Úvod do tradingu

Co rozumíme pod termínem technické analýzy? Technická analýza je disciplína, která se zabývá studiem cen cenných papírů, účastí, aukcí společností a využívá získaných poznatků při obchodování na burze, abychom minimalizovali naše finanční ztráty a maximalizovali naše zisky. Anglický název pro cenné papíry je "securities".

Kde se používá technická analýza?

Jak jsme si již řekli, technická analýza je používána při obchodování a investování na světových burzách, forexu atd, jako jsou na např .: NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), TSE (Tokyo Stock Exchange)...

Kdo používá technickou analýzu?

Technickou analýzu používají investory, makléři, amatérští obchodníci na burze, forexu i profesionálové, kteří pracují pro jednotlivé burzy, finanční instituce a soukromé finanční fondy ....

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

Investor nebo obchodník?

Na tomto místě je důležité, abychom si vysvětlili rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.

Investor (angl. "Investor"): je osoba, instituce která drží cenniny po dlouhou dobu, obvykle od 6 měsíců až doživotně. Investor nakupuje, nebo prodá cenniny na burze prostřednictvím brokera.

Obchodník na burze (angl. "Trader"): je osoba, která drží cenniny po kratší dobu a to od 1 minuty až do jednoho roku. Obchodník, tak i investor nákoupí, nebo prodá cenniny na burze prostřednictvím brokera. (Pro informaci dodávám, že obchodníci se dále rozdělují podle toho jak dlouho drží cenniny).

Jak je vidět aktivity investora a obchodníka se mohou vzájemně překrývat a proto je důležité, abychom si uvědomili, že čára, která je rozděluje není pevně určena a často, jak se kdo definuje bude záležet na tom, jak dotyčná osoba vidí sama sebe.


Kdo je pak Broker?

Broker (angl. "Broker nebo Stockbroker") je profesionál, který má licenci na to, aby mohl zprostředkovat obchod mezi ochodníky a investory na burze a také nakupovat cenniny pro své zákazníky, případně využívat CFDs kontrakty. Broker je placený tak, že dostane komisní neboli předem dohodnutou částku z každého obchodu.

Broker, tedy dostane zaplaceno bez ohledu na to, zda se cenniny prodávají nebo nakupují, nebo zda investor popřípadě obchodník vydělá, nebo ztratí peníze.


Fundamentálního nebo technický přístup?

Investory, jakož i obchodníci se rozdělují na dva hlavní tábory, podle toho, jakou analýzu upřednostňují při investování. Toto rozdělení není pevně stanoveno protože jeden tábor může používat určité prvky a postupy z druhého a v podstatě záleží na dotyčné osobě a jejím stylu ochodovani a investování

Základní přístupy ke investování tedy jsou:

Fundamentálního přístup: Obsahuje prvky a postupy fundamentální analýzy (angl. "fundamental analysis"), a je založen na důkladném analyzování všech dlouhodobých i krátkodobých ekonomických parametrů společnosti nebo průmyslového odvětví do kterého chceme investovat. (Na vysvětlení dodám, že "fundamental" se překládá jako "mající pevnou základnu" v našem případě v důkladném poznání patřičné cenniny / účastniny / akci).

Technický přístup: Obsahuje prvky a postupy technické analýzy (angl. "technical analysis") a upřednostňuje důkladné poznání zákonitostí pohybu cen aukcí a cenných papírů na burzovním trhu. Technická analýza v podstatě studuje poptávku a dodávku aukcí, cennín ... na trhu za účelem určení, kterým směrem se trh v budoucnu bude ubírat.

Obchodníci, kteří upřednostňují technickou analýzu se nazývají "technici nebo techničtí obchodníci" (angl. Technicians / technical traders).

Obchodníci, kteří upřednostňují fundamentální analýzu se nazývají "fundamentalisté" (angl. Fundamentalists).