Nabídka a poptávka

Tržní ekonomika je řízena nabídkou a poptávkou a tento princip se do určité míry přelévá i do trhu s burzovními papíry a dalšími trhy.

Princip nabídky a poptávky platí při širší makroekonomické perspektivě zatímco při dennodenním obchodování je často upřednostňování model, podobný tomu, který se například používá na při online tradingu.

Když nakupujeme, tak máme na mysli jen jeden cíl a to abychom později mohli se ziskem prodat. Při obchodování na trzích se tento process často odehrává jako při aukcích, kdy ceny např. akcie mohou stoupat velmi rychle, jako když se účastníci aucke chytí do pasti dražební horečky, která často vede k tomu, že přeplatí skutečnou hodnotu věci.

Investor vs. Obchodník

Zde jasně vystupuje rozdíl mezi investorem a burzovním obchodníkem. Investor nakoupí akcie, protože chce, řekněme podíly ze zisku (angl. "Dividends") daných akcií na dlouhou dobu, zatímco burzovní obchodník, protože si myslí, že cena půjde nahoru a pak je prodá v momentě, kdy cena dosáhne požadovaný zisk, nebo ztrátu. Burzovní obchodník jen zřídka přemýšlí o nabídce a poptávce.

Při technickém obchodování na trhu, se poptávka zvyšuje se zvyšující cenou této např akcie atd. Podobně nabídka se zmenšuje jak stoupá její cena, protože kvantita akcí, které jsou k dispozici klesá.

System podobný dražbovémú funguje na NYSE - New York burze. Klíčovou postavou je zde tzv. specialista (angl. "specialist"), který má za úkol srovnávat nabídky ke koupi a prodeji akcií a následně je uskutečňovat. Tento specialista nám zde zastává úlohu dražitele.

NASDAQ burza pracuje trochu odlišně, protože nezaměstnává specialistů a je to plně automatizovaný proces pomocí počítačové sítě.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Mánie a panika při Tradingu


Během lidské historie bylo pozorováno, že dav se za určitých okolností a podmnienok chová prevídateľne a opakovaně. Charles MacKay ve své knize:"Extraordinary Popular Delusions and Madness of Crowds" (Mimořádně populární blouznění a šílenství davů) z roku 1841 říká: "Lidé, tak bylo řečeno, přemýšlejí jako ve stádě, zešílí jako ve stádě a přijdou zpět ke svým smyslům jen pomalu, jeden po druhém ".

Tulipánová horečka

Charles MacKay ve svém díle popisoval davovou horečku, která se zmocnila lidí při různých ekonomických bublinách jako byla například "Tulipánová mania" v Nizozemsku v letech 1636-1637. Při vrcholu této mánie v únoru 1637 se jedna tulipánová hlíza prodávala za cenu, která se rovnala 10 násobku ročního výdělku zručného řemeslníka. Člověk, který se chová úplně normálně a rozumně, když funguje jako jedinec se často změní na nerozmyšlajúceho člena stáda, v momentě kdy je vystaven tlaku davu. Dobrým příkladem mohou být i výprodeje velkoobchodů.

Chamtivost

Podobné chování je možné pozorovat při obchodování na burze. Obchodníci začnou nakupovat určitou akci jen proto, že vidí, že ji nakupují jiní, zmocní se jich mánie, která má kořeny ve strachu a chamtivosti. Mají strach, že jim unikne dobrá příležitost na zisk a chamtivost jim zabrání v tom, aby věděli správně posoudit celou situaci. Poté co taková BULBIN praskne, lidé se zase stanou příliš opatrní a může nastat panika, kdy budou chtít rychle prodat nakoupené akcie a proto jejich cena může začít prudce klesat.

Chování davu

Při obchodování na burze tento process mánie a paniky probíhá doslova každý den! Emonciálne chování vede k extrémním cenám akcií během jedné hodiny, dne nebo týdne.

Technická analýza nám slouží k identifikaci takového chování davu za účelem připojení se k tomuto davu ve vhodném okamžiku a získání výhody z tohoto davového chování.

Toto chování davu při obchodování je velmi dobře známý fenomén a je třeba si proto uvědomit, že může být často využit určitými obchodníky (ti, kteří na to mají prostředky) na vyvolání mánie nákupu akcie, nebo jejího prodeje. Dezinformace nebo příliš mnoho informací, mohou vytvořit přetížení a vést ke ztrátovému obchodování.

Kvůli tomuto, je důležité abychom se soustředili na cenu, protože všechny informace, které potřebujeme jsou zahrnuty v ní. Cena zahrnuje reakci davu informace a jeho mnohem praktičtější sledovat cenu než hádat co si dav v daném moment myslí a jak bude jednat. Skepticismus je důležitý při posuzování zpráv, proč se ceny ubírají tím, nebo jiným směrem.