Akcie pojišťoven: sektor ➡ Pojišťovnictví

Pojišťovny fungují tak, že sdružují peníze, které lidé platí do fondu. Pojišťovna pak z těchto peněz vyplácí pojistné plnění těm, kteří měli tu smůlu, že se jim stala nehoda, onemocněli nebo jim byl zničen dům. Pojišťovna tyto peníze také investuje, aby dosáhla dalších zisků a vrátila úroky lidem, kteří investovali. Výhod pojištění je mnoho. Pojištění poskytuje ochranu před riziky, což je jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Poskytuje také klid, což je velmi důležité.

V pojišťovnictví existuje celá řada společností, ale tyto nejvýkonnější akcie stojí za zvážení. AIG je společnost, která má za sebou několik těžkých let, kdy ji v roce 2008 zachraňovala vláda. Tato společnost je však stále považována za jednu z nejlepších pojišťovacích akcií podle tržní kapitalizace a nedávno byla zařazena mezi nejlepší americké společnosti, ve kterých je dobré pracovat.

Jaké jsou různé druhy pojištění?

Existují různé druhy pojištění, které jsou k dispozici pro uspokojení různých potřeb. Zde se budeme zabývat různými typy pojištění a případy jejich použití.

  • Životní pojištění: Životní pojištění je druh pojištění, které kryje náklady na úmrtí. Může také pokrýt náklady na pohřeb nebo kremaci nebo jiné výdaje spojené se ztrátou příjmu, jako je péče o děti a účty za lékařskou péči.
  • Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění je druh pojištění, který kryje náklady spojené se zdravotními potížemi nebo léčbou jednotlivce nebo rodiny. Může být použito k úhradě hospitalizace, operací, lékařských vyšetření a dalších výdajů souvisejících se zdravím.
  • Pojištění domácnosti: Pojištění domácnosti: Pojištění domácnosti je druh pojištění odpovědnosti za škodu na budovách a osobním majetku v místě bydliště, které chrání před fyzickou ztrátou způsobenou požárem,

Jak vydělávají pojišťovny peníze?

Pojišťovny vydělávají peníze tím, že od svých zákazníků vybírají pojistné a investují do rizika. Musí však také zohlednit náklady na pojistná plnění a administrativní náklady. Pokud tak neučiní, budou prodělávat a nebudou generovat dostatečný zisk, aby se udržely na trhu.

Například společnost, která si účtuje 100 dolarů měsíčně za pojištění automobilu, by musela každý rok vyplatit 1 000 dolarů na pojistných událostech, aby se dostala na hranici rentability.

Investice do akciového sektoru: pojištovnictví

Investování do akcií pojišťoven není tak obtížné, jak se zdá. Je třeba důkladně znát toto odvětví a jeho rizika. Důležité je mít diverzifikované portfolio. Klíčem k úspěšnému investování je trpělivost, disciplína a porozumění tržním trendům. Při úvahách o investování do pojišťovacích akcií je důležité zvážit svou toleranci k riziku. Jak velké riziko jste ochotni podstoupit? Jaký chcete mít výnos? Všechny tyto otázky je třeba zodpovědět před jakoukoli investicí.

  • Investice do akcií pojišťoven, by měla být provedena po pečlivém zvážení rizik a výnosů v daném odvětví.

Investování do akcií pojišťoven je nicméně také rizikové. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí je důležité těmto rizikům porozumět. Některá rizika spojená s investováním do pojišťovacích akcií jsou následující:

  • Riziko nevyváženého portfolia
  • Riziko nedostatečné diverzifikace
  • Riziko, že nedosáhnete požadovaného výnosu z investice

Varovným signálem pro investování do akcií pojišťoven je, pokud společnost v minulosti zaznamenala výrazné ztráty nebo odkupy. Dalším varovným signálem je, pokud je společnost silně závislá na jednom průmyslovém odvětví.

Logo eToro
Nabídka Detaily
Minimální vklad 1000 Kč
Akcie a ETF Dostupné
Demo učet Zdarma
Vzdělávání Zdarma
Kopírování investorů Možné
Ochrana pojištění až do výše 1 milionu EUR ve spolupráci s Lloyd's of London. eToro je regulováno několika regulačními autoritami, včetně CySEC a FCA
Varování ohledně rizik: 51% účtů CFD retailových klientů přichází o peníze.