Co to je Momentum indikátor

Momentum indikátor je technický indikátor, využívaný k měření směrového trendu a síly trendu. Také je popsán jako obchodní styl, kde obchodník hledá zvýšení momenta daného nástroje jako vstupní signál. Momentum se může týkat řady věcí týkajících se obchodování.

Jak se počítá momentum indikátor. Chcete-li například vytvořit momentum 10denního období, odečtete závěrečnou cenu před 10 dny od poslední závěrečné ceny.

Jak funguje Momentum indikátor

Protože Momentum indikátor nemá horní a dolní hranici, musíte vizuálně prohlédnout na grafu historii Momentum indikátoru a nakreslit vodorovné čáry podél její horní a dolní hranice.

Zaprvé se může odkazovat na „hybnost“ jako na impuls nebo na zvýšenou aktivitu obchodního nástroje - například akcie nebo indexu. Toto může být nazýváno získávání hybnosti nebo ztráta hybnosti.

Za druhé je to typ indikátoru, který lze přidat do grafu jako součást technické analýzy - jedná se o indikátor hybnosti, který měří množství podnětu nebo aktivity v akciích nebo indexech.

Existují také jiné typy indikátorů hybnosti, jako je index relativní síly nebo indikátor stochastického momentu.

Zatřetí se může vztahovat na určitý druh obchodování nebo investování, kdy obchodníci hledají zvýšení momenta akcie nebo indexu jako vstupního bodu pro svůj obchod.