu lidí však inflace znamená znehodnocení měny, proč tedy vyšší úroveň inflace bude znamenat posílení měny na devizovém trhu?

Inflace

Zvýšení cen spotřebního zboží a služeb za určité období v ekonomice se nazývá inflace. Inflace vede k růstu cen zboží, což má za následek pokles kupní síly. Všeobecně řečeno, inflace je běžně součástí ekonomického systému. Experti na ekonomické záležitosti vidí inflaci jako normální jev. Nicméně pokud inflace překročí určité meze, pak se stává vážným problémem pro peněžní plánování hospodářství.

Příčiny inflace

Nadměrný přebytek peněz je jednou z hlavních příčin inflace. Když je poptávka po penězích přibližně rovná nabídce, pak je vše v pořádku. Nicméně pokud poptávka převyšuje nabídku, vzniká inflace. Je zřejmé, že když má člověk peníze v kapse, touha po utrácení se také zvyšuje. Nadměrné peněžní zásoby jsou také jednou z příčin inflace a výzvou pro ekonomické plánovače.

Zvýšení nákladů

na výrobu je také jednou z příčin inflace. Když producent vnímá, že se výrobní náklady zvýšily, určitě zvýší cenu výrobku, aby se jeho zisk také navýšil. Vzhledem k nárůstu výrobních nákladů a stoupajícím cenám produktů je konečná zátěž převedena na spotřebitele.

Předběžná inflace

nastane, když podmínky ekonomiky nejsou ideální. Inflace má rostoucí trend a pracovníci očekávají inflaci v blízké budoucnosti. Na základě toho požadují od zaměstnavatele zvýšení mezd. Pokud se mzdy nezvýší, mohlo by to vyvolat stávku. Navýšení mezd tímto způsobem má potom také přímý vliv na navýšení inflace.

Národní dluh

je také jednou z hlavních příčin inflace a to nejen u rozvojových, ale i vyspělých zemí. Když má země schodek rozpočtu, tedy příjmy jsou nižší než výdaje, musí si půjčit peníze od finančních institucí a centrálních bank. Tyto peníze musí být vráceny spolu s úroky. Aby se ale dluhopisy vydávané touto zemí staly pro zahraniční investory atraktivní, stát často zvýší ceny spotřebního zboží a služeb a tím se navýší inflace.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Jak inflace ovlivňuje kurz měn?


Podívejme se blíže na vztah inflace - úrokové sazby. Každému je jasné, že inflace má za následek reálné snižování kupní síly a úrokové sazby způsobují nominální zvyšování množství peněz.

Jedna varianta může spočívat v tom, že investory láká nominální zhodnocení měny, přičemž takříkajíc zanedbávají reálnou hodnotu. My si však myslíme, že důležité je časové hledisko. Inflace se zveřejňuje zpětně, úrokové sazby naopak předem. Jaký to má následek?

Pro investora, který se má dnes rozhodnout do jaké měny chce investovat bude důležité to jaký očekává výnos (řekněme, že založený pouze na úrokových sazbách). Vyjde inflace měřená CPI vyšší než očekávaná nebo cílená hodnota, dá se očekávat zvýšení sazeb CB v budoucnu, což bude mít za následek vyšší zhodnocení investice.

Naopak budoucí míra inflace vůbec nemusí korelovat s předchozí, i když se zvýší sazby mohla by být nižší než současná míra inflace. Tak dosáhne investor vyšší výnos, jelikož rozdíl (sazba - inflace) bude vyšší v důsledku změn obou hodnot.


Pro lepší pochopení zkusíme uvést příklad.

údaje:

úroková sazba EBC - 1% p.a.

inflace očekávání - 2,3%

inflace skutečný stav - 2,8%


Vyšší míra inflace může ohrozit ekonomiku a centrální banka zakročí zvýšením sazeb na 1,5%. Tím se ztíží získávání úvěrů, zvýhodní se uložit peníze do banky - jinými slovy omezí se spotřeba.

Omezená spotřeba nebo nižší poptávka po zboží a službách bude mít za následek snížení cen těchto výrobků a tím i snížení míry inflace.