Technická analýza - Efektivita

Jednounou z příčin, proč technická analýza často pracuje správně, je fakt, že my lidé jsme otroky svých zvyků. Skupina lidí se bude za stejných okolností a podmínek chovat s opakovanou podobností a právě toto opakované chování je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti technické analýzy.

Jako příklad opakovaného chování si můžeme uvést nakupování patřičného aktiva, když se jeho cena pohybuje nahoru, respektivě v rostoucím trendu.

Když cena dosáhne určité úrovně, tak burzovní obchodníci začnou aktivum nabízet k prodeji, aby si zajistili zisk (angl. "Profit-taking"). V momentě, kdy nabídka množství daného aktiva na koupi přesáhne poptávka, tak cena začne postupně klesat, dokud neklesne na takovou hladinu, kdy ji začnou znovu nakupovat, samozřejmě na cenu mají vliv i další fakotory a fundamenty na daném trhu, kde obchodujeme.

Tento process neustále probíhá při obchodování protože obchodníci reagují podobně a opakovaně a tím vlastně tento process sami vytvářejí, tedy věří tomu, že to tak bude a podle toho jednají.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

Neúspešnosť technické analýzy


Na burzovním trhu nic nepracuje, tak abychom to mohli předpovědět se 100% přesností. Vnitřní i vnější procesy, které ovlivňují to co se na trhu děje se neustále mění a přikládat technické analýze 100% přesnost a spolehlivost za každých okolností, by byla velká a neodpustitelná chyba.

Můžeme říci, že trh je v daném časovém intervalu, ovládaný určitou technickou teorií a pokud dokážeme spolehlivě zjistit, která teorie v daném okamžiku převládá, tak jsme na dobré cestě za úspěšným obchodem.

Je třeba si také uvědomit, že pokud určitá analytická metoda přináší pozitivní výsledky jednomu burzovnímu obchodníkovi, tak jiný méně zkušený s ní již nemusí být velmi úspěšný. Obchodovat úspěšně vyžaduje školení, praktické zkušenosti a učení se z vlastních chyb i z chyb jiných. Nezanedbatelnou součástí je i duševní disciplína a tělesná kondice, plus schopnost tolerovat riziko a nevyhnutelné finanční ztráty.

Úspěšný obchodník si v průběhu let obchodování vypracuje směs vlastních technických metod, které zapadají do jeho schopnosti tolerovat risk a jeho obchodní mentalitu. Tento stav nelze dosáhnout rychle, je to zdlouhavý a obtížný empirický process, založený na pozorování a ověřování. Také příliš vědecký přístup může být osudnou chybou, které se můžeme dopustit.

Při technické analyze si třeba uvědomit:

1. Neexistuje žádná metoda, která by "vždy" úspěšně fungovala

2. Neexistuje metoda, která by úspěšně fungovala na každý obchodní instrument

3. Existuje ještě mnoho toho, čemu při procesu pohybu cen na trhu nerozumíme

Rozsah technické analýzy


Jak jsme již zmínili, na rozdíl od fundamentální analýzy se technická analýza soustřeďuje na vysvětlení pohybu a vývoje ceny. Tento pohyb může být analyzován pomocí grafů, softwaru, čísel a pod. Z tohoto důvodu se často setkáváme s různými jmény pro technickou analýzu jako jsou:

· Charting  - jde o analýzu pohybu cen pomocí grafů.

· Market timing (časování trhu) - jde o statistickou analýzu, která zahrnuje mnoho technických metod, indikátorů, událostí

· Trend-following (sledování trendu) - technická analýza klade důraz na formování a sledování trendů**

Během své existence technická analýza se dopracovala k velkému počtu počtu různých metod, indikátorů a nastavení, které pracují buď dobře, nebo hůře podle toho, jak jsou použity a za jakých podmínek.

Bylo by nesprávné používat pouze jednu, nebo dvě metody, které jsme si osvojili pro každou situaci, která se na trhu může vyskytnout.

Přestože technická analýza nám dává k dispozici množství jednoduchých i komplikovaných nastrojů na analyzování pohybu cen, jejím základem stále zůstává zkoumání poptávky a nabídky na trhu za účelem určení, kterým směrem se trend bude ubírat.