Gapy na forexu

Spekulace na vyplnění gapů jsou hojně obchodovány na všech měnových párech. Samozřejmě nejvíce pak u hlavních měnových párů, které mají nejvyšší likviditu.

V praxi to může vypadat tak, že ve 23:00 našeho času vidíme, zda trh otevřel s gapem ve vztahu k páteční uzavírací ceně, a pokud je tento gap dostatečně široký, můžeme jej obchodovat.

Existuje několik variant jak gapy obchodovat. První nejjednodušší varianta je taková, kdy otevřeme obchodní pozici ve směru od pondělní (nedělní) otevírací ceny k páteční uzavírací ceně v případě, kdy je gap dostatečně široký (např. 7-10 pipů). Nastavíme obchodní příkazy a následně již jen čekáme, kdy dojde k jeho vyplnění.


priklad gapu na forexu


Časový prvek

Jinou variantou je obohacení předchozího systému o časový prvek. Tedy opět vstoupíme do obchodu ve směru od pondělní (nedělní) otevírací ceny směrem k páteční uzavírací ceně, ale zároveň k obchodu nastavíme čas, do kdy jsme ochotni v pozici setrvávat. Např. pokud se gap nevyplní do jedné hodiny od vstupu, pozici uzavíráme buď v zisku či ztrátě.

Výhodou tohoto přístupu je fakt, že na uzavření gapu můžeme ve vyjímečných případech čekat i dny (teoreticky i týdny), tedy pokud bychom skutečně byli ochotni tak dlouho čekat. Naopak s přidáním časové stopky se tak dlouhým obchodům vyhneme. Logika spočívá v tom, že bezprostředně po otevření trhu s gapem je tendence tento gap vyplnit a tedy je vyšší pravděpodobnost, že během první hodiny dojde k jeho uzavření nebo alepoň k částečnému vyplnění.

Poslední variantou, může být obchodní strategie, kdy se vstupovalo do pozice ve směru uzavření gapu s tím, že obchod se uzavíral až na konci týdne. Bez ohledu na to, zda došlo k vyplnění gapu či nikoliv.