Forex vs ostatní trhy

Finanční trh z obecného hlediska je instituce, které zabezpečuje pohyb kapitálu a zajištuje obchodní prostředí k finančním transakcím, jejíchž ceny jsou odrazem nabídky a poptávky v danou chvíli.

Zahrnují např. obchod s akciemi, dluhopisy nebo komoditami. Trh tedy zprostředkovává rychlý kontakt mezi nakupujícími a prodávajícími.

Mezi finanční trhy patří i forex, tedy měnový trh. Z pohledu obchodníka na finančních trzích má forex od těch ostatních (převážně akciového a komoditního) svá specifika:

Velikost účtu

Zahraniční i domácí brokeři nabízejí možnost otevření účtu už od 200$, tento typ účtu s řádově několika sty dolary se nazývá ,,micro'' účet. Účet s řádově tisíci dolary se pak nazývá ,,mini'' účet. S tím úzce souvicí i velikost pozice se kterou můžete obchodovat. V případě microúčtů se jedná o microloty (1 microlot = 1000 jednotek měny), v případě miniúčtů o miniloty (1 minilot = 10.000 jednotek měny). Pokud bychom chtěli obchodovat se standardními loty, budeme potřebovat účet o velikosti řádově desítek tisíc dolarů (1 lot = 100.000 jednotek měny).

Výhodou malých účtů je možnost si vše vyzkoušet naživo a přitom riskovat malou sumu peněz. Nevýhodou je zase malá perspektiva ke zhodnocení kapitálu, která narůstá s velikostí účtu, samozřejmě se souvisejícím rizikem. U akciových a komoditních trhů se počáteční velikost účtů pohybuje většinou od 10.000$ a výše. Samozřejmě i zde je možné si pořídit miniúčet od 2.000$, ale s obchody na těchto typech účtů jsou spojené i vyšší poplatky, které ukrajují podstatnou část ne-li všechen potenciální zisk.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

Volatilita a exekuce pokynů

V předchozím příspěvku byla volatilita již popsána. S ní úzce souvisí exekuce pokynů, což znamená vykonání nákupu či prodeje bez skluzu (slippage). Volatilita je skutečně jedinečnou výhodou forexu. Díky ní je možné exekuce provádět téměř okamžitě, za cenu která se nám právě zobrazuje v obchodní platformě. Vždy máme jistotu, že nakoupíme a zase prodáme jakýkoliv objem měny. Proti ostatním trhům tedy nemáte žádné zpoždění v exekuci obchodních příkazů.

Na rozdíl od exekucí na akciovém a komoditním trhu, je cena zprostředkována brokery, většinou až cenou v momentě posledního obchodu a nikoliv v době exekuce.

Gapy

Otevírací rozpětí je termín, který charakterizuje, že cena po nějakém časovém intervalu skokově vzroste nebo klesne. Ve vzniklém vakuu není možno pozice otevírat ani uzavírat. Pro obchodování gapy znamenají potenciální riziko ztráty kapitálu. Na hlavních měnových párech se obchoduje téměř bez gapů nebo jen s minimálními. Souvisí to opět s již zmíněnou nepřekonatelnou likviditou a s možností 24 hodinového obchodování.

Omezené obchodní riziko

Způsob obchodování na forexu zahrnuje stanovení maximálního přípustného rizika na jeden obchod podle typu obchodované strategie a velikosti účtu. Navíc pokud překročí velikost marginu (zálohy) na obchod velikost zůstatku na účtu, broker uzavře automaticky veškeré pozice (margin call). Nemůžete tedy ztratit více peněz, než máte na účtu. To neplatí u komoditního trhu, kdy u ztrátové pozice můžete být následně vyzváni ještě k dalšímu doplacení rozdílu ceny.

Poplatky

Znamenají extra sumu za zprostředkování obchodu. Opět se tyto poplatky týkají akciových a komoditních trhů. Na rozdíl od nich, na forexu je možné obchodovat bez poplatku jen za cenu spreadu, což je cenový rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Forex je tedy nejméně nákladný z pohledu uzavření transakce oproti ostatním trhům.

Možnost spekulovat na vzestup a pokles ceny

Součástí regulace akciového trhu je nemožnost spekulace na pokles ceny. Je to z důvodu zajištění větší stability a brání do jisté míry většímu poklesu cen. Žádne takové omezení se netýká forexového trhu.

Likvidní měnové páry

Na akciových trzích existují tisíce různých akciových titulů, na forexu jsou pouze čtyří nejvíce obchodovatelné měnové páry - hlavní. Nemusíte tedy studovat a sledovat tak velké množství informací a zjišťovat, který trh z tak velkého množství je pro vás nejlepší. V jednoduchosti je krása.

Nemožnost manipulace s trhem

Vzhledem k celkovému objemu kapitálu, který se obchoduje na forexu každý den – asi 4 bilióny dolarů, je nemožné, aby jeden subjekt svým kapitálem dokázal ovlivnit vývoj ceny.