10. tipů pro obchodování na burze

Zajímá vás jak vůbec začít obchodovat na burze? Mezi základní nástroje k obchodování na burze patří jak akcie, tak i komodity. Připravili jsme pro vás 10. tipů, které by měl znát každý, kdo se chce pustit do obchodování na burze.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.


1. Určete si dlouhodobý trend

Použijte dlouhodobé grafy k rozhodnutí o směru trendu. Začněte analýzou grafu jak s denními, týdenními, tak i měsíčními grafy, pokud je to možné, i několik let zpátky. Graf ve větším měřítku v podstatě ukazuje vývoj trhu a poskytuje jasnější viditelnost a lepší dlouhodobou perspektivu na danném trhu (akcii). Jakmile si stanovíte dlouhodobý trend, můžete nyní využít kratší denní až hodinové grafy pro rozhodnutí za jakou cenu se vám vyplatí vstoupit do pozice.

Samotný krátkodobý pohled na trh, může být často klamný. I když obchodujete pouze ve velmi krátkodobém horizontu, z dlouhodobého hlediska budete dělat lépe, pokud budete obchodovat stejným směrem jako střednědobé a dlouhodobé trendy. Pokud neexistuje žádný trend, je nutná jiná strategie, nebo je nutné se zaměřit na jinou akcii, komoditu, nikdo vás totiž nenutí do pozice vstoupit ihned, můžete vyčkat na lepší podmínky, pokud jde cena za poslední měsíce prudce nahoru, je třeba si dát na takovou akcii nebo komoditu pozor a to z důvodu, že taková akcie již může být značně překoupená!

2. Sledujte trend

Pokud již určíte trend, postupujte podle něj. Tržní trendy přicházejí v různých obdobích a to - dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých. První věc, kterou musíte určit, je jaký typ obchodníka jste, dlouhodobý nebo denní obchodník, toto rozhodnutí určí, které grafy byste měli používat. Pokud například obchodujete denně, použijte denní a vnitrodenní grafy jako hodinové až minutové, ale vždy určete trend pomocí grafu s delším rozsahem a poté použijte načasování vstupu do obchodu na krátkodobějším grafu!

Ujistěte se, že obchodujete ve směru tohoto trendu a poté vstupujte do trhu jakmile přijdou vhodné poklesy ceny, to samé můžete využít pokud chcete spekulovat na pokles.

3. Lokalizujte úrovně Supportu a resistance

Najděte úrovně podpory a odporu (Supportu a resistance) cenové hladiny. Když chcete koupit nástroj, jeho nejlepší je koupit blízko úrovní podpory. Podpora je obvykle nízká předchozí reakce ceny. Při použití stejné logiky by bylo nejlepším místem k prodeji nástroje blízko úrovní cenového odporu. Úroveň odporu je obvykle předchozí vrchol ceny na dané akcii.

Po zlomení vrcholu odporu obvykle poskytne podporu při následných zpětných poklesech. Jinými slovy, ze staré nejvyšší ceny se stává nová úrověn podpory a obráceně. Stejně tak, jakmile dojde k přerušení úrovně podpory, staně se z této cenové hladiny nová úroveň odporu.

4. Korekce na trhu a navrácení na cenovou hladinu

Korekce trhu nahoru nebo dolů často zachycují významnou část předchozího trendu. Je možné měřit opravy existujícího trendu v jednoduchých procentech. Nejběžnější je padesátiprocentní stažení předchozího trendu. Minimální retracement je obvykle jedna třetina předchozího trendu. Maximální návrat je obvykle dvě třetiny. Sledování Fibonacci ve výši 38% a 62% se také vyplatí sledovat. Populární nákupní body v uptrendu se tedy obvykle pohybují mezi 33-38% původního trendu.

5. Trendové linie - Trend lines

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších nástrojů pro tvorbu grafů jsou trendové linie - použijte je. Nakreslete přímku, která spojí dva body v grafu. Čáry trendu nahoru jsou kresleny podél dvou po sobě jdoucích minim a linie trendu dolů jsou kresleny podél dvou po sobě jdoucích vrcholů. Ceny se často stáhnou zpět do trendových linií. Proražení trendových čar často signalizuje změnu trendu. Čím delší je trendová linie, a čím více je testována, tím významnější je; trendová linie se stane platnou, pokud se jí cena dotkne nejméně třikrát.

6. Klouzavé průměry - Moving averages

Klouzavé průměry často poskytují objektivní signály o nákupu a prodeji, a proto by měly být sledovány. Ukazují, zda je stávající trend stále v pohybu, a pomáhají potvrdit změnu trendu. Nespoléhejte se na klouzavé průměry, které vám předem oznámí, zda hrozí změna trendu; použijte jej jako zálohu analýzy grafu pro identifikaci trendu.

Kombinovaná tabulka dvou klouzavých průměrů je nejoblíbenějším způsobem hledání obchodních signálů. Signály jsou dány, když kratší průměrná čára překročí delší. Cenové přechody nad a pod 40denním a 200denním klouzavým průměrem také poskytují dobré obchodní signály. Vzhledem k tomu, že klouzavé průměrné čáry grafu jsou ukazateli sledujícími trend, fungují nejlépe v trendu.

7. Oscilátory (Oscillators)

Oscilátory pomáhají identifikovat překoupené a přeprodané trhy. Zatímco klouzavé průměry nabízejí potvrzení trendového trhu, oscilátory nás často mohou předem varovat, že se trh shromáždil nebo upadl příliš daleko a brzy se otočí nebo navrátí zpět. Dva z nejpopulárnějších oscilátorů jsou Relativní index síly nebo RSI a Stochastik Oscilátor. Oba tyto oscilátory pracují na stupnici od 0 do 100. U RSI jsou hodnoty přes 70 překoupeny, zatímco hodnoty pod 30 jsou přeprodány. Překoupené a přeprodané hodnoty pro Stochastics jsou 80 a 20. Divergence oscilátorů často varují před obraty na trhu a na rozdíl od klouzavých průměrů fungují nejlépe na trzích s omezeným dosahem. Týdenní signály lze použít jako filtry denních signálů. Denní signály lze použít jako filtry pro denní grafy.

8. Disciplína a využití Stop-loss príkazu

Na trzích existují významné příležitosti a rizika. Agresivní obchodníci mohou zaznamenat výkyvy zisku / ztráty 20-30% denně. To vyžaduje přísnou politiku stop-loss na pozicích, které se pohybují proti vám.

To znamená, že téměř vždy bude existovat příležitost reagovat na pohyby na hlavních trzích a nízké riziko zachycení bez možnosti vystoupit. Trh se samozřejmě může pohybovat velmi rychle a příkaz stop-loss není v žádném případě zárukou vystoupení na požadované úrovni.

Hlavním rizikem je však skutečná událost o víkendu, kdy jsou všechny trhy uzavřeny. Stává se to čas od času, protože mnoho důležitých politických událostí, jako jsou schůzky G7, je obvykle naplánováno na víkendy. Pro spekulativní obchodování vždy doporučujeme umístění ochranných stop-loss orderů.

9. Hlídejte si, zda jste stále v trendu

Indikátor ADX (Index of Directional Movement Index) pomáhá určit, zda je trh ve fázi trendu nebo se pomulu trend obrácí. Měří míru trendu nebo směru na trhu. Rostoucí linie ADX naznačuje přítomnost silného trendu. Klesající linie ADX naznačuje neexistenci trendu. Rostoucí linie ADX upřednostňuje klouzavé průměry; klesající ADX upřednostňuje oscilátory. Vykreslením směru linky ADX je obchodník schopen určit, který obchodní styl a který soubor indikátorů je nejvhodnější pro současné tržní prostředí.

10. Vzdělávání

Technická analýza je dovednost, která se zlepšuje se zkušenostmi a studiem. Čím více se naučíte a cvičíte, tím lépe budete obchodovat v dlouhodobějším horizontu. Pokračujte ve studiu, dolaďte metody, učte se, co pro vás funguje a co ne, a zůstaňte technickými a ne emotivními obchodníky.